SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IEPIRKUMU, KAS NESASNIEDZ NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTĀS ROBEŽVERTĪBAS, APSTRĪDĒŠANA

Valdis Bergs, 25/08/2014

Post image for SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IEPIRKUMU, KAS NESASNIEDZ NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTĀS ROBEŽVERTĪBAS, APSTRĪDĒŠANA

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 11. panta pirmā daļa nosaka, ka likumu attiecina uz iepirkuma procedūrām, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs piemērot šo likumu arī tad, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām.
No šī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk arī – SPSIL) pēc būtības izriet, ka personām, kuras ir ieinteresētas iegūt līguma slēgšanas tiesības, SPSIL paredzētās iepirkumu procedūru kontroles un pārskatīšanas procedūras ir pieejamas tikai tad, ja pasūtītāja veiktā iepirkuma līgumcena pārsniedz noteiktās robežvērtības.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: