Tiks izsludināta papildu atlase atbalsta sniegšanai MVU finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

Ekonomikas ministrija, 02/06/2021

Post image for Tiks izsludināta papildu atlase atbalsta sniegšanai MVU finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

Apstiprinot grozījumus ES fondu atbalsta programmā uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos”, Ministru kabinets š.g. 1. jūnija sēdē lēma pagarināt programmas darbības termiņu un izsludināt jaunu atlasi atbalsta saņemšanai.


Lai turpinātu atbalsta sniegšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) tuvākajā laikā izsludinās jaunu – 3. projektu atlases kārtu, kuras ietvaros komersanti varēs iesniegt projektus līdz šā gada 30.septembrim. CFLA lēmumu par atbalsta piešķiršanu varēs pieņemt līdz šā gada 31. decembrim. Savukārt projektu īstenošanu komersanti varēs veikt līdz 2023. gada 31. decembrim.

Atbalstu var saņemt uzņēmuma sagatavošanas izmaksu iekļaušanai biržas sarakstā segšanai, piemēram, kapitāla piesaistīšanas (emisijas organizētāja pakalpojumu) izmaksām, emisijas prospekta (vai reģistrācijas dokumenta, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma) sagatavošanas izmaksām, piedāvājuma dokumenta vai komersanta apraksta sagatavošanas izmaksām, padziļinātās izpētes un ar to saistītās izpētes izdevumiem, sertificētu konsultantu izmaksām, kā arī juridiskām, finanšu, nodokļu, auditoru, sertificētu konsultantu konsultāciju izmaksām.

Atbalsts komersantiem tiks sniegts granta veidā, sedzot 50% no attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 100 tūkstošus eiro akciju emisijas gadījumā un ne vairāk kā 20 tūkstošus eiro parāda vērtspapīru emisijas gadījumā.

Atbalsta programma kopējais finansējums noteikts viena miljona eiro apjomā, t.sk. 0,8 miljoni eiro akciju emisijas atbalstam un 0,2 miljoni eiro parāda vērtspapīru atbalstam. Trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 640 750 eiro.

Iepriekšējo divu programmas atlases kārtu ietvaros atbalsts piešķirts četriem komersantiem 359 250 eiro apmērā.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 35 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.3. pasākuma “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: