Sagatavoti standarta būvniecības līgumu kapitālsabiedrībām paraugi

iepirkumi, 29/08/2018

Post image for Sagatavoti standarta būvniecības līgumu kapitālsabiedrībām paraugi

Augusta sākumā finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola tikšanās laikā ar Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski pasniedza viņam agrāk sagatavotos standarta būvniecības līgumus kapitālsabiedrībām.

Kā norāda Finanšu ministrijā, Standarta būvniecības līgums ir sagatavots, par pamatu ņemot Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) sagatavotos Būvniecības darbu līguma noteikumus.

“Finanšu ministrijas ekspertu izstrādātos līgumus aicinām izmantot par paraugu visām valsts kapitālsabiedrībām, lai veicinātu vienkāršāku dalību iepirkumos un nodrošinātu vienādas prasības. Pasaulē atzītu standarta noteikumu izmantošana arī nodrošinās, ka katrā iepirkumā līguma projekts nebūs jāizstrādā no jauna, tādējādi mazinot kļūdu un dažādi interpretējamu noteikumu iespēju, kas nereti ir novedis pie nelietderīgas sabiedrisko līdzekļu izlietošanas,” tā D. Reizniece-Ozola.

Standarta būvniecības līguma sagatavošanā nodrošināta FIDIC sagatavoto Būvniecības darbu līguma noteikumu saskaņošana ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tai skaitā ar būvniecības un publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Standartizēti līguma noteikumi veicinās savstarpējo attiecību un prasību vienveidīgumu un paredzamību gan vairākos viena pasūtītāja iepirkumos, gan arī vairāku pasūtītāju iepirkumos, tādējādi atvieglojot piegādātājiem dalību iepirkumos un noslēgto līgumu izpildi.

“Atzinīgi vērtēju jebkuru valsts pārvaldes vai iedzīvotāju iniciatīvu. Tas palīdz mazināt administratīvo slogu, tādējādi uzlabojot procesu norisi un arī savstarpējo komunikāciju. Tieši šādu funkciju veiks Standarta būvniecības līgumi. Atbalstot šo iniciatīvu, Valsts kanceleja sagatavotos līgumu paraugus nodos valsts pārvaldes iestādēm un aicinās tos izmantot turpmākos iepirkumu konkursos,” norāda J.Citskovskis.

FM sagatavotais standarta būvniecības līgums ir piemērojams būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs (t.s. FIDIC Sarkanās grāmatas līgums). Vienlaikus turpinās un šīs vasaras laikā plānots pabeigt darbu pie standarta būvniecības un inženierdarbu līguma, kuru projektēšanu veic uzņēmējs, jeb apvienotās projektēšanas un būvdarbu līguma (t.s. FIDIC Dzeltenā grāmata).

Standarta būvniecības līgumu uzdots izmantot divām FM kapitālsabiedrības – VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un AS “Augstsprieguma tīkls”. Tās ir starp lielākajiem būvdarbu pasūtītājiem valstī. FM teic, ka šogad par mērķi ir izvirzīts vismaz vienā no būvniecības iepirkumiem izmantot standarta būvniecības līgumu, bet ar nākamo gadu tas piemērojams visiem būvniecības iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vismaz 1 miljons eiro bez PVN.

FIDIC izstrādātie Būvniecības darbu līguma noteikumi ir pasaulē atzīti un plaši izmantoti. Vienlaikus arī Latvijā ir veidojusies pieredze FIDIC līgumu izmantošanā gan ūdenssaimniecības, gan transporta infrastruktūras būvdarbu projektos, it īpaši ES līdzfinansēto projektu ietvaros.

Līguma noteikumi būšot saprotami gan vietējiem, gan ārvalstu pretendentiem iepirkumos, kā arī nodrošinās pienākumu un atbildības līdzsvaru starp līguma pusēm atbilstoši pasaulē aprobētai praksei. Pasūtītājiem būs pieejama gan Latvijā, gan citās valstīs uzkrātā zināšanu bāze līgumu sagatavošanā, izpildes vadībā un strīdu risināšanā. Savukārt inženierkonsultanta iesaiste līguma izpildē nodrošinās gan ievērojamu atbalstu pasūtītājiem līgumu vadībā un izpildes kontrolē, gan arī pušu interešu sabalansēšanu nolūkā nodrošināt sekmīgu līguma izpildi un rezultātu.

Līdz šim Latvijā ir bijuši vairāki mēģinājumi izstrādāt standartizētus būvniecības līguma noteikumus, tomēr tie nav bijuši sekmīgi. Vienlaikus gan būvdarbu pasūtītāji, gan būvniecības jomā strādājošie ir aicinājuši nodrošināt tipveida jeb standarta būvniecības līguma noteikumu izstrādi. FM uzskata, ka ir būtiski likt lietā pasaulē un Latvijā uzkrāto pieredzi, izmantojot labāko no tās.

Ministrijā vērš uzmanību, ka arī ar standarta līgumiem nākotnē būs nepieciešams sekot līdzi to piemērošanai un nepieciešamības gadījumā līgumu pilnveidot. Arī katra konkrētā iepirkuma ietvaros pasūtītājam ir rūpīgi jāseko līdzi līguma noteikumu atbilstībai konkrētā iepirkuma specifikai un vajadzībām. Prognozējams, ka nākotnē tieši uz FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem aizvien vairāk balstīs būvniecības jomā noslēgtos līgumus, tādējādi nodrošinot sinerģiju starp būvniecības darbu pasūtītājiem un to veicējiem, un veidojot arvien augstāku kompetenci līgumu sagatavošanā un vadībā.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: