Rail Baltica uzsāk vilcienu vadības un signalizācijas inženiertehnisko pakalpojumu iepirkumu

Rail Baltica, 13/11/2020

Post image for Rail Baltica uzsāk vilcienu vadības un signalizācijas inženiertehnisko pakalpojumu iepirkumu

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS ir izsludinājis inženiertehnisko pakalpojumu iepirkumu projekta vilcienu vadības un signalizācijas (Control-Command and Signalling – CCS) apakšsistēmu ieviešanas sagatavošanai, iepirkumam un uzraudzībai.

CCS inženiertehniskie pakalpojumi iekļaus aktivitātes, kuru mērķis ir veiksmīga CCS apakšsistēmu ieviešana:


– projektēšanas un būvdarbu iepirkuma specifikāciju sagatavošana;
– palīdzība tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas laikā;
– projektēšanas un būvdarbu uzraudzība;
– uzraudzība testēšanas un nodošanas ekspluatācijā laikā.

CCS apakšsistēmas Rail Baltica globālajam projektam ietver visas funkcijas, kas nepieciešamas Rail Baltica līnijas ekspluatācijai: satiksmes vadības sistēma, dzelzceļa centralizācijas un ETCS sistēmas, radiosakaru, datu pārraides / komunikācijas un elektriskās barošanas sistēmas, kā arī citas atbalsta sistēmas.

“CCS ir priekšnoteikums kvalitatīvai, efektīvai un drošai dzelzceļa infrastruktūrai gan pasažieru, gan kravas pārvadājumu vajadzībām. Mūsu plāns ir nodrošināt vienotu un savietojamu CCS risinājumu visā 870 km garajā Rail Baltica trasē. Lai sekmīgi piepildītu šo inženiertehnisko izaicinājumu, mēs meklējam piegādātāju ar tehnisko pieredzi sarežģītu, savstarpēji savienotu un mūsdienīgu liela mēroga CCS risinājumu ieviešanā,” saka Kaido Zimmermans (Kaido Zimmerman), RB Rail AS pagaidu tehniskais direktors.
Šī iepirkuma procedūra tiek organizēta divos posmos kā konkursa procedūra ar sarunām. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pirmajam posmam ir 2020.gada 30.novembris.

RB Rail AS ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas tika izveidots, lai koordinētu Rail Baltica Globālā projekta īstenošanu – pirmo šāda mēroga infrastruktūras projektu no Tallinas līdz Lietuvas/Polijas robežai. RB Rail AS kā Globālā projekta centrālais koordinators ir atbildīgs par dzelzceļa projekta izstrādi, būvniecību un mārketinga aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja Liene Lapševska, RB Rail AS komunikācijas konsultante.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: