Pašvaldības ārkārtējās situācijas laikā īsteno daudzveidīgus pasākumus iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstam

Latvijas Pašvaldību savienība, 30/04/2020

Post image for Pašvaldības ārkārtējās situācijas laikā īsteno daudzveidīgus pasākumus iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstam

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir apkopojusi 118 pašvaldību pieredzi un praksi ārkārtējās situācijas laikā, īstenojot dažādus atbalsta pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

LPS ir apkopojusi arī pašvaldību unikālo pieredzi un radošos risinājumus ārkārtējās situācijas laikā, sniedzot praktisku un sociālu atbalstu iedzīvotājiem, vienlaikus nodrošinot dažādas kultūras, izglītības, mākslas, sporta, izklaides iespējas attālinātā veidā un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Kā liecina LPS apkopotie dati, 109 pašvaldībās ir pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš, bet 79 pašvaldībās ir piešķirti atbrīvojumi vai atlaides uzņēmējiem, kas telpas savai saimnieciskajai darbībai nomā no pašvaldības vai tās kapitālsabiedrības.

Savukārt 89 pašvaldībās tiek piešķirti īpaši krīzes pabalsti personām, kuras ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, bet 78 pašvaldības sniedz atbalstu transporta nodrošināšanai. Telpas, kur izvietot cilvēkus, kam jābūt pašizolācijā vai karantīnā, nodrošina 78 pašvaldības.

Kopumā skolēnu ēdināšanu nodrošina 115 pašvaldības. Skolēnu ēdināšanu (brīvpusdienas) nodrošina atšķirīgos veidos – pārtikas paku nodrošināšana un piegāde mājās vai tuvāk dzīvesvietai, taloni/kuponi vecākiem, karte vecākiem, naudas pārskaitīšana uz vecāka konta, dāvanu karte, siltu pusdienu piegāde mājās. Atsevišķas pašvaldības izmanto vairākus skolēnu un bērnudārzu bērnu ēdināšanas veidus, kombinējot pārtikas paku un pabalstu u.c. Ir pašvaldības, kuras ēdina visus skolēnus, nevis tikai bērnus no trūcīgām un maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.

Kopumā pārtikas pakas kā skolēnu ēdināšanas veidu nodrošina 69 pašvaldības, bet 26 pašvaldības piegādā siltas pusdienas mājās. Savukārt 13 pašvaldības nodrošina ēdināšanu talonu un kuponu veidā, bet kā atbalsta veidu dāvanu kartes izsniedz vecākiem 2 pašvaldības. Naudas izmaksu vecākam pabalsta veidā (pārskaita uz kontu) nodrošina 7 pašvaldības, bet kartes kā norēķina veidu veikalos pārtikas iegādei – 3 pašvaldības.

Vienlaikus kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas dienas pašvaldības aktīvi informē savus iedzīvotājus par aktualitātēm un ierobežojumiem, kas jāņem vērā. Pašvaldības nodrošina konsultatīvos tālruņus, iespējas iesniegt iesniegumus atsevišķā kastītē, izveidojušas mobilās aplikācijas, izveidojušas atsevišķu informācijas centru, mājaslapās ievietojušas virtuālo asistentu u.c. aktivitātes.

Visas 118 pašvaldības nodrošinājušas aktuālo informāciju savās mājaslapās, bet 106 pašvaldības ievietojušas informāciju arī sociālajos tīklos. Speciālu pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu izdevušas 60 pašvaldības, savukārt 86 pašvaldības izvietojušas plakātus un bukletus publiskās vietās. Dažādus vizuālos materiālus, infografikas izstrādājušas un publiskojušas 53 pašvaldības.

Kopumā ik nedēļu pašvaldību domes pieņem lēmumus par kādu no atbalsta veidiem, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību saviem iedzīvotājiem.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: