Sīkumi, kas iegāž

Eleonora Priede, 04/11/2013

Post image for Sīkumi, kas iegāž

Vienai izziņai nav iespējama izdruka, citu izziņu pasūtītājs atļāvies nevis iegūt datubāzē, bet pieprasīt piegādātājam, jo publiski pieejamā datubāze nedarbojas… Šādi mazi sīkumi sarežģī dzīvi iepirkumu speciālistiem. Par sakārtotību un skaidrību iepirkumos saruna ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iepirkumu speciālisti DAINU DZILNU.

Kādas ir jūsu funkcijas Latvijas Pašvaldību savienībā?

Man kā biedrības Latvijas Pašvaldību savienība iepirkumu speciālistei pienākums ir organizēt Latvijas Pašvaldību savienības iepirkumus, jo biedrības dibinātāji ir tikai pašvaldības un līdz ar to arī LPS ir jāveic visi iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (PIL), tāpat kā pašvaldībām.

Otrs būtiskākais pienākums ir LPS pārstāvība dažādās darba grupās, ministrijās, Saeimas komisijās normatīvo aktu grozījumu izstrādes un saskaņošanas procesā, jaunu likuma normu projektu izstrādē, kas vairāk vai mazāk skar iepirkumu jomu vai ir saistīti ar iepirkumu organizēšanu.

Finansiāli nozīmīga ir atbilstoša iepirkumu organizācija dažādos ES fondu un pārrobežu sadarbības projektos, kur par pieļautajām kļūdām attiecīgi tiek aprēķinātas neattiecināmās izmaksas. Lai tās pēc iespējas mazinātu, LPS ir organizējusi diskusijas un seminārus tiešsaistē ar atbildīgo iestāžu speciālistu piedalīšanos. Manuprāt, viens no visbiežākajiem konstatēto pārkāpumu iemesliem ir vienu un to pašu jēdzienu vai formulējumu dažāda izpratne, kā arī izpratnes vai viedokļu maiņa salīdzinoši īsā laika periodā. Iepirkumu speciālistiem ir pastāvīgi jāseko līdzi ne tikai izmaiņām normatīvos aktos, bet arī jāiepazīstas ar Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumiem, sūdzību izskatīšanas praksi, Finanšu, Ekonomikas un citu ministriju sniegtiem skaidrojumiem, vadlīnijām. Likums nosaka, ka kompetentai jābūt Iepirkumu komisijai, ne tikai speciālistam, kas nozīmē to, ka pastāvīgs izglītošanās process iepirkumos iesaistītiem darbiniekiem ir priekšnoteikums veiksmīgai iepirkumu organizācijai un norisei.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: