“RB Rail” AS iepirkumus veic arī elektroniskā vidē

Daina Vārpiņa, 01/02/2018

Post image for “RB Rail” AS iepirkumus veic arī elektroniskā vidē

“RB Rail” AS valdes loceklis un darbības direktors KASPARS ROKENS ir pārliecināts, ka viņa vadībā strādā vieni no labākajiem iepirkumu speciālistiem Latvijā, kuri veiksmīgi īsteno starptautiskas iepirkumu procedūras. No tām līdz šim vissvarīgākās bijušas par būvprojektēšanas vadlīniju izstrādi “Rail Baltica” dzelzceļam, otra – par Lietuvā uzceltā Eiropas standarta platuma dzelzceļa posma “Polijas/Lietuvas valstu robeža-Kauņa-RRT Palemona” uzlabošanas iespēju izpēti, savukārt februārī publicēs “RB Rail” AS šā gada iepirkumu sarakstu un grafiku.

– Projekta sākumā “RB Rail” solīja, ka iepirkumi būs īpaši caurspīdīgi. Pastāstiet, kā šī atklātība izpaužas praksē?

– Katra gada sākumā “RB Rail” AS oficiālajā projekta mājaslapā www.railbaltica.org publicē gada laikā paredzamo iepirkumu plānu. 2018. gada iepirkumu saraksts vēl top, to publiskosim februāra pirmajā pusē.

Papildus par aktuālajiem iepirkumiem “RB Rail” proaktīvi informē profesionālās nozaru asociācijas Baltijas valstīs, kā arī ES valstu tirdzniecības kameras. Jebkurš interesents var parakstīties uz visu aktuālo iepirkumu vēstneša saņemšanu. Mūsu darba pamatprincips – atklāti konkursi vai konkursi, kuros ir paredzēta atklāta pretendentu pieteikšanās. Domāju, šeit jāuzsver, ka mums arī ir kopīgi izveidotas iepirkumu vadlīnijas un standarts, kas nosaka mūsu gan kā līgumslēdzējinstitūcijas, gan piegādātāja uzvedības kodeksu.

– Kādi “gadsimta būves” iepirkumi sekmīgi noslēgti un kāds būs ieguvums no tiem? Kādi ir secinājumi par pirmajiem iepirkumiem?

– Kā vienus no svarīgākajiem vēlos nosaukt divus starptautiskus iepirkumus “Rail Baltica” Globālā Projekta vajadzībām. Proti, iepirkums par būvprojektēšanas vadlīniju izstrādi “Rail Baltica” dzelzceļam un iepirkums par Lietuvā uzceltā Eiropas standarta platuma dzelzceļa posma “Polijas/Lietuvas valstu robeža-Kauņa-RRT Palemona” uzlabošanas iespēju izpēti. Līguma slēgšanas tiesības šajos iepirkumos attiecīgi saņēma “SYSTRA” AS (Francijas uzņēmums, līguma summa 563 000 eiro bez PVN) un “Ardanuy Ingeneria” S.A. (Spānijas uzņēmums, līguma summa 240 000 eiro bez PVN). Abu iepirkumu rezultāti būs pieejami šī gada 1. ceturksnī un sniegs atbildes uz jautājumiem, kā būtu jāveic projektēšanas darbi dzelzceļa līnijām un kādas alternatīvas pastāv Lietuvas dzelzceļa līnijas posma uzlabošanai.

2017. gadā noslēdzās iepirkums par “Rail Baltica” Globālā projekta ilgtermiņa biznesa plāna izstrādi – tajā līgums ir noslēgts ar “DB Engineering & Consulting” GmbH (Vācijas uzņēmums, līguma summa 360 000 eiro bez PVN). Tāpat ir pieņemti lēmumi saistībā ar operacionālā plāna un dzelzceļa līnijas starp Tallinas pasažieru ostu un Tallinas RB Ulemistes pasažieru termināli tehniskās iespējamības izpētes iepirkumiem.

Esam veikuši iepirkumus operacionālām vajadzībām un darbības nodrošināšanai birojam Latvijā, piemēram – tulkošanas pakalpojumi, darbinieku veselības apdrošināšana, mārketinga pakalpojumi, komandējumu braucienu iepirkums, u.c. Šos pakalpojumus sniegs uzņēmumi, kas reģistrēti Latvijā vai citās Baltijas valstīs.

No 2017. gadā veiktajiem kopumā 28 iepirkumiem tikai trijos notikušas lēmumu pārsūdzības, un divos no tiem šīs pārsūdzības IUB ir atzinis par nepamatotām, kas uzskatāms par ļoti labu rādītāju.

– Vai “RB Rail” ir iepirkumu grafiks? Vai to publicē?

– Jā, to publicējam. Ir pieejams pilns 2017. gada iepirkumu saraksts, ar kuru gada sākumā iepazīstinājām vietējo un starptautisko auditoriju. Februārī būs pieejams šī gada iepirkumu saraksts. Tāpat visiem interesentiem ir pieejams vispārīgs Rail Baltica Globālā projekta iepirkumu grafiks, ar kuru var iepazīties www.railbaltica.org sadaļā ”Iepirkumi”.

– Kā notiek iepirkumu organizēšana, cik liela ir Jūsu kompetence un resursi? Vai ar iepirkumiem strādā atsevišķi iepirkumu speciālisti?

– Iepirkumus “RB Rail” AS veic plānveidīgi un prioritārā secībā, saskaņā ar projekta gaitu un, rēķinoties ar to, kādi pētījumi jāveic pirms projektēšanas darbiem. Projektēšanas darbu iepirkumus arī veicam, ņemot vērā projekta vajadzības, lai raiti attīstītu projektu.

Iepirkumu daļas darbinieku kompetences ir augstas, gribētos teikt, ka mums ir vieni no labākajiem publisko iepirkumu ekspertiem. Savukārt, lai nodrošinātu specifiskas ar dzelzceļa nozari, projektēšanas un būvniecības darbiem saistītās ekspertu zināšanas iepirkumos, pieaicinām speciālistus no citām uzņēmuma nodaļām, vai arī rodam tos ārpus “RB Rail”, tajā skaitā arī starptautiskajā arēnā.

– Kā vērtējat jaunos iepirkumu likumus, kas 2017. gadā stājās spēkā?

– Jauninājumus iepirkumu likumā vērtējam pozitīvi. Tas, ka Eiropas direktīvas tiek transponētas Latvijas likumdošanā, ir solis uz likumu un iepirkumu principu vienādošanu un samazina to interpretācijas iespējas.

– Jau stāstījāt, ka saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 39. pantu un likuma pārejas noteikumiem, visām Latvijā reģistrētajām līgumslēdzēju pusēm, tostarp “RB RAIL” AS, sākot ar 2017. gada 1. oktobri nepieciešams nodrošināt elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu publiskajiem iepirkumiem, kuru līgumcenu robežvērtība ir vienāda vai lielāka par 135 000 eiro preču un pakalpojumu iepirkumos un vienāda vai lielāka par 5 225 000 eiro būvdarbu iepirkumos. Kas kopš aizvadītā gada 1. oktobra ir mainījies?

– Jā, tā ir – visi attiecīgiem kritērijiem atbilstošie iepirkumi tiek veikti tikai un vienīgi elektroniskā vidē. Šādai pieejai ir vairākas priekšrocības, piemēram, uzņēmējiem vairs nav jāiesūta dokumenti drukātā veidā, nav jāuztraucas, kā tos nogādāt iepirkumā noteiktajā laikā. To visu nodrošina elektroniskā vide. Protams, ārzemju piegādātājiem ir nepieciešams kāds partneris vai padomdevējs, kā šajā vidē reģistrēties un strādāt. “RB Rail” AS daudz laika veltījis, lai skaidrotu starptautiskajiem uzņēmējiem šīs sistēmas darbību. Projekta oficiālajā mājaslapā esam izveidojuši un publicējuši arī nelielu rokasgrāmatu.

– Aicinājāt arī visus projekta potenciālos piegādātājus reģistrēties EIS, lai saņemtu piekļuvi e-konkursu apakšsistēmai, kas savukārt sniegtu iespēju piedalīties šobrīd izsludinātajos un nākotnē plānotajos iepirkumos. Vai ir jūtams, ka viņi šo darbu ir paveikuši, un varēs sekmīgi piedalīties “RB RAIL” AS organizētajos iepirkumos? Cik potenciālo iepirkumu dalībnieku ir no Jūsu puses saņēmuši lietotāja lomu – Piegādātāja administrators?

– “Rail Baltica” nav vienīgais projekts, kurā paredzamo iepirkumu summas ir mērāmas simtos, tūkstošos un miljonos eiro, tāpēc gan vietējie, gan ārvalstu uzņēmēji reģistrējas sistēmā. Pieteikumus saņemam, un par to daudzskaitlīgumu mums nav bažu.

Runājot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem, saņēmām atbildi, ka ir būtiski audzis pieteikumu skaits, pēc tam, kad savā publiskajā paziņojumā aicinājām tirgus dalībniekus reģistrēties un tika nodrošināta iesniegumu pieņemšana angļu valodā. Tas atvieglo starptautisko dalībnieku piedalīšanos iepirkumos.

– Kāds ir Jūsu viedoklis par depozīta maksu ieviešanu sūdzības iesniedzējam?

– Uzskatu to par pareizu noteikumu. Nav noslēpums, ka dažkārt uzņēmēji iesniedz sūdzību, kas nav pamatota, un to dara tikai tamdēļ, lai kavētu iepirkuma procesu un nepieļautu, ka tirgus konkurents tiek pie konkrētā pasūtījuma. Šādā situācijā visvairāk cieš pasūtītājs, kas nesaņem pakalpojumu. Es gan vēlos uzsvērt, ka sūdzības ir jāiesniedz, ja acīm redzami tiek pārkāptas konkurences tiesības.

– Vai un kāds gaidāms kopējs iepirkums Baltijas valstīm? Iepriekš bijusi diskusija, atbilstoši kuras valsts likumiem to veiks un kas to īstenos. Vai šajā jautājumā ir radusies skaidrība?

– Kopējos iepirkumus veic “RB Rail”. Visi biznesa attīstības pētījumi jau tagad tiek veikti visam “Rail Baltica” Globālajam projektam. Tāpat veicam izpētes projektēšanas vajadzībām, arī attiecībā uz projektēšanas darbiem dzelzceļa pamata trasei. Gan šogad, gan turpmākajos gados šādu iepirkumu būs aizvien vairāk.

– Kur Jūs iepirkumos saredzat vislielākos izaicinājumus, riskus un, kā esat iecerējuši tos pārvarēt?

– Vislielākie izaicinājumi gaidāmi saistībā ar projektēšanas un būvniecības darbiem. Paredzama augsta interese vietējā un Eiropas tirgū. Pastāv arī liels iepirkumu lēmumu pārsūdzību risks – katrs tirgus dalībnieks darīs maksimāli iespējamo, lai iegūtu vērtīgu pasūtījumu. Lai mazinātu iespējas kompānijām iesniegt sūdzības, iepirkumu komisija ņem vērā Eiropas tiesas praksi un vadās pēc līdzšinējiem spriedumiem. Mēs centīsimies iestrādāt savos iepirkumos šos principus, lai izvairītos no nepamatotām lēmumu pārsūdzībām. Mūsu uzņēmums konsultējas ar tirgus dalībniekiem, likumā noteiktajā kārtībā dodot iespēju izteikt viedokļus un priekšlikumus par iepirkumu principiem.

– Kādus iepirkumus plānojat rīkot šajā un nākamajos gados?

– 2018. gadā plānoti vismaz 20 iepirkumu, no kuriem lielākā daļa būs saistīti ar dzelzceļa trases projektēšanu. Iepirkumi tik vērienīgam projektam kā šis ir daudzskaitlīgi. Tālākie būs lielā mērā saistīti ar projekta būvprojektēšanas darbiem, konsolidētiem būvniecības materiāliem, kā arī dažādām komercializācijas izpētēm. Plānots, ka “Rail Baltica” iepirkumi noslēgsies 2022. gadā.

– Kāds būtu Jūsu vēlējums iepirkumu dalībniekiem – piegādātājiem šajā gadā?

– Pirmkārt, aicinu piedalīties mūsu iepirkumos, detalizēti un savlaicīgi iepazīties ar visām prasībām un rūpīgi izvērtēt savu atbilstību. Aicinu informāciju par izziņotajiem iepirkumiem meklēt oficiālajā mājaslapā www.railbaltica.org iepirkumu sadaļā. Un, protams, reģistrēties elektroniskajā iepirkumu sistēmā!

Uzziņa

 • Rail Baltica ir jauns dzelzceļa infrastruktūras projekts, kā mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā. Projektā piedalās piecas Eiropas Savienības valstis – Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija un, lai arī netieši, Somija.
 • Paredzēts, ka dzelzceļa līnija savienos Helsinkus, Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Paņevežu, Kauņu, Viļņu un Varšavu. Dzelzceļa līnijas izbūve, kas vīsies caur Baltijas valstīm, tiek dēvēta par Rail Baltica Globālo projektu.
 • Rail Baltica celtniecībā tiks izmantotas visjaunākās tehnoloģijas un materiāli. Daļa to pašlaik atrodas izstrādes un standartizācijas procesā.
 • Lielākais infrastruktūras projekts Baltijas reģionā pēdējo 100 gadu laikā
 • 10 gadu ilgs būvniecības periods
 • Gan pasažieru, gan kravu pārvadājumiem
  Līnijas garums: 870 km
  Videi draudzīgs transports – darbosies ar elektrību, radīs mazāk trokšņu un vibrāciju
  Maksimālais ātrums: 240 km/h (pasažieru pārvadājumiem), 120 km/h (kravu pārvadājumiem)

 • Projekta izmaksas – vairāk kā 5 miljardi eiro
 • Projektu ievieš Latvija, Lietuva, Igaunija
 • Daļa no Ziemeļjūras – Baltijas transporta koridora
 • Finansējums no ES un Baltijas valstīm
 • Nodrošina starpmodalitāti un multimodalitāti

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: