Valsts kontroles secinājumi pēc veiktās e–pārvaldes revīzijas

iepirkumi, 31/08/2017

Katram informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā ieguldītajam eiro būtu jāsamazina administratīvais slogs, sekmējot tehnoloģiju radīto iespēju izmantošanu informācijas apmaiņā starp iestādēm un nodrošinot normatīvajos aktos paredzētā “tikai vienreiz” principa īstenošanu. Līdz ar to tiktu mazināta papīra dokumentu aprite un uzlabots pakalpojuma saņemšanas ātrums un kvalitāte.

Revīzijā paveiktais ļauj secināt, ka valstī kopumā ir izveidojusies laba sadarbība starp iestādēm datu izmantošanas jomā. Plaši tiek izmantoti Iedzīvotāju reģistrā, Uzņēmumu reģistrā un citos reģistros pieejamie dati. Situācija uzlabojās arī revīzijas laikā, piemēram, lai Lauku atbalsta dienestā pieteiktos atbalstam ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā, personām vairs nav nepieciešams iesniegt izdrukas no Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapas par veiktajiem iepirkumiem un to rezultātiem.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: