Sākta kopīga “Rail Baltica” projekta revīzija

iepirkumi, 03/10/2018

Valsts kontrole ziņo, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstākās revīzijas iestādes šonedēļ sākušas kopīgu revīziju par projekta “Rail Baltica” iekšējās kontroles sistēmas un publisko iepirkumu vadību.

Apvienotās revīzijas mērķis ir izvērtēt, vai “Rail Baltica” projekta iepirkumu pārvaldes modelis un līgumu slēgšanas kārtība ir efektīva un veicina ekonomiski izdevīgas piegādes projektam. Revidentu redzeslokā būs arī valsts finansējuma jautājumi projektam katrā no trim Baltijas valstīm.

Revīziju veikts Baltijas valstu 2014. gadā dibinātajā kopuzņēmumā AS “RB Rail”, katras valsts atbildīgajās ministrijās un citās ar projekta īstenošanu saistītajās institūcijās. Revīzija aptvers laika periodu no 2014. līdz 2018. gadam. Sabiedrību par revīzijas rezultātiem iecerēts informēt līdz 2019. gada decembrim.

Latvijas Republikas Valsts kontrole, Lietuvas Valstybės kontrolė un Igaunijas Riigikontroll 2016. gadā parakstīja Saprašanās memorandu par “Rail Baltica” projekta sagatavošanas un ieviešanas uzraudzību. Kopš tā laika visas trīs augstākās revīzijas iestādes ir sekojušas līdzi projekta ieviešanas gaitai, apmainījušās ar informāciju un veikušas risku izvērtējumu. Tā rezultātā pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt kopīgu revīziju.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: