Publisko iepirkumu jomas regulējumā pilnveidos pretendentu izslēgšanas kritērijus

LETA, 12/02/2021

Post image for Publisko iepirkumu jomas regulējumā pilnveidos pretendentu izslēgšanas kritērijus

Saeima šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas paredz pilnveidot pretendentu izslēgšanas kritērijus, lai tādējādi veicinātu kandidātu un pretendentu dalību publiskajos iepirkumos, aģentūru LETA informēja parlamenta Preses dienestā.

Tāpat grozījumi paredz iekļaut likumā regulējumu par līgumu reģistru.
Izmaiņas nepieciešamas, jo praksē bieži ir konstatēti gadījumi, kad pasūtītāja rīcībā ir tāda informācija par kandidātu vai pretendentu, kas liek apšaubīt viņu spējas izpildīt līgumu, bet pasūtītājam nav iespēju un līdzekļu šādu kandidātu vai pretendentu izslēgt no iepirkuma procedūras, norādījuši likumprojekta autori.

Izmaiņas paredz paplašināt iepirkuma pasūtītāja iespējas izslēgt kandidātu vai pretendentu. Tostarp plānots, ka kandidātu varēs izslēgt, ja tas ar citiem piegādātājiem būs vienojies un šādas vienošanās būs vērstas uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkumā. Tāpat kandidātu varēs izslēgt, ja tas savā profesionālajā darbībā būs pieļāvis būtiskus pārkāpumus, kā dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt līgumu.

Paredzēts pagarināt kandidātu un pretendentu izslēgšanas periodu par noteiktiem pārkāpumiem no 12 uz 36 mēnešiem. Tāpat iecerēts noteikt, kādos gadījumos, piemērojot sarunu procedūru, var nepiemērot kandidāta vai pretendenta izslēgšanas iemeslus. Plānots arī noteikt, ka kontrole un izslēgšanas iemeslu pārbaude turpmāk attieksies uz visiem pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem.

Līdz ar grozījumiem plānots precizēt, kādās situācijās kandidātam vai pretendentam ir neizpildītas saistības nodokļu jomā. Tāpat paredzēts precizēt, kā kandidāts vai pretendents nodrošina uzticamību un kad uzskatāms, ka uzticamība ir atjaunota.

Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja informācijas 2019.gadā visvairāk pretendentu ir izslēgti par nodokļu parādiem, precīzāk, 84,2% no visiem izslēgtajiem pretendentiem. Kā nākamais izslēgšanas iemesls bijis iepriekš nepildīts līgums un nepatiesas informācijas sniegšana, anotācijā norādījuši likumprojekta autori.

Likumprojekts paredz izveidot līgumu reģistru, kas nozīmē, ka vienuviet būs pieejama detalizēta un aktuāla informācija par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, tajos veiktajiem grozījumiem, kā arī to izpildi.
Līgumu reģistru likumā plānots definēt kā publikāciju vadības sistēmā, kas atspoguļotu informāciju par pasūtītāja noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai to grozījumiem, ko publisko Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

Lai grozījumi Publisko iepirkumu likumā stātos spēkā, tie vēl otrajā un trešajā lasījumā jāpieņem Saeimai.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: