Uzdrošināties būt radošam iepirkumos!

SANDRIS GUNVALDIS, 06/02/2019

Post image for Uzdrošināties būt radošam iepirkumos!

Mēs visi esam radoši un katrs to saprot atškirīgi. Radošums ikvienam no mums sākas bērnībā. Arī katrs iepirkums ir atšķirīgs un tajā mīt radošums – kaut kas jauns un nebijis. Tieši jūs esat tie radošie cilvēki, kuru darbības rezultātā dzimst jaunas lietas. Gūstiet jaunas domas un ieceres konferencē, kas rezultēsies jaunos projektos un pirkumos. Esiet radoši un uzdrošinieties!”, konferences atklāšanā teica žurnāla “Iepirkumi” izdevējs Kaspars Rozenkopfs.

Ar pieredzi un padomiem pakalpojumu iepirkumu rīkošanā konferencē dalījās Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) vadītāja Dace Gaile, par sabiedrības informēšanas kampaņu, reklāmas vai komunikācijas pakalpojumu iepirkumu problemātiku stāstīja komunikācijas aģentūras “A.W.Olsen & Partners” pārstāve Olga Kazāka. Par to, kā Liepājas pašvaldība padarīja efektīvāku suvenīru piegādi savām vajadzībām, samazinot piegādātāju skaitu no 15 līdz 1, turklāt piegādājamo suvenīru daudzumu palielināja no 50 līdz 160, vienlaikus izveidojot katalogu un ceļot kvalitātes prasības pieredzē dalījās SIA “Liepājas teātris” valdes locekle Eva Ciekurze un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne. A/s “Emergn” (agrāk SIA “Exigen Latvia”) pārstāves Ivonnas Bibikas uzstāšanās tēma bija “IT risinājumu iepirkums piegādātāja redzējumā”, bet par pasūtītāja pieredzi inovatīvu iepirkumu īstenošanā stāstīja Uzņēmumu reģistra valsts galvenā notāre Guna Paidere (interviju ar Gunu Paideri lasiet šā žurnāla 17. – 19. lapaspusē). Arhitektūras iepirkumi un metu konkurss bija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārstāves Kitijas Gruškevičas uzstāšanās tēma, bet par samezglojumiem un ieteikumiem Profesionālo pakalpojumu iepirkumos būvniecībā stāstīja Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra vadītāja Elīna Rožulapa (interviju ar Elīnu Rožulapu par metu konkursiem lasiet šā žurnāla 34. – 36. lapaspusē).

Paneļdiskusiju “Kā izvērtēt kvalitāti radošumam un profesionalitātei?” vadīja IUB Administratīvo sodu departamenta vadītāja Arita Ūdre. Visu dalībnieku uzstāšanās videoierakstus un prezentācijas materiālus var atrast mūsu žurnāla mājas vietnē https://zurnalsiepirkumi.lv/gadabalva/.

Konferences “odziņa” kā ik gadu bija iepirkumu Gada balvas pasniegšana labākajiem iepirkumu veicējiem.

Gada balvas 2018 nominantus vērtēja žūrija, kurā strādāja Finanšu ministrijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību savienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji. Iepirkumu Gada balvas pasniedza trīs nominācijās. Žūrijas komisijas vadītājs, IUB Juridiskā departamenta direktores vietnieks Otto Daugulis: – “Žūrija bija ļoti kompetenta un tiešām iesaistījās darbā, lai kopīgi sasniegtu rezultātu un noteiktu uzvarētāju (…). Nominācija “Gada iepirkumu speciālists pasūtītājam” ir kategorija ar vispersoniskāko raksturu tāpēc, ka atzinību izsaka konkrētai personai par tās padarīto darbu un veikto ieguldījumu, veicot pienākumus iepirkuma eksperta amatā savā darba vietā. Žūrijas komisija ņēma vērā – sasniegumus publiskā iepirkuma jautājumos, vērtēja rīkoto iepirkumu daudzveidību un sarežģītību, kā arī saņemtās atsauksmes no kandidātu kolēģiem. Lai nodrošinātu objektivitāti, galvenokārt ņēmām vērā piegādātāju atsauksmes, kas ļoti svarīgi – ar piegādātājiem bija tiešā komunikācija un sadarbība. Viņi sniedza mums uzvarētāja noteikšanā ļoti svarīgo informāciju.” Otto Daugulis Iepirkumu Gada balvu nominācijā “Gada iepirkuma speciālists” pasniedza SIA “Vidzemes slimnīca” Juridiskās un iepirkumu nodaļas juristei, iepirkumu speciālistei Jolantai Suipei. Viņa profesionāli un efektīvi ir spējusi uzraudzīt dažādu jomu medicīnas, būvniecības, pārtikas, personāla vadības, saimnieciskās un citu jomu, arī pakalpojumu piegādes iepirkumus, kas prasa īpašu uzmanību un rūpību, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, kur dažkārt no veiktā iepirkuma kvalitātes var būt atkarīga pacienta dzīvība.

Nomināciju “Iepirkumu Simpātija” izveidoja vien aizvadītajā gadā. Uz balvu pretendēja divi pretendenti: Uzņēmumu reģistrs ar metu konkursu “Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” un iepirkuma konkurss “Atklāts konkurss elektroenerģijas iegādei Rīgas TU, LU un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām.” Balvu pasniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departamenta direktors Imants Klāvs. Lūk, viņa vērtējums:
“Šī ir visdemokrātiskākā nominācija tāpēc, ka par balvas pieškiršanu var lemt ikviens sabiedrības loceklis, nododot balsi par sev tīkamāko kandidātu. Nominācijā izvirzīja iepirkumus, kuru procesā vai to rezultātā izmantoja/radīja efektīvus sabiedrībai lietderīgus risinājumus, kas vienlaikus iepirkumā kalpo kā rīks, kas rada iespējami vislabāko rezultātu.”

“Paldies! Šāds novērtējums ir pārsteigums tāpēc, ka metu konkursu mēs rīkojām pirmo reizi. Prieks, ka kādam esam iepatikušies ar to. Paldies žūrijas komisijai un iepirkumu komisijai, kas spēja iepirkumu veiksmīgi īstenot,” pēc Gada balvas saņemšanas teica Uzņēmumu reģistra valsts galvenā notāre Guna Paidere.

Savukārt Latvijas Darba devēju konfederācijas (LLDK) ģenerālsekretāre Līga Meņģelsone pirms balvas pasniegšanas nominācijā “Gada iepirkums” pateicās žurnālam “Iepirkumi” par izveidoto iepirkumu Gada balvas pasniegšanas tradīciju un iepirkumu konferences rīkošanu.

“Ja nebūtu šā žurnāla un šādas iniciatīvas, nebūtu šādas balvas. Iespējams, mēs ik pa laikam plašsaziņas līdzekļos dzirdētu – atkal tas iepirkums ir apstrīdēts, atkal tur kaut kas nav kārtībā. Veidojot kopīgo domu un attieksmi, vissvarīgākais, ir attieksme. Mums kā ēst ir vajadzīgi valsts un pašvaldību iepirkumi, no tā ir atkarīga arī mūsu labklājība. Brīdī, kad vairs nedzirdam, ka otrā vieta apstrīd pirmo, ka iepirkums ir apturēts un nekas nenotiek, un Brīvības iela stāv, visi dusmojas, kāpēc, bet iepirkums ir apturēts. Kad vairs nepriecājamies, ka kaimiņam sokas sliktāk un govs dod mazāk piena, kad priecājamies par lieliem vareniem iepirkumiem, kas zināmā mērā ir vesels konsorcijs, kad ir sadarbība, mums ir liels, liels gandarījums. Mans novēlējums nākotnei – saprast – ja ikvienam labāk veiksies iepirkumos, tad mēs kā sabiedrība būsim stiprākii. Tāpēc neskaudīsim, palīdzēsim, dalīsimies ar zināšanām un to arī šis žurnāls un tā komanda dod. Par to paldies!” tā L. Meņģelsone.

Viņa vērsa uzmanību, ka par Gada iepirkumu atzītajā iepirkumā bija iekļauta zaļā iepirkuma komponente, energoefektivitātes komponente. Turklāt, ja tradicionāli veic projektēšanas un bīvniecības iepirkumu, šajā gadījumā pasūtītājs projektēšanas un būvniecības pasūtījumu apvienoja vienā iepirkumā. – “Tas ir netradicionāli, inovatīvi un ļoti jaudīgi. Tādi iepirkumi dod ļoti labu rezultātu. Šā iemesla dēļ es ar ārkārtigi lielu lepnumu paziņoju šā iepirkuma uzvarētāju Rīgas Tehnisko universitāti, kas turklāt ir arī LDDK biedrs,” piebilda LDDK vadītāja. Gada iepirkuma pilnais nosaukums ir “Rīgas Tehniskās Universitātes rīkotais atklātais konkurss “Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros” (id. Nr. RTU 2018/46). Iepirkuma līgumcena 12 676 200 eiro bez PVN.

RTU iepirkumu nodaļas vadītājs Mārtiņš Briedis atzina – balva patiešām ir svarīga. – “Patlaban šķiet, ka viss sakāmais ir aizmirsts. Ja juristi un iepirkumu speciālisti ikdienā savu darbu veic labi, to neviens nejūt. Šī balva ir reāla darba rezultāts (…). Paldies žūrijai, kas saredzēja to, ko mēs, iesniedzot piedāvājumu nominācijai. Paldies RTU vadībai, kas ir atvērta, nepārtraukti mūs atbalsta un ir tendēta, lai mēs visi – kā nodaļa un katrs kā speciālists – būtu attīstībā. Viennozīmīgi – nekur nevarētu tikt, ja nebūtu labas komandas. Iepirkumi ir vienīgi komandas darbs. Paldies visiem maniem darbiniekiem iepirkumu nodaļā!”

Iepirkumu Gada Balvas 2018 laureāti

  • “Gada iepirkuma speciālists” SIA “Vidzemes slimnīca” Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste, iepirkumu speciāliste Jolanta Suipe.
  • “Iepirkumu Simpātija” LR Uzņēmumu reģistra rīkotais metu konkurss “Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” (id.Nr. UR 2018/2).
  • “Gada iepirkums” Rīgas Tehniskās Universitātes rīkotais atklātais konkurss “Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros” (id.Nr. RTU 2018/46), līgumcena 12 676 200 eiro bez PVN.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: