SIA Cēsu klīnika parakstījusi līgumu ar SIA Woltec par ārstniecības korpusa pārbūves darbu veikšanu

"CĒSU KLĪNIKA", SIA, 26/10/2020

Post image for SIA Cēsu klīnika parakstījusi līgumu ar SIA Woltec par ārstniecības korpusa pārbūves darbu veikšanu

Cēsu klīnika parakstījusi līgumu ar būvniecības kompāniju SIA “WOLTECpar vienu no lielākajiem investīciju projektiem – ārstniecības korpusa pārbūvi. ERAF līdzfinansētajā infrastruktūras uzlabošanas projektā galvenais akcents likts uz ārstniecības vidi. Tā ietvaros tiks pilnībā pārbūvēta iekšķīgo slimību nodaļa 4. un 5. stāvā, nomainīts pasažieru lifts un kravas lifts, nomainīta apkures sistēma, no jauna izbūvēta ventilācijas sistēma un ēkas pārējās komunikācijas, kas nav mainītas kopš Cēsu klīnikas nodošanas ekspluatācijā 1975.gadā, kā arī pagrabstāvā izveidotas tehniskās telpas un darbinieku ģērbtuves.
Cēsu klīnikas pilnveides process ir nepārtraukts darbs vairāku gadu garumā. Lai tuvotos mērķim nodrošināt mūsdienīgu diagnostiku un ārstēšanu, modernizēti procesi, piesaistīti jauni, spējīgi speciālisti, iegādātas jaunas tehnoloģijas. Pašlaik noslēdzies ārēji mazāk pamānāmais, tomēr ļoti darbietilpīgais posms, kurā tika saplānots, niansēs izstrādāts un saskaņots klīnikas jaunais vizuālais tēls, veiktas iepirkumu procedūras pārbūves darbu veikšanai. Esam tikuši līdz kalna korei, aiz kuras redzama mūsu ieceru realizēšanās – Cēsu klīnika kā moderna un 21.gadsimta prasībām atbilstoša ārstniecības iestāde ar mājīgu, ērtu un drošu vidi pacientiem un darbiniekiem”, komentē Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa, piebilstot, ka tas ir ilgtermiņā svarīgs ieguvums visiem Cēsu un apkārtējo novadu iedzīvotājiem.
Pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja saņemto atzinumu, Cēsu klīnikas iepirkuma komisija šā gada 9.oktobrī pieņēma galīgo lēmumu par būvniecības iepirkumu konkursa rezultātiem un par saimnieciski izdevīgāko atzina SIA “WOLTEC” iesniegto piedāvājumu. Kopumā pārbūves projektā plānots investēt vairāk nekā 3 miljonus 111 tūkstošus eiro. Pārbūves darbi tiks veikti saskaņā ar arhitektu biroja SIA “NAMS” izstrādāto tehnisko projektu; tos plānots pabeigt 2022.gadā. Lai, piesaistot papildu finansējumu, ārstniecības korpusa pārbūvi varētu pabeigt pilnībā, ir izstrādāts tehniskais projekts arī ārstniecības korpusa 2. un 3. stāvam.
SIA WOLTEC valdes priekšsēdētājs Edijs Purmalis komentē veicamos pārbūves darbus: “Esam gandarīti būt izvēlētiem par partneriem šim nozīmīgajam projektam un par iespēju ar savu artavu sekmēt Cēsu novada attīstību. Cēsu klīnikas pārbūve ir turpinājums WOLTEC iepriekšējai veiksmīgajai sadarbībai ar Cēsīm, jo esam veikuši Cēsu Centrālās bibliotēkas, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas, kā arī daudzdzīvokļu māju pārbūvi. Šajā projektā lielākais izaicinājums būvniekam ir nodrošināt būvniecības procesu paralēli slimnīcas darbībai, radot pēc iespējas mazāku ietekmi uz slimnīcā strādājošajiem un pacientiem. Esam pārliecināti, ka šī sadarbība būs veiksmīga, jo mūsu profesionāļu komanda darīs visu, lai realizētu projektu plānotajā laikā un pēc visaugstākās kvalitātes standartiem.”
Būvprojekts tiks īstenots ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/019 “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē” ietvaros.
Jau informējām, ka 2018.gada nogalē Cēsu klīnika un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu kopumā 1 394 049,00 eiro apmērā. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 85% apmērā, un 9% ir valsts budžeta finansējums. Pārējo nepieciešamo summu plānots nodrošināt no saviem līdzekļiem.
Papildus būvdarbiem tiek iegādātas mūsdienīgas medicīnas tehnoloģijas, pakāpeniski nomainot vecās gan Cēsu klīnikā, gan Vidzemes slimnīcā. Daļu tehnoloģiju Cēsu klīnikas mediķi jau izmanto ikdienas darbā, piemēram, fibrogastroskopu, fibrokolonoskopu, 3D laparoskopisko video sistēmu, ultrasonogrāfu, operāciju galdu. Kā arī sākta iepirkuma procedūra jaunai, digitālā rentgena iekārtas ar diviem digitāliem detektoriem iegāde, kuru Cēsu klīnika plāno iegādāties un uzstādīt 2021.gadā.

Informāciju sagatavoja Dace Valnere, SIA “CĒSU KLĪNIKA” sabiedrisko attiecību speciāliste.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: