Septiņi miljoni eiro izglītības videi Smiltenē

Ilva Lapiņa, 05/06/2019

Post image for Septiņi miljoni eiro izglītības videi Smiltenē

Šā gada 24. maijā Smiltenes novada dome noslēgusi līgumu ar būvdarbu izpildītāju SIA “R.K.C.F. RENESANSE” par Smiltenes vidusskolas mācību ēkas Dakteru ielā 27 pārbūvi. Tas ir nākamais posms projektā “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”.

Vidusskolas būvdarbi tiek veikti divās kārtās. Pirmajā kārtā iecerēta jauna K4 korpusa būvniecība, inženierkomunikāciju izbūve un pieslēgumu pārbūve, otrajā – K5 korpusa – 1973. gadā būvētā skolas korpusa pārbūve. Projekta ietvaros 2018. gadā jau pabeigta basketbola laukuma pārbūve un šogad uzsākta vidusskolas internāta būvniecība vairāk nekā 60 vietām. Internāta ēku iecerēts nodot ekspluatācijā 2020. gada 1. ceturksnī. Ziņu, ka projekts apstiprināts, Smiltenes novada dome saņēma pērn un novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis atzina, ka šis būs ļoti nozīmīgs devums ne vien Smiltenei, bet visam novadam un Vidzemes reģionam.

“Mēs vēlamies Smiltenes vidusskolu nostiprināt kā nozīmīgu izglītības centru Vidzemē, kurā ir pieejama izcila mācību vide un izcils mācību saturs. Tas ir mērķis, kuram mēs soli pa solim tuvojamies, un ēkas būvniecība ir viens no šiem soļiem,” uzsvēra Gints Kukainis.
Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta aktivitātes paredzētas Smiltenē, Dakteru ielā 27 un tās ietver basketbola laukuma pārbūvi, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un aprīkojumu iegādi, internāta izbūvi un iekārtošanu, multifunkcionālas Sporta halles izbūvi, Smiltenes vidusskolas vidējā mācību korpusa pārbūvi.

Būvniecības laikā tiks risinātas problēmas, kas veidojušās, mainoties skolēnu skaitam ēkās un palielinoties pieprasījumam pēc vietām internātā. Nākotnē ir plānots Dakteru ielā 27 nodrošināt mācības visiem skolēniem, sākot no 5. klases, līdz ar to nepieciešama savienojošā korpusa pārbūve. Skolas ēkas pārbūves laikā izbūvēs multifunkcionālu zāli, jaunu ēdnīcu, garderobi, mācību telpas un bibliotēku. Vienlaikus saglabās vecā korpusa vēsturisko izskatu. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā septiņi miljoni eiro, no tām daļa ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

Smiltenes vidusskola ir pirmā vidējās izglītības posma mācību iestāde Smiltenē. Par tās sākumu uzskatāma 1909. gadā atvērtā Smiltenes tirdzniecības skola ar sešgadīgu kursu. Skolas izveidi rosināja mācītājs Kārlis Kundziņš, kurš, pārstāvot vietējo bērnu vecākus un inteliģenci, izveidoja Skolu biedrību un tā 1909. gada 24. augustā nodibināja Smiltenes tirdzniecības skolu. Pats Kārlis Kundziņš skolā strādāja brīvprātīgi kā reliģijas – ētikas skolotājs un bija arī Skolu biedrības un skolas padomes priekšsēdētājs. Skola vairākkārt mainījusi nosaukumu: sākotnēji saukta par Smiltenes tirdzniecības skolu, vēlāk tā kļuva gan par Smiltenes reālskolu, gan Smiltenes vidusskolu, gan Smiltenes ģimnāziju, kā arī Smiltenes Valsts ģimnāziju. 1973. gadā tai uzbūvēja jaunu korpusu, bet 2008. gada 1. septembrī atklāja jaunu skolas piebūvi, kurā izvietoti svešvalodu kabineti.

Smiltenes vidusskolas nosaukumu atjaunoja 2016. gada 1. augustā, Smiltenes ģimnāziju apvienojot ar Smiltenes Centra vidusskolu un Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu. Patlaban skola izvietota vairākās ēkās – Dakteru ielā 27, Dārza ielā 17 un Rīgas ielā 16c.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: