Svaigākās tiesu prakses atziņas publisko iepirkumu lietās

Džeina Gaile, 01/02/2018

Post image for Svaigākās tiesu prakses atziņas publisko iepirkumu lietās

Šajā rakstā sniegts īss ieskats Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) publiski pieejamo 2017. gada otrās puses nolēmumos publisko iepirkumu lietās paustajās atziņās, plašākai izpratnei aicinot iepazīties ar pašiem nolēmumiem, kā arī AT prakses apkopojumu1.

Kas ir pretendents? AT norāda, ka pretendents ir piegādātājs, kas iesniedzis dokumentu, kura saturs ir objektīvi saprotams un attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru. Tādēļ pasūtītāja konstatētās būtiskās piedāvājuma neatbilstības varētu būt pamats tā turpmākai nevērtēšanai, bet ne secinājumam, ka tas vispār nav iesniegts un tādēļ pieteicējs nav pretendents iepirkumā, un nav jāpiemēro nogaidīšanas termiņš. (07.07.2017. SKA-228/2017). Citā kontekstā AT norādījusi, ka pretendents ir persona, kura, iesniedzot piedāvājumu, izteikusi gribu pretendēt uz līguma slēgšanas tiesībām. Persona, kura piedāvājumu atsauc vai nekad nav iesniegusi, uz tām nepretendē un nav (vairs) uzskatāma par pretendentu. Tāpēc, izvērtējot Publisko iepirkumu likuma (PIL) 56.panta septītās daļas2 piemērošanas pamatu, nav jāapsver, vai persona, kura piedāvājumu atsaukusi vai nekad nav iesniegusi, atbilst prasībām. Normas piemērošanas priekšnoteikums ir tas, ka konkrētā iepirkuma ietvaros piedāvājuma izvēles brīdī nepastāv reāla konkurence. (12.10.2017. SKA-668/2017).

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: