Pārsūdzēts iepirkums par tiesībām veikt horizontālo apzīmējumu uzklāšanu valsts autoceļiem

LETA, 05/10/2020

Post image for Pārsūdzēts iepirkums par tiesībām veikt horizontālo apzīmējumu uzklāšanu valsts autoceļiem

Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) AS “A.C.B.” iesniegusi sūdzību VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC) iepirkumā par tiesībām veikt horizontālo apzīmējumu uzklāšanu valsts autoceļiem nākamos piecus gadus, liecina IUB informācija.
Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.
Kā ziņots, LVC iepirkumā par horizontālo apzīmējumu uzklāšanu valsts autoceļu tīklā Vidzemes un Latgales reģionā uzvarēja Lietuvas uzņēmums “Biseris”, bet Centra un Kurzemes reģiona lotēs iepirkums pārtraukts, un pieņemts lēmums to sludināt atkārtoti ar mērķi saņemt saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus. “Biseris” bija iesniedzis piedāvājumus visās četrās iepirkuma lotēs, tikmēr pārējie pretendenti katrs tikai vienā, turklāt tajā, kurā līdz šim jau sniedzis pakalpojumu, un to cenas bija augstākas par “Biseris” cenu.
Iepirkums par valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšanu 2020.-2025.gadā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) tika izsludināts šā gada 14.janvārī. Tas tika sludināts četrās daļās, pa reģioniem – Centra, Vidzemes, Kurzemes un Latgales reģionā.
Iepirkumā savus piedāvājumus ar līgumcenām uz pieciem gadiem iesniedza vairāki pretendenti. Centra reģionā AS “A.C.B.” piedāvāja pakalpojumu veikt par 8,265 miljoniem eiro un “Biseris” – par 6,019 miljoniem eiro, bet Vidzemes reģionā SIA “M-2” piedāvāja līgumcenu 9,972 miljoni eiro un “Biseris”6,599 miljoni eiro. Savukārt Kurzemes reģionā SIA “CTB” piedāvāja līgumcenu 10,886 miljoni eiro un “Biseris”6,279 miljoni eiro. Latgales reģionā SIA “Mikor” pakalpojumu piedāvāja veikt par 9,222 miljoniem eiro un “Biseris” – par 7,633 miljoniem eiro.
Pretendenta “Biesris” piedāvājums iepirkuma Centra un Kurzemes daļā noraidīts, jo ar iepirkumā iesniegtajiem dokumentiem nav pierādīta pretendenta piedāvātā personāla kvalifikācijas atbilstība nolikuma prasībām.
Lai arī pretendentu, kas attiecīgajās iepirkuma daļās iesnieguši piedāvājumus ar nākamo zemāko cenu – “A.C.B.” un “CTB”, iesniegtā piedāvājuma līgumcena nepārsniedz plānoto līgumcenu, pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar nolikumu. Iepirkuma pirmajā un trešajā daļā uz līguma noslēgšanu pretendēja divi pretendenti, kuriem ir būtiski atšķirīgas piedāvātās līgumcenas. Piedāvājumu vērtēšanas laikā ir veikta šo cenu salīdzināšana, ir pārbaudīts, ka zemākā piedāvātā cena nav nepamatoti lēta. Attiecīgi, pasūtītājam, ja tas valsts budžeta līdzekļu izlietošanā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, ir pienākums rīkoties tā, lai novērstu finanšu līdzekļu izšķērdēšanu. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā iepirkuma pirmajā un trešajā daļā par otro jeb dārgāko piedāvāto līgumcenu pasūtītājs nerīkotos kā krietns un rūpīgs saimnieks.
Turklāt, ņemot vērā vietējā tirgus rezervēto interesi un faktiski konkurences trūkumu saņemtajos piedāvājumos, tai skaitā, ņemot vērā, ka katrs šī iepirkuma pretendents, izņemot “Biseris”, ir iesniedzis piedāvājumu tikai vienam līgumam un tajās iepirkuma daļās, kurās jau iepriekš pildījis līgumus, nav pārliecības, ka piedāvājumā ievērtēti visi iespējamie saimnieciskie un ekonomiskie aspekti, lai piedāvātu optimālāko un pasūtītājam visizdevīgāko risinājumu līguma izpildei.
Tāpat LVC ņem vērā, ka 2020.gada būvdarbu sezonā konstatētas būtiskas cenu krituma pazīmes ceļu būves tirgū vispār, kā arī apstākli, ka līguma noslēgšanas gadījumā ceļu horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbu izpilde uzsākama, iestājoties atbilstošiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, proti, pavasarī. Līdz ar to, pārtraucot iepirkuma procedūru divās daļās, un izsludinot jaunu iepirkumu attiecīgajās iepirkuma daļās, pasūtītājam ir iespēja iegūt saimnieciski izdevīgākus piedāvājumus, kas ir sevišķi būtiski līdzekļu efektīvai izmantošanai, slēdzot ilgtermiņa līgumu.
Iepirkuma rezultāti un informācija par pieņemtajiem lēmumiem pretendentiem tika iesniegta 25.septembrī.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: