Sākas projektu pieņemšana ES fondu programmā uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), 14/12/2020

Post image for Sākas projektu pieņemšana ES fondu programmā uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

No pirmdienas, 14. decembra, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāks pieņemt iesniegumus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma piešķiršanai mazo un vidējo komersantu akciju un obligāciju emisijai.

Atlases otrā kārta – no 14. decembra līdz 15. februārim

Programmas otrajā atlases kārtā iesniegumus varēs iesniegt līdz 2021. gada 15. februārim. Atlases nolikums, iesniedzamā dokumentācija un nosacījumi pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”
. Šajā projektu atlases kārtā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) akciju emisiju atbalstam pieejami 339 475 eiro, parāda vērtspapīru emisiju atbalstam – 200 000 eiro.

Atbalsta veidi un nosacījumi

Plānots, ka atbalsta programmas ietvaros trīs gadu laikā vismaz 18 mazie un vidējie uzņēmumi sekmīgai akciju vai parāda vērstpapīru emisijai biržā saņems līdzfinansējumu līdz 50% apjomā no kopējām sagatavošanās izmaksām. Atbalsts komersantiem tiks sniegts granta veidā, nepārsniedzot 100 tūkstošus eiro akciju emisijas gadījumā un 20 tūkstošus eiro parāda vērtspapīru emisijas gadījumā.

Atbalstu varēs saņemt uzņēmuma sagatavošanas izmaksu iekļaušanai biržas sarakstā segšanai, piemēram, kapitāla piesaistīšanas (emisijas organizētāja pakalpojumu) izmaksām, emisijas prospekta (vai reģistrācijas dokumenta, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma) sagatavošanas izmaksām, piedāvājuma dokumenta vai komersanta apraksta sagatavošanas izmaksām, padziļinātās izpētes un ar to saistītās izpētes izdevumiem, sertificētu konsultantu izmaksām, kā arī juridiskām, finanšu, nodokļu, auditoru, sertificētu konsultantu konsultāciju izmaksām.

Programmas ietvaros atbalsta saņēmējiem būs jānodrošina sekmīga akciju vai parāda vērstpapīru iekļaušana AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū vai Baltijas Alternatīvajā tirgū “First North” (First North Baltijas akciju saraksts) ne vēlāk kā divu gadu laikā no līguma ar CFLA par projekta īstenošanu noslēgšanas. Par sekmīgu akciju emisiju uzskata akciju emisiju vismaz 500 000 eiro apmērā, kas iekļauta jebkura AS “Nasdaq Riga” regulētā tirgus akciju sarakstā.

Pirmajā atlases kārtā – 9 iesniegumi

Pirmajā atlases kārtā, kas ilga no š.g. 4. marta līdz 4. septembrim, tika pieteiktas 9 projektu ieceres. No tām 5 ir noraidītas, bet 4 projekti par akciju emisiju ir nosacījumu izpildes stadijā.

No ERAF – programmai kopumā 1 000 000 eiro

Programmas īstenošanai paredzēts viens miljons eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), t.sk. 0,8 miljoni eiro akciju emisijas atbalstam un 0,2 miljoni eiro parāda vērtspapīru atbalstam.

ES fondu atbalsts uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos paredzēts 3.1.1.3. pasākuma “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos” ietvaros.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: