Uzvarētājs zināms pirms iepirkuma procedūras noslēguma

LINDA BĒRZIŅA, 05/06/2019

Post image for Uzvarētājs zināms pirms iepirkuma procedūras noslēguma

Garkalnes novads pēdējā laikā pievērsis ne mazumu mediju un arī tiesībsargājošo iestāžu uzmanības. Te novada Domes priekšsēdētājs, izvairoties no mediju uzmanības, centies atbrīvoties no žurnālista, to iespiežot auto durvīs, te Būvvaldes vadītājs, skaidrojot nelikumīgas būvniecības esamību Baltezerā, nopūšoties paziņo, ka visdrīzāk tā tikšot legalizēta (nevis nojaukta), bet pašas Domes darbinieki ir spiesti vērsties pie tiesībsargājošām iestādēm, lai lūgtu izskatīt dažādu iepirkumu procedūru likumību un izvēlēto uzvarētāju atbilstību. Žurnāla “Iepirkumi” redakcijā vērsās Garkalnes novada domes deputāte Inese Andersone ar informāciju par iespējamām nelikumībām ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, ko īstenojusi dome.

Ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos – viens pretendents

“Iepirkumi” regulāri saņem informāciju par grūtībām, ar kādām saskaras valsts un pašvaldību iestādes, veicot dažādus, tostarp arī ēdināšanas iepirkumus. Garkalnes novadā šo problēmu risina vienkārši – ir atrasts viens ideālais kandidāts, kurš atbilst visām iepirkumu komisijas prasībām un tehniskās specifikācijas tiek šķietami gatavotas tieši šim kandidātam. Žurnāla redakcijā vērsās Garkalnes novada domes deputāta Inese Andersone, paužot bažas, ka domes ēdināšanas iepirkumos allaž ir viens uzvarētājs, turklāt prasības tehniskajā specifikācijā ir tik specifiskas, ka izslēdz citu kandidātu dalību. Par citu kandidātu neesamību liek domāt arī fakts, ka iepirkumi allaž izsludināti pēdējā brīdī un uzvarētājus domes iekšējā komunikācijas sistēmā iespējams uzzināt jau pirms oficiāli noslēgusies iepirkuma procedūra.

Šajā gadījumā ir runa par 2018. gada 12. decembra Garkalnes novada domes izsludināto iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Garkalnes novada izglītības iestādēs” (GND 2018/14). Iepirkuma procedūrā uzvarējis uzņēmums “SIA Līče” par summu 749 999,99 eiro bez PVN. Iepirkums veikts uz 4 gadiem vai līdz līguma summas pilnai apguvei, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais. Viena no strīdīgākajām prasībām, uz ko norādījusi deputāte, ir nolikuma 2.1.13. punktā ietvertā prasība, ka pretendentam pēc mācību iestādes pieprasījuma ir jānodrošina ēdināšana brīvā dabā pasūtītāja norādītajā vietā un laikā, ēdienu gatavojot un pasniedzot uz vietas līdz 400 personām. Ēdināšana brīvā dabā, kā zināms, nav prioritāte izglītības iestāžu ēdināšanas pienākumos, bet varētu būt izņēmuma gadījums atsevišķos svētkos vai sporta pasākumos, kas, attiecīgi, varētu būt atsevišķa iepirkuma procedūra.

“Iepirkums tika izsludināts 12.12.2018. Pretendentiem pieteikumi bija jāiesniedz līdz 21.12.2019. (7 darba dienu laikā). Prasība nebūtu neparasta, bet ņemot vērā iestāžu skaitu un to atrašanās vietas, situāciju ar virtuvēm iestādēs, minētais piedāvājuma laiks, lai sagatavotu šo piedāvājumu bija par īsu jauniem pakalpojuma sniedzējiem un par labu jau tajā laikā esošajam pakalpojuma sniedzējam SIA “Līče”,” atklāj Inese Andersone. Tāpat viņa norāda, ka minētais uzņēmums ir vienīgais Baltijas valstīs, kas vispār spēj piedāvāt šāda veida ēdināšanas pakalpojumu izbraukumos tik apjomīgam skaitam cilvēku. Pēc izpētes žurnāls “Iepirkumi” secināja, ka SIA “Līče” īpašniekam Rolandam Zujevičam pieder arī SIA “Latvian Catering Company” ar izbraukumu restorānu “Vienīgi jums”, kas ir Baltijā vienīgais Peterbilt 377 vilcējs ar speciāli pārbūvētu Wagen Mayer piekabi, kas tehniski un vizuāli pārveidota par restorāna virtuvi ar pilnu aprīkojumu un tā ir spējīga apkalpot līdz 600 personām.

Tāpat iepirkumu vēl aizdomīgāku dara fakts, ka izglītojamo ēdināšanas cenu apstiprināšana notikusi bez izskatīšanas domes finanšu komitejā, uzsver Inese Andersone: “Garkalnes novada domes sēdē, 29.01.2019., tika lemts par izglītojamo ēdināšanas cenu apstiprināšanu. Šāds lēmums netika skatīts pirms iepirkuma izsludināšanas, bet tika iekļauts iepirkuma nolikuma 2.4. punktā, neinformējot deputātus par cenu izmaiņu ietekmi uz budžetu un netika skatīts finanšu komitejā.”

Konkurences padome apstiprina pārkāpumu

Ar bažām par minēto iepirkumu 2019. gada februārī deputāte ir vērsusies arī Konkurences padomē (KP). Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama norāda, ka pēc sazināšanās ar Garkalnes novada domi un lūdzot skaidrojumus par iepirkuma nolikumā 2.1.13. punktā ietverto prasību nodrošināt ēdināšanu izbraukumā 400 personām, Garkalnes novada dome skaidroja, ka šāda prasība nolikumā iekļauta, lai garantētu skolēniem kvalitatīvu ēdināšanu ne tikai izglītības iestādē, bet arī pasākumu laikā brīvā dabā, jo Garkalnes novada administratīvajai teritorijai nav izteiktu centru, bet ir daudz ciematu, kuros notiek dažādas aktivitātes izglītības iestāžu skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. “KP ieskatā šāda prasība pirmšķietami nav objektīvi pamatojama ar dažādām aktivitātēm Garkalnes novada ciematos, jo primāri iepirkuma mērķis tiek noteikts kā ēdināšanas pakalpojumu sniegšana izglītības iestādēs. KP norāda, ka, plānojot iepirkumu, Garkalnes novada pašvaldībai būtu bijis nepieciešams izvērtēt, vai ēdināšanas pakalpojumu brīvā dabā nav iespējams iepirkt kā atsevišķu pakalpojumu, neiekļaujot to konkrētajā iepirkumā, tādējādi arī veicinot vairāk kā viena pretendenta dalību iepirkumā, kas ļautu konkurences ceļā efektīvāk izmantot pašvaldības līdzekļus,” teikts Konkurences padomes ziņojumā.

Tāpat KP norādījusi, ka Garkalnes novada pašvaldībai būtu bijis jāizvērtē, vai iepirkumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādēs bija iespējams sadalīt daļās, ņemot vērā ciematu un izglītības iestāžu skaitu Garkalnes novadā. Tādējādi Garkalnes novada dome, iespējams, būtu sekmējusi lielāku pretendentu skaitu iepirkumā un konkurenci starp iespējamiem pretendentiem: “Publisko iepirkumu likuma 2. panta otrajā un trešajā punktā norādītie mērķi ir nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem un pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku. Attiecīgi, sadalot Iepirkumu daļās, Garkalnes novada pašvaldība, iespējams, būtu nodrošinājusi, ka iepirkumos piedalās vairāk uzņēmumu, kuri citādi nebija spējīgi izpildīt Iepirkuma nolikuma prasības iepirkuma apjoma dēļ.” KP arī uzsvērusi, ka, “izvērtējot iepirkuma nolikumā iekļaujamās prasības, pasūtītājam jāizvēlas objektīvi atlases kritēriji, kas vienlīdz nodrošina gan iepirkuma mērķa sasniegšanu, gan konkurenci starp iespējamiem pretendentiem, tādējādi nodrošinot pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu.”

Inese Andersone atklāj vēl kādu nesakritību vai varbūt dīvainību ar šo iepirkumu, teorētiski, tā kā ir tikai viens pretendents, nav neparasti, ka uzvarētājs ir zināms jau pirms oficiālā uzvarētāja paziņošanas, taču varētu arī notikt tā, ka vienīgais pretendents neatbilst prasībām un iepirkums tiek izsludināts par jaunu. Tikai ne Garkalnes domē. Deputāte uzrāda ekrānšāviņus un dokumentus, kas apliecina – dome bija ievietojusi iekšējā tīklā informāciju par konkursa uzvarētāju vēl pirms bija informējusi Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB), ka iepirkums ir noslēdzies.
“Līdz šim Garkalnes novada dome ir izmantojusi SIA “Līče” ēdināšanas pakalpojumus, tai skaitā “gatavošanu brīvā dabā” (Garkalnes skolas teritorijā), gatavojot uz ugunskura zupu 11. novembra pasākumā. Šajā pasākumā ēdināšana tiek nodrošināta tikai skolas skolēniem un šī prasība nekādā gadījumā neattiecas uz pirmsskolām. Kā arī iepirkumā nav sīkāk norādīts, kurām izglītības iestādēm pasūtītājs vēlas piemērot šo prasību,” skaidro Inese Andersone. Viņa arī vērš uzmanību uz to, ka Garkalnes novada dome pasūta ēdināšanas pakalpojumu iedzīvotājiem no šī paša uzņēmuma Lielās Talkas laikā, zupas virtuves nodrošināšanai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citos saviesīgos pasākumos. Līdz ar to rodas jautājums, vai ir piemērota pareizā procedūra, ņemot vērā, ka minētā iepirkuma summā šie pakalpojumi nav iekļauti un tiek iegādāti papildus.

Dome attaisnojas ar pretendentu trūkumu ēdināšanas iepirkumos
Pēc sazināšanas ar Garkalnas novada domes izpilddirektori Jeļenu Toču, kura ir arī atbildīgā persona par jau minēto ēdināšanas iepirkumu, žurnāls “Iepirkumi” uzzināja, ka domei esot grūtības ar pretendentu nodrošināšanu ēdināšanas iepirkumos un viņi priecājas arī par vienu pašu pretendentu. Iepirkuma specifiskās prasības viņa skaidro ar izglītības iestāžu ģeogrāfisko izvietojumu Garkalnes novadā un sola, ka dome nemitīgi meklē risinājumus iepirkumu procedūru uzlabošanai.

Jeļena Toča: “Jā, esam informēti par Konkurences padomes atzinumu, bet kā jau skaidrojām iepriekš, situāciju sarežģī fakts, ka runa ir par dažādām izglītības iestādēm dažādos ciemos visā Garkalnes teritorijā – tās ir 7 dažādas ēkas un 4 dažādas juridiskas iestādes – bērnudārzi Garkalnē un Langstiņos, kā arī skolas Garkalnē un Upesciemā. Daļai no šīm ēkām nemaz nav gatavošanai piemērotu virtuvju, līdz ar to, šīm iestādēm uzņēmējs piegādā ēdienus jau pagatavotā veidā termosos un siltumtraukos, tāpat nodrošinām ēdināšanu arī brīvdabas pasākumos.” Uz jautājumu, cik bieži tad izmantota izbraukumu gatavošana un ēdināšana, viņa gan atzīst, ka pārāk plaši pielietots šis pakalpojums nav: “Pērn izbraukuma gatavošanu un ēdināšanu esam izmantojuši 2 pasākumos – Lāčplēša dienas pasākumā un Sporta dienā. Jā, tas nav daudz, esam visādi domājuši par to, ka varbūt šo izbraukumu gatavošanu un ēdināšanu nodalīt atsevišķā iepirkumā, bet to ir sarežģīti noorganizēt, jo šo iestāžu iespējas ļoti atšķiras (turklāt starp bērnudārziem vien ir 15 km attālums) un atklāti sakot jau vienam iepirkumam ir grūti iegūt pretendentus. Bijām pārsteigti, ka pieteicies bija tikai viens, bet nu tas ir labāk kā neviens. Šobrīd Upesciemā ceļ jaunu izglītības iestādi (būs gan bērnudārzs, gan pēcāk skola, kas vēsturiski saucās Berģu skola) un jau laiikus domājam, kā risināt šīs ēdināšanas problēmas arī nākotnē.”

Atspēkojot izpilddirektores uzskaitītos sarežģījumus ar loģistiku dažādo izglītības iestāžu starpā domes deputāte Inese Andersone uzsver: “Garkalnes pirmsskolas iestādē esošajā virtuvē tiek gatavots ēdiens gan skolas bērniem, gan pirmsskolas bērniem un vēl ēdiens izsniegšanai trūcīgajiem dienas centrā (arī to dara SIA “Līče” cita līguma ietvaros). Garkalnē attālums starp skolu un pirmsskolu ir aptuveni 50 metru. Upesciemā pirmsskola ir sadalīta vairākās ēkās un arī skola 2 ēkās. Visas ēkas atrodas tuvu viena otrai blakus. Pirmsskolai ēkas ir ielas pretējās pusēs, tuvu skolai. Ja tiktu izsludināts normāls konkurss, būtu arī vairāk pretendentu, bet domei tas radītu neērtības kaut vai ar zupas virtuves nodrošināšanu – ēdienu vairs nebūtu kur gatavot, jo ar SIA “Līče” jau bija noslēgts līgums un divus uzņēmumus taču vienā virtuvē neliks,” ar rūgtumu skaidro deputāte.

Taujāta par to, kā top iepirkumu konkursu nolikumi un tiek vadīti šie konkursi, Jeļena Toča skaidro: “Iepirkumiem atsevišķas iepirkumu komisijas neveidojam, ar Domes rīkojumu mums ir pastāvīga iepirkumu komisija, bet īpašos gadījumos pēc nepieciešamības pieaicinām neatkarīgus ekspertus. Protams, mums bija arī zaļā iepirkuma prasības šajā iepirkumā – atklāti sakot – tas nav nemaz tik viegli, jo pašiem ir grūti visu saprast un aptvert visas kalorijas, uzturvērtību un pārējos kritērijus, neesam tomēr pārtikas tehnologi – šādos iepirkumos piesaistām speciālistus no Pārtikas un veterinārā dienesta.”

Iepazīstoties ar deputātes Ineses Andersones iesniegtajiem materiāliem, “Iepirkumi” secināja, ka minētā Garkalnes novada domes pastāvīgā iepirkumu komisija sastāv no 6 cilvēkiem, tostarp:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Treibergs – Deputāts
  • Komisijas priekšsēdētāja: vietniece Jeļena Toča – Izpilddirektore
  • Komisijas loceklis: Jānis Dambis – Būvvaldes vadītājs, galvenais arhitekts
  • Komisijas loceklis: Gundars Krievs – Projektu un attīstības daļas vadītājs
  • Komisijas locekle: Margarita Gorškova – Juridiskās daļas vadītāja
  • Komisijas sekretāre, bez balss tiesībām: Linda Beikmane – Iepirkumu speciāliste

Lai arī pastāvīgas iepirkumu komisijas reģionu pašvaldībās nav nekas neparasts, tomēr spriežot pēc Konkurences padomes atzinuma par tehniskās specifikācijas izslēdzošajām prasībām un domes problemātiku ar pretendentu trūkumu šķietami vienkāršos ēdināšanas iepirkumos, rodas jautājums, vai nebūtu lietderīgi pamainīt iepirkumu komisijas locekļu sastāvu? Grūti iztēloties, kādu pienesumu ēdināšanas iepirkumā varētu sniegt Būvvaldes vadītājs, ja vien viņš nav nodrošinājis informāciju par izglītības iestāžu virtuvju tehniskajiem parametriem vai attālumiem un piebraucamo ceļu kvalitāti starp tām.

Taujāta par ilggadējo sadarbību ar SIA “Līče” Jeļena Toča atzīst: “Jā, mums ir bijusi jau iepriekš sadarbība – pagaidām nekādu sūdzību no vecākiem nav bijis, mums arī pašiem sūdzību nav. Ēdināšana tomēr ir ļoti subjektīva joma un bērniem jo vairāk. Pamatā viss atkarīgs no ēdināšanas kultūras mājās: varbūt dažam trūkst cukura, sāls, kartupeļu fri vai negaršo kāda zupa, bet kopumā esam apmierināti un sūdzību nav.” Kad sarunu vēršam atpakaļ uz konkrēto ēdināšanas iepirkumu un SIA “Līče” unikālo stāvokli visā Baltijā, jautājot kāpēc tik specifiskas un izslēdzošas prasības iepirkumā, kuras var izpildīt tikai viens vienīgs uzņēmums Baltijā, Jeļena Toča ir noraidoša: “Bet tā nemaz nav! Kāpēc vienīgie? Šis cilvēku skaits, kas jāapkalpo pasākumos, ir optimums vidējam pasākumu apmeklējumam.”

Diemžēl SIA “Līče” vairāku nedēļu garumā neatbildēja ne uz vienu no pieejamajiem tālruņa numuriem un arī e-pastiem, kad “Iepirkumi” vēlējās uzdot precizējošus jautājumus par minēto ēdināšanas iepirkumu un sadarbību ar Garkalnes novada domi.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: