Publisko iepirkumu līgumu slēgšanas iespējas Āfrikā

Ilona Jakubsone, 30/01/2014

Post image for Publisko iepirkumu līgumu slēgšanas iespējas Āfrikā

Tā kā Eiropas Savienības (ES) valstīs publisko iepirkumu tirgi ir vairāk vai mazāk sadalīti un latviešiem nav nekādu aizspriedumu doties Sprīdīša takās laimi meklēt, palūkosimies, kādas iespējas publisko iepirkumu lauciņā piedāvā citi kontinenti, piemēram, Āfrika.

ES pētnieki pēdējā laikā pievērsušies Āfrikas valstu publisko iepirkumu sistēmām ne jau tāpēc, lai kaut ko pārņemtu un ieviestu, bet gan tāpēc, ka tā mēdz rīkoties personas, kurām piemīt tieksme demonstrēt atbildīgu attieksmi, turklāt pētniecībā tā ir sava veida novitāte, un ES vecās dalībvalstis parasti ir ļoti atsaucīgas, ja nepieciešams kādu atbalstīt, pamācīt, izpētīt un varbūt arī lietderīgi izmantot.

Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (OV) publicēti ne tikai ES valstu iepirkumu sludinājumi, bet tajā ziņots arī par citu pasaules valstu dažādu iestāžu izsludinātajām iepirkuma procedūrām. Paziņojumus OV publicē vismaz 44 valstis no Āfrikas, pirmie sludinājumi publicēti jau 2008. gadā.

Aplūkojot Āfrikas valstu paziņojumus par izsludinātajām iepirkuma procedūrām, redzams, ka sludinājuma veidlapas forma atšķiras no tām, kuras izmanto ES dalībvalstis. Iepirkuma priekšmeta identificēšanai ne vienmēr tiek izmantots CPV kods (common procurement vocabulary), tāpēc paziņojumu atlasi vēlams veikt arī pēc citiem kritērijiem. Iepirkti tiek galvenokārt dažādu veidu atbalsta pakalpojumi, projektēšana, būvdarbi, transporta līdzekļi u. c. Rezultātu paziņojumi tiek publicēti reti, bet publicētajos parasti par uzvarētājiem tiek minēti uzņēmumi no Vācijas, Francijas, Beļģijas, Dānijas, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes, Portugāles, ir arī pa kādam uzvarētājam no Grieķijas, Somijas, Šveices, Kanādas, ASV, Japānas, Ķīnas, Turcijas, Ungārijas, Īrijas, un ir līgumi, kuri tiek noslēgti ar vietējiem vai tuvāko kaimiņu uzņēmējiem. Vairākos sludinājumos tiek norādīta arī par pārsūdzībām atbildīgā iestāde, kas nebūt neatrodas pašā Āfrikā. Piemēram, The General Court, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg.

Turpmāk šajā rakstā vairāk pievērsīšos tām Āfrikas valstīm, kurām izsludināto iepirkuma procedūru skaits OV pārsniedz 50. Tās ir: Kongo Demokrātiskā Republika (DR), Ēģipte, Kenija, Maroka, Senegāla un Tunisija. Visvairāk OV publicēto paziņojumu ir Tunisijai – 2013. decembra sākumā to skaits bija 215, no tiem 180 – Paziņojumi par līgumu (PPL), ar kuriem iepirkuma procedūras tiek izsludinātas. Rezultāti OV tiek paziņoti ar Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (PPLSTP).

Tunisija pēc teritorijas platības ir mazākā Ziemeļāfrikas valsts, tajā ir 10 miljoni iedzīvotāju1. Informāciju par publisko iepirkumu sistēmu, spēkā esošajiem tiesību aktiem var iegūt Tunisijas publisko iepirkumu portālā2. Starptautiski izsludinātas iepirkumu procedūras galvenokārt ir šādiem iepirkuma priekšmetiem: ķīmisko iekārtu uzstādīšana, gāzes, čuguna piegādes, ceļu būvdarbi, projektēšana, ceļu atjaunošana, dabasgāzes sadales iekārtu piegāde, modernizēšana, dzelzceļu būvdarbi u. tml. Tunisijas un dažu citu valstu iestāžu vārdā iepirkuma procedūras mēdz izsludināt arī ES Ārējās darbības dienests3 (Tunisijā: European External Action Service, Delegation of the European Union in Tunisia).

Publisko iepirkumu likumi parasti neliedz pasūtītāja vārdā iepirkuma procedūras organizēt kādai citai iestādei vai organizācijai, un šādas prakses piemēri ir arī Kenijā – ne tikai sadarbībā ar ES Ārējās darbības dienestu, bet arī ar SIA PricewaterhouseCoopers tika izsludinātas vairākas iepirkuma procedūras, piemēram, programmatūras izstrādes pakalpojumu, saules bateriju paneļu, biroja un skaitļošanas tehnikas iegādei4. Kenija no citām Āfrikas valstīm publisko iepirkumu jomā nedaudz atšķiras – tā ir valsts, kurai rezultātu paziņojumu īpatsvars ir salīdzinoši augsts – aptuveni 72 %. Tas var liecināt par to, ka iepirkuma process ir samērā godīgs un līgumslēdzēju sadarbība ‒ atklāta. Starp uzvarētājiem ir ne tikai uzņēmumi no Vācijas, Francijas, Beļģijas, Itālijas, Nīderlandes, Dānijas, Apvienotās Karalistes un Portugāles, kā lielākajai daļai Āfrikas valstu, bet arī no Japānas, Turcijas, pašas Kenijas un citām Āfrikas valstīm. Minētie iepirkuma priekšmeti ir šādi: pētniecība, konsultācijas, būvdarbi, apmācības, tehniskā palīdzība, būvuzraudzība, saules bateriju paneļi, biroja un skaitļošanas tehnika, medicīniskās iekārtas u. c.

Maroka ar ES OV starpniecību izsludina iepirkuma procedūras šādiem iepirkuma priekšmetiem: augstsprieguma apakšstacijas, nelikumīgo kodolmateriālu un radioaktīvo materiālu apkarošana, uzkopšana, būvuzraudzība, transporta līdzekļu un sprieguma regulatoru piegāde/remonts?? u. c. Uzvarētāju vidū visbiežāk minēti uzņēmēji no Francijas, un ir arī no Portugāles, Spānijas, Beļģijas, Luksemburgas, Vācijas, kā arī ‒ Marokas.

Kongo DR paziņojumos OV minēti šādi iepirkuma priekšmeti: lokomotīves, motocikli, divriteņi, datortehnika, biroja mēbeles, pašizgāzējs, tiltu būvdarbi, apsardze, turbīnas un motori, mēbeles skolām, lauku tehnika. Par uzvarētājiem minēti uzņēmumi no Beļģijas, Apvienotās Karalistes, Francijas un arī Kongo DR.
Ēģiptes sludinājumos minēti šādi iepirkumu priekšmeti: semināru vadība, energoefektivitātes uzlabošana, jaunas pieejas ieviešana telekomunikāciju nozarē, ģeneratoru un transformatoru piegādes, atbalsts transporta nozares reformai, augstsprieguma apakšstacijas, apsardze, ūdens kvalitātes aprīkojums. Uzvarētāji ‒ no Ēģiptes, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Nīderlandes, Portugāles, Ķīnas, Grieķijas, Beļģijas.

Senegāla ar OV starpniecību slēgusi iepirkumu līgumus šādiem iepirkumiem: sociālo projektu vadība, rehabilitācija, kontroles torņa atjaunošana, apvidus transportlīdzekļi, mobilie svari un datori, kanalizācijas tīrīšanas mašīnas, ūdens attīrīšanas iekārtas, urbšanas darbi, ūdenstorņu būvniecība, ūdens apgādes iekārta, dūņu attīrīšanas iekārtas, apsardze, būvdarbi, kanalizācijas sistēmu izbūve, tehniskā palīdzība, organizatoriskās struktūras stiprināšana. Rezultātu paziņojumos minēti uzvarētāji no Nīderlandes, Vācijas, Francijas, Dānijas, Portugāles, Spānijas, Itālijas, Apvienotās Karalistes, Senegālas.

Apkopojot visu Āfrikas valstu OV publicētos sludinājumus, iezīmējas krasas iepirkumu vajadzību atšķirības. Tām Āfrikas valstīm, kuras retāk izsludina iepirkuma procedūras OV, iepirkuma priekšmeti vairāk saistīti ar dažādu veidu tehnisko palīdzību, ceļu uzlabošanu un uzturēšanu, ūdens attīrīšanu un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu, apsardzi, transporta līdzekļu iegādi un dažādu veidu pakalpojumiem. Piecas Āfrikas valstis pagaidām vēl nav reģistrētas OV sistēmā, divas ir, bet tās vēl nav uzsākušas paziņojumu publicēšanu. Iespējams, ka tām nav nepieciešami iepirkumi, kuri varētu ieinteresēt citu valstu piegādātājus, bet iespējams, ka tām pagaidām nav izdevies nodibināt uz savstarpēju uzticēšanos balstītus kontaktus publisko iepirkumu jomā. Daļa no tām ir bijušās Eiropas valstu kolonijas.

Āfrikas valstis, kuras nav reģistrētas OV publikāciju reģistrā

Āfrikas valsts Valsts, kuras pakļautībā tā bijusi Neatkarības iegūšanas gads
Gvineja ‒ Bisava5 Portugāle 1973.
Eritreja6 Itālija 1941.
Etiopija 1993.
Džibutija7 Francija 1977.
Botsvana8 Lielbritānija 1966.
Alžīrija9 Francija 1962.

OV publikāciju reģistrā ir reģistrētas, bet iepirkumu sludinājumi vēl nav atrodami Ekvatoriālajai Gvinejai un Lībijai. Ļoti maz paziņojumu OV publicēts no tādām valstīm kā Somālija (1), Dienvidsudāna (2), Kaboverde (4), Santome un Prinsipi (4), Madagaskara (5), Seišelu salas (5), Gabona (8), Gambija (8) un Libērija (8), un šīm valstīm OV nav publicēts neviens paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Savukārt Zimbabvei ir publicēti četri paziņojumi par līgumu un četri rezultātu paziņojumi, kuros minētie uzvarētāji ir no Francijas, no Vācijas un no Zimbabves. Šo valstu sludinājumos iepirkuma priekšmeti galvenokārt attiecas uz veselībai nekaitīgas vides veidošanu un ar to saistītiem būvdarbiem, tehnisko palīdzību, elektrības apgādes sistēmu attīstību, pieprasīta ir arī palīdzība valsts tiesiskās struktūras veidošanā un dažādas konsultācijas.

Arī Latvijas uzņēmējiem ir iespējas iesniegt savus piedāvājumus OV izsludinātajās iepirkuma procedūrās, kuras organizē valstis Āfrikā, Āzijā un citur pasaulē. Lai gan starp uzvarētājiem Āfrikas valstu organizētajās iepirkuma procedūrās vēl nav nācies ieraudzīt nevienu Latviju, Igauniju vai Lietuvu pārstāvošu uzņēmumu, gribētos tos iedrošināt un varbūt arī pasteidzināt, jo pagaidām tā ir pietiekami brīva niša, kuru steidz aizņemt ne tikai vecās ES dalībvalstis.

Teksts: Ilona Jakubsone

————————————
1. http://lv.wikipedia.org/wiki/Tunisija ?
2. http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/content/index.php?lang=en ?
3. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376849-2013:TEXT:EN:HTML&src=0 ?
4. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345044-2011:TEXT:EN:HTML&src=0 ?
5. http://lv.wikipedia.org/wiki/Gvineja-Bisava ?
6. http://lv.wikipedia.org/wiki/Eritreja ?
7. http://lv.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEibutija ?
8. http://lv.wikipedia.org/wiki/Botsvana ?
9. http://lv.wikipedia.org/wiki/Botsvana ?

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: