SA iesniedzis sūdzības Administratīvā tiesā

"Sabiedriskais autobuss", SIA, 30/07/2020

Post image for SA iesniedzis sūdzības Administratīvā tiesā

Personu apvienības, kuru sastāvā ir SIA “Sabiedriskais autobuss” (SA) un attiecīgi AS “Nordeka” un “Vlasava” ir iesniegušas sūdzības Administratīvā rajona tiesā par Iepirkuma Uzraudzības biroja (IUB) pieņemto lēmumu par izskatīšanas termiņa pagarināšanu attiecībā uz Valsts SIA “Autotransporta direkcijas” (ATD) konkursa rezultātu apstrīdēšanu vietējas nozīmes reģionālos un reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos.

Pamatojoties uz ATD 2020.gada 15.maijā pieņemto lēmumu par konkursa rezultātiem – lotē “Valmiera, Valka, Smiltene” par uzvarētāju tika atzīts un līgumu tika nolemts slēgt ar pretendentu personu apvienību SIA “Sabiedriskais autobuss” un UAB “VLASAVA”. Savukārt lotē “Gulbene, Alūksne, Balvi” uzvarēja personu apvienība AS “Nordeka” un SIA “Sabiedriskais autobuss”. Konkursa rezultātus augstāk minētajās lotēs IUB ir pārsūdzējušas VTU “Valmiera” un personu apvienība SIA “Gulbenes autobuss” un SIA “Balvu autotransports”, lūdzot kompetentajai iestādei atcelt konkursa rīkotāja – ATD pieņemto lēmumu par rezultātiem minētajās lotēs.

Publisko iepirkumu likums paredz, ka IUB visas pārvadātāju iesniegtās sūdzības par ATD konkursa rezultātiem ir jāizskata mēneša laikā kopš to saņemšanas. Publiskajā telpā IUB nāca klajā ar paziņojumu, ka gala lēmumu par iesniegtajām sūdzībām pieņems tikai 25.septembrī, norādot lēmumā, ka tās ir komplicētas un apjomīgas, neko detalizētāk nepaskaidrojot pašā lēmumā. Vienlaikus IUB ir pieņēmis lēmumu piesaistīt attiecīgās jomas ekspertu, taču neskaidrojot ko tieši piesaistītais eksperts vērtēs un kādas procedūras ietvaros tas tiks izvēlēts. SA un personu apvienības vēlas norādīt, ka pašā lēmumā nav norādīti citi būtiski apstākļi, kas pamatotu vai izskaidrotu šāda IUB lēmuma pamatotību.

Tā kā SA un abām personu apvienībām attiecīgi kopā ar “Vlasava” un “Nordeka” IUB lēmumā norādītie argumenti par termiņa pagarināšanu līdz trīm mēnešiem nešķiet nedz pietiekoši, nedz pamatoti pēc būtības, tad SA rodas pamatotas šaubas par to, vai tiešām IUB ir pārdomājis minēto lēmumu? SA un personu apvienības “Nordeka” un “Vlasava” apšauba, vai šāds lēmums ir ticis pietiekami apsvērts, un vai tā patiesais pamatojums nav lietas izskatīšanas novilcināšana?

Turklāt pamatojoties uz Valsts pārvaldes likuma 10. panta piekto daļu un Eiropas Savienības (ES) pamattiesību hartas 41.panta tiesībām, labas pārvaldības princips ietver taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgos termiņos. Administratīvā procesa 63. panta pirmā daļa paredz, ka izskatot faktus un uzklausot visu procesā iesaistīto dalībnieku viedokļus, IUB nekavējoties ir jāizvērtē konkrētās lietas apstākļi un jāizdod attiecīgi administratīvo aktu. Proti, tas nozīmē, ka atbildīgā iestāde nekavējoties izvērtē, noskaidro visus lietas apstākļus un paziņo pieņemto lēmumu, pat, ja noteiktais termiņš vēl nav pienācis.

Tomēr SA ļoti cer, ka IUB lēmumu par termiņa pagarināšanu un eksperta nepieciešamību nav pieņēmis politiskā spiediena dēļ, jo gan “VTU Valmiera”, gan personu apvienība SIA “Gulbenes autobuss” un SIA “Balvu autotransports” sūdzībās norādīts tikai uz šaubām par to, ka uzvarējušā piedāvājumā norādītā cena ir nepamatoti lēta. Taču konkurējošā pretendenta šaubas vai aizdomas, kas nav pamatotas ar nekādiem racionāliem apsvērumiem, pašas par sevi nav juridiski vērtējams kritērijs. Savukārt izsmeļošus paskaidrojumus lietā ir sniegušas gan abas personu apvienības, kuru sastāvā ir SA, gan ATD.

Turklāt arī Satiksmes ministrs T. Linkaits publiskajā telpā paudis bažas par politisko ietekmēšanu konkursa sakarā. Uz jautājumu, kādas ir iespējas izpildīt premjera K. Kariņa prasību izslēgt vienu uzņēmumu no konkursa, ministrs norādīja, ka viņam tādu iespēju nav, bet vienīgais, kas tīri teorētiski to varētu izdarīt ir IUB. Savukārt uz jautājumu par to, vai nākamais solis no Kariņa puses varētu būt līdzīga spiediena izdarīšana uz IUB, ministrs atbildēja, ka spiediena nebūs un paļaujas, ka kompetentā iestāde profesionāli visu izvērtēs. Arī SA un personu apvienības patiesi cer un paļaujas uz IUB profesionalitāti sūdzību izskatīšanas gaitā.

Lotē “Saldus, Kuldīga”, kur sūdzības netika iesniegtas, SA līgumu ar pasūtītāju parakstīja šī gada 1.jūlijā, savukārt personu apvienības, kurā ietilpst SA, “Nordeka”, “Liepājas autobusu parks”, līgums par loti “Pierīga” tika parakstīts šī gada 2.jūlijā. Saskaņā ar abu līgumu nosacījumiem, SA uzsāks sniegt pakalpojumu abās lotēs 2021.gada 1.augustā.

Par SIA “Sabiedriskais autobuss”

SIA “Sabiedriskais autobuss” vietējas nozīmes reģionālos un reģionālos starppilsētu pasažieru pārvadājumus nodrošina jau vairāk kā 60 gadus. Bez regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, uzņēmums nodrošina arī skolēnu regulāros pārvadājumus un piedāvā transporta nomu tūrisma vai kolektīviem braucieniem. Uzņēmums “Sabiedriskais autobuss” ietilpst “B-Bus” grupā, kurš 2019.gadā ar 505 autobusiem apkalpoja 40 milj. pasažieru 165 maršrutos, nodarbinot 1225 darbiniekus.

Informāciju sagatavoja Maija Lazdiņa, SIA “Sabiedriskais autobuss” Sabiedrisko attiecību vadītāja.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: