Sāks darboties Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs

LETA, 04/01/2021

Post image for Sāks darboties Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs

Aizsardzības ministrijas paspārnē no šī gada sāks darboties Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs (VALIC).

Valdība pērn atbalstīja Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) strukturālo reorganizāciju, centra atsevišķas funkcijas nododot VALIC.

VAMOIC turpmāk būs atbildīgs par aizsardzības infrastruktūras attīstību un pārvaldību, bet iepirkuma funkcijas un sāktā nodrošinājuma reforma, tai skaitā izpildē esošie uzdevumi nodoti VALIC.

Reorganizācijas rezultātā kopējais personāla skaits aizsardzības nozarē netiek palielināts, jo tiktu konsolidēti atbilstošo funkciju speciālisti no vairākām juridiskām iestādēm – Nacionālo bruņoto spēku 1., 2., un 3. Reģionālā nodrošinājuma centra, Zemessardzes, Jaunsardzes centra un VAMOIC.

AM ziņojumā valdībai norāda, ka Latvijas aizsardzības budžets tikai no 2015.gada ir pakāpeniski tuvinājies NATO valstu līgumā noteiktajiem 2% no iekšzemes kopprodukta, tos sasniedzot 2019.gadā. Straujā budžeta pieauguma laikā tika sākti vairāki spēju attīstības projekti, novirzot apjomīgus līdzekļus vienību kaujas gatavības celšanai un atbalsta jomas sakārtošanai.

Arī turpmākajos gados paredzēts attīstīt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) projektus, saglabājot mērenu pieauguma tempu atbilstoši makroekonomiskajām prognozēm.

Vienlaikus ir jāattīsta NBS nodrošinājuma sistēma – gan fiziskā infrastruktūra, gan mūsdienu prasībām atbilstoša krājumu pārvaldība, norāda AM.

Ministrijā atzīmē, ka valsts aizsardzības spēju atbilstoša finansēšana ir izvirzījusi jaunu uzdevumu NBS un aizsardzības sistēmai kopumā – ļoti straujā tempā attīstīt apgādes sistēmu atbilstoši citu NATO valstu labajai praksei. Patlaban NBS apgādes sistēmas uzturēšanu un attīstību nodrošina NBS Nodrošinājuma pavēlniecība, atsevišķas funkcijas deleģējot VAMOIC.

Lai novērstu riskus, ka iegādātās armijas sistēmas var netikt efektīvi uzturētas, bruņotajos spēkos sākta nodrošinājuma sistēmas restrukturizācija un attīstība, kaujas nodrošinājuma sistēmā, kura sastāv no kaujas lauka apgādes un aizmugures dienestiem, nodalot militāro apgādi kaujas laukā un apgādi miera laikā, teikts ziņojumā.
Ilgtermiņā plānots izveidot NATO labas pārvaldības principiem atbilstošu, centralizētu un augsti profesionālu nodrošinājuma sistēmu, kas atbalstīs modernizēto bruņoto spēku spējas, atzīmē AM.

Izvērtējot bruņoto spēku nodrošinājuma vajadzības un tālākos modernizācijas un attīstības plānus, ir nepieciešams attīstīt kaujas lauka aizmugures dienesta funkciju, maksimāli aizvietojot karavīrus, kas nodarbināti šo funkciju veikšanai ar civilajiem darbiniekiem, secinājusi AM.

Izvērtējot nodrošinājuma sistēmas reformas apjomu, komplicētību un ilgtermiņa raksturu, AM ieskatā racionālākais lēmums būtu aizmugures nodrošinājuma sistēmas uzturēšanai un tālākai attīstībai izveidot atsevišķu plānošanas un vadības elementu – VALIC.

VALIC funkcijas būs nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību miera laikā un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu. Tāpat VALIC centralizēti veiks publiskos iepirkumus AM un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām, kā arī NBS vajadzībām. VALIC arī centralizēti veiks publiskos iepirkumus valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar AM doto uzdevumu.

Tāpat VALIC veiks vai piedalīsies starpvalstu kopīgos iepirkumos AM un tās padotībā esošo iestāžu un NBS vajadzībām, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar ministrijas doto uzdevumu.

Savukārt VAMOIC funkcijas no šodienas būs AM valdījumā esošā nekustamā īpašuma, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektu un valsts meža zemes, apsaimniekošana un pārvaldīšana. Tāpat šīs iestādes funkcijās ietilps organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību, kā arī veikt vides aizsardzības pasākumu veikšana valsts militārās aizsardzības objektos.

Tāpat VAMOIC pārziņā būs publisko pakalpojumu sniegšana AM un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS, kā arī privātpersonām saistībā ar viesnīcas un sporta kompleksa izmantošanu.

Plānots, ka VALIC sākotnēji nodrošinās individuālā ekipējuma pilna dzīves cikla uzturēšanu profesionālā dienesta karavīriem, bet pakāpeniski 2021./2022.gada laikā pārņems Zemessardzes un Jaunsardzes nodrošinājumu, kā arī veiks apgādes analīzi, prognozēšanu un plānošanu, apmēram piecu gadu laikā izveidojot septiņu individuālā ekipējuma noliktavu tīklu visā valsts teritorijā.

NBS arī turpmāk būs atbildīgi par kopējo kaujas nodrošinājuma sistēmas pārvaldību, krīzes un kara laikā, tai skaitā par VALIC pārziņā nodoto aizmugures dienesta elementu integrāciju kaujas nodrošinājuma sistēmā.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: