Valsts kontrole konstatējusi trūkumus TM pakļautības iestāžu iepirkumu sistēmās

LETA, 19/05/2020

Post image for Valsts kontrole konstatējusi trūkumus TM pakļautības iestāžu iepirkumu sistēmās

Valsts kontrole (VK) ir konstatējusi trūkumus Tieslietu ministrijas (TM) pakļautības iestāžu iepirkumu sistēmās, kas ietekmē savlaicīgu un sekmīgu iepirkumu plānošanu un īstenošanu, teikts VK revīzijas ziņojumā.

Revīzijā gan tika gūta pārliecība, ka TM konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un ministrijas darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu pērn.

Taču par revīzijas galveno uzdevumu bija noteikta iepirkumu organizēšana Ieslodzījumu vietu pārvaldē (IeVP).

Pārbaudot IeVP iepirkumus, VK konstatēja, ka vairākos gadījumos nav tikusi veikta kvalitatīva tirgus izpēte pirms iepirkuma izsludināšanas, piemēram, izpēte veikta, izmantojot novecojušus datus. Tāpat VK secināja, ka atsevišķos gadījumos problēma bijusi arī nekvalitatīva iepirkuma nolikuma sagatavošana.

Revīzijā kopā Tieslietu ministrijai tika sniegti 13 ieteikumi, kurus ieviešot tiks pilnveidota IeVP iepirkumu sistēma, izvērtējot iestādē piemēroto tirgus izpētes un paredzamās līgumcenas apzināšanas praksi, kā arī stiprinot iepirkumu organizēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla kapacitāti un kompetenci, tādējādi sekmējot kvalitatīvas iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu.

Tāpat, ieviešot ieteikumus, tiks uzlabota IeVP informācijas sistēmas drošības pārvaldība, veicot sistēmas lietotāju inventarizāciju un lietotāju veikto darbību izvērtēšanu.

Starp ieteikumiem atrodams arī aicinājums ministriju sagatavot izvērtējumu par IeVP ieslodzītā lietas daļējas sagatavošanas papīra formā ietekmi uz E-lietas programmas mērķu sasniegšanu, kā arī informācijas apriti e-vidē.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: