Nozīmīgākās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta atziņas publisko iepirkumu tiesību piemērošanas jomā 2016. – 2017. gadā

Jānis Neimanis, 06/12/2017

Post image for Nozīmīgākās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta atziņas publisko iepirkumu tiesību piemērošanas jomā 2016. – 2017. gadā

Turpinājums, sāk skat. “iepirkumi” 2017.g. jūnija un 2017. septembra numurā

Piedāvājuma iesniegšana termiņā un “aiz skapja aizkrituša piedāvājuma” vēlāka iekļaušana vērtējumā

Pasūtītājam ir jānoteic piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Termiņš noteicams tiesiskās apgrozības drošībai un noteiktībai. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums tam atvēlētajā termiņā. Piedāvājumu iesniegšanas laika ilgumam jābūt samērotam ar līguma priekšmeta sarežģītību un piedāvājuma sagatavošanas laiku. Piedāvājums līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nedrīkst tikt atklāts (sk. Publisko iepirkumu likuma 65. panta septītās daļas 2. un 3. punktu). Vispārīgās vienošanās 10. punkts noteic, ka pēc pasūtītāja uzaicinājuma vēstulē norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pasūtītājs atklātā sanāksmē atver iesniegtos piedāvājumus. Šis noteikums vērsts uz publisko iepirkumu organizēšanas atklātuma un pārredzamības sasniegšanu (sk. Publisko iepirkumu likuma 2. panta 1. punktu).

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: