Valdība skatīs EM sagatavoto rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai

LETA, 11/02/2020

Post image for Valdība skatīs EM sagatavoto rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai

Šodien Ministru kabinets skatīs Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai.

2019.gada septembrī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš izdeva rezolūciju EM sadarbībā ar Finanšu ministriju, Iepirkumu uzraudzības biroju, Konkurences padomi un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju izstrādāt informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem publiskā iepirkuma sistēmas uzlabošanai, tai skaitā sniegt priekšlikumus, kas ierobežo pretendentu iespējas slēgt aizliegtas vienošanās publiskajā iepirkumā, paredzot skaidrus mehānismus, kas veicina pretendentu brīvu konkurenci.

Kopumā EM izstrādātajā un ar uzņēmēju organizācijām pārspriestajā dokumentā ietverti 14 pasākumi publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai.

Plāns paredz izstrādāt metodisko materiālu kvalifikācijas prasību noteikšanai un nodrošināt to publicitāti, veikt ieguvumu izvērtējumu publisko iepirkumu centralizācijai, balstoties uz ārvalstu pieredzes analīzi, uzticot lielu un sarežģītu iepirkumu veikšanu centralizētai iepirkumu institūcijai.

Plānā rosināts celt iepirkuma komisijas locekļu kvalifikāciju un kapacitāti, samazināt juridiskus riskus, ieviešot vienveidīgu darbu pieņemšanas nodošanas procesu, norēķinu kārtību, kā arī veicināt informācijas pieejamību ārvalstu piegādātājiem par publiskajiem iepirkumiem.

Tāpat rosināts nodrošināt efektīvu ārvalstu sertificēto speciālistu reģistrēšanas procesu, pilnveidot informācijas pieejamību par publisko iepirkumu līgumiem, pilnveidoti kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumus, lai novērstu negodprātīgu rīcību.

Plāns arī paredz noteikt pasūtītāja pienākumu pārliecināties, ka piegādātājs ir norēķinājies ar apakšuzņēmējiem publiskos būvdarbu līgumos, izvērtēt nepieciešamību noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma komisijas locekļiem valsts amatpersonas statusu.

Rosināts paplašināt Konkurences padomes pilnvaras ar efektīvākiem atbildības piemērošanas rīkiem, centralizēt zaudējumu atlīdzināšanas prasību par konkurences tiesību pārkāpumiem celšanu.

Tāpat plānots izstrādāt metodisko materiālu zaudējumu aprēķināšanai un zaudējumu par konkurences tiesību pārkāpumu piedziņai, kā arī nodrošināt efektīvu būvniecības procesu, celt būvniecības nozares produktivitāti un kvalitāti, un samazināt izmaksas visā būves dzīves ciklā.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: