Starpziņojumu par reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkumu iesniedz valdībā

Satiksmes ministrija, 16/06/2020

Post image for Starpziņojumu par reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkumu iesniedz valdībā

Satiksmes ministrija 15.jūnijā iesniedza izskatīšanai valdībā starpziņojumu par reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkuma finanšu ietekmi uz valsts budžetu nākamajos desmit gados. No konkursā izsludinātajām 16 maršruta tīkla daļām potenciālie pretendenti līguma slēgšanai tika noskaidroti 12 daļās, bet četrās lotēs tuvākajā laikā tiks izsludināts atkārtots konkurss. Pēc visu pretendentu noskaidrošanas Satiksmes ministrija sagatavos gala ziņojumu par kopējo paredzamo finanšu ietekmi uz valsts budžeta izdevumiem 2021. – 2030.gadam, savukārt pasažieri jau no nākamā gada vidus var rēķināties ar kvalitatīvākiem valsts nodrošinātiem reģionālo autobusu pārvadājumu pakalpojumiem.

Pērn valdībā tika saskaņota Sabiedriskā transporta nākotnes koncepcija laika periodam no 2021. līdz 2030.gadam. Tās mērķis ir veicināt iedzīvotāju pārsēšanos no privātā autotransporta uz konkurētspējīgu, ērtu, drošu, videi draudzīgu, uzticamu un integrētu sabiedrisko transportu. Šīs koncepcijas pamatprincips – dzelzceļa pārvadājumi ir transporta sistēmas mugurkauls, bet autobusu pārvadājumi tos papildina.

No 2021.gada autobusu pārvadājumi tiks organizēti divējādi – valsts dotētajā maršrutu tīklā un komerciālajos maršrutos. Tāpat jaunums, ko paredz Sabiedriskā transporta nākotnes koncepcija, ir bezmaksas sabiedriskais transporta vietās ar mazu apdzīvotības blīvumu.

Stingrāka kvalitātes kontrole un līdzvērtīga risku sadale starp valsti un uzņēmējiem

Sabiedriskā transporta pakalpojumu konkursa rezultātā valsts dotētajā maršrutu tīklā būtiski uzlabosies sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāte, vienlaikus samazinoties nepieciešamajam valsts budžeta finansējumam. Tāpat pirmo reizi nozarē būs vienoti standarti un nosacījumi, pēc kuriem uzņēmumi turpmāk strādās. Pārvadātāju līgumos ar valsti paredzēti stingrāki pārkāpumu kontroles mehānismi un sodu sankcijas, ir iespēja daudz elastīgāk mainīt pārvadājumu apjomu, bet sistemātisku pārkāpumu gadījumos – arī lauzt līgumu. Savukārt, ja 30 dienas pirms pārvadājumu uzsākšanas pārvadātājs nespēs uzrādīt solītos autobusus, līgums nestāsies spēkā.

Līdz ar brīdi, kad pārvadātāji uzsāks jaunā līguma izpildi, varēs daudz efektīvāk un operatīvāk plānot autobusu un vilcienu maršrutu tīklu, kā arī veikt pilnvērtīgu pārvadātāju kontroli, novēršot biļešu tirdzniecības pārkāpumu iespējas. Būtisks ieguvums, mazinot CO2 izmešu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti, būs bezizmešu autobusi, kuru īpatsvars veidos aptuveni 10% no kopējā transportlīdzekļu skaita. Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka turpmāk valsts spēs nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus visā Latvijā, maksājot par to mazāk.

Pasažieriem – labāki, videi draudzīgāki un pieejamāki autobusi

No 2021.gada pasažieri visā Latvijā iegūs augstas kvalitātes sabiedriskā transporta pakalpojumus, ko nodrošinās autobusi ar vidējo vecumu 4,7 gadi. Visos autobusus būs pieejami bezskaidras naudas norēķini, drošības jostas un wi-fi. Būtiski uzlabosies pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, jo 70% autobusu būs aprīkoti ar pacēlāju. Trešdaļa autobusu būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem. Tāpat paredzēti citi uzlabojumi pasažieru komfortam.

Iegūs arī autobusu šoferi

Konkursa rezultātā ieguvēji būs arī autobusa vadītāji, kuriem uzlabosies darba apstākļi un tiks palielināts atalgojums. Tas pieaugs, salīdzinot ne tikai ar pašreizējo vidējo bruto atalgojumu, bet būs lielāks arī par konkursa nolikumā minimāli prasīto līmeni. Pretendenti, kuri uzvarēja konkursā, piedāvāja lielāku atalgojumu tieši šoferiem (nevis administrācijai), nekā tie, kuri konkursā zaudēja vai no tā tika izslēgti.

Jaunā pieeja samazinās nepieciešamību pēc valsts budžeta finansējuma

Konkurss tika balstīts uz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tehniskā piedāvājuma īpatsvaram veidojot 60%, bet finanšu piedāvājumam – 40%. Konkursa rezultātā ir fiksēta piedāvātā pakalpojumu cena trīs periodiem desmit gadu laikā. Līdz ar to izmaksu apjoms par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir pārredzamāks. No valsts budžeta kompensējamie zaudējumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ir efektīvi ietekmējami ar sniegto sabiedriskā transporta pakalpojuma apjomu un noteikto braukšanas maksu.

Ņemot vērā jaunajā sabiedriskā transporta koncepcijā paredzētās pārmaiņas, uzlabojot maršrutu plānošanu un samazinoties maršruta tīkla kilometru skaitam, kas pašlaik tiek dotēts no valsts budžeta, pēc pašreizējām aplēsēm, ja konkurss tiks turpināts, valsts budžetā 10 gadu laikā tiks ietaupīts ap 85 miljoniem eiro jeb vidēji 8,5 miljoni eiro gadā, vienlaikus nodrošinot labākas kvalitātes pakalpojumu pasažieriem.

Informāciju sagatavoja Ilze Salna, Ministra padomniece komunikācijas jautājumos.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: