Iepirkumu ABC

Bez kvalitatīva iepirkuma procesa nebūs rezultāta

SANDRIS GUNVALDIS, 05.10.2017
Thumbnail image for Bez kvalitatīva iepirkuma procesa nebūs rezultāta

Žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Arnoldu Kardelu (SIA “Procurement Solutions – Latvia” vecākais konsultants) un “Iepirkumu vadība un konsultācijas” (SIA “Imperum”) turpina diskusiju ciklu par komerciālajiem iepirkumiem. Mūsu trešajā diskusijā par iepirkumu procesu – tā pieciem pamatsoļiem, iepirkuma detaļām un iepirkuma stadijām, par iepirkuma dokumentāciju un elektroniskā iepirkuma platformām.

→ Lasīt visu

Veiksmīga iepirkuma pamats – pasūtītāja mājas darbs jeb nolikums

DZINTRA ŠVARCBAHA, 05.10.2017
Thumbnail image for Veiksmīga iepirkuma pamats – pasūtītāja mājas darbs jeb nolikums

Uz jautājumiem par komunikācijas iepirkumu procedūru organizēšanu Latvijas Republikas Finanšu ministrijā (FM) un nozares specifiku saistībā ar jauno Publiskā iepirkuma likumu (PIL) žurnālam “Iepirkumi” atbild FM Komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis un Darbības nodrošinājuma nodaļas vadītājas vietniece Sandra Ozola.

→ Lasīt visu

VIEDOKĻI

Daina Vārpiņa, 05.10.2017

Tev nav piekļuves tiesības šim saturam.

→ Lasīt visu

Iepirkumu dalīšana, centralizācija un pirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā

Astra Bērziņa, 25.08.2014

Ir pagājis nepilns pusgads, kopš stājušies spēkā jaunākie grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas nosaka pašvaldību iepirkumu centralizēšanu. Publisko iepirkumu likuma (PIL) 16. panta pirmā daļa paredz, ka centralizētās iepirkumu sistēmas ietvaros var iepirkt preces un pakalpojumus…

→ Lasīt visu

Netīrās dejas – taktiskās metodes, kā noslēgt izdevīgāko darījumu

DZINTARS KOKNĒVIČS, 24.03.2014
Thumbnail image for Netīrās dejas – taktiskās metodes, kā noslēgt izdevīgāko darījumu

Ikdienā, konsultējot uzņēmējus par biznesa efektivitātes jautājumiem, arvien biežāk nākas dzirdēt viedokli, ka pārrunu partneri izmanto negodīgus paņēmienus, lai panāktu no otras puses sev izdevīgākus darījuma nosacījumus. Dempings, personīga ieinteresēšana, iežēlināšana, blefošana vai draudēšana…

→ Lasīt visu

Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2014. gada 1. janvāra

Astra Bērziņa, 30.01.2014
Thumbnail image for Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2014. gada 1. janvāra

Šajā nodarbībā aplūkosim, kā jāveic mazais iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likumu pēc 2014. gada 1. janvāra. Normatīvie akti, kas jāievēro, veicot mazo iepirkumu pēc 2014. gada 1. janvāra…

→ Lasīt visu

Iepirkumi.lv ‒ pircēju un pārdevēju tikšanās vieta nr. 1

Iveta Daine, 01.12.2013
Thumbnail image for Iepirkumi.lv ‒ pircēju un pārdevēju tikšanās vieta nr. 1

Iepirkumi.lv patlaban ir populārākais iepirkumu portāls Latvijā, kurā tiekas pircēji un pārdevēji jeb pasūtītāji un piegādātāji. Portāla ideju izauklējis un attīstījis KASPARS ROZENKOPFS, tagad ap to saaudzis un sazarojies arī viņa pārējais bizness, kas arī galvenokārt saistīts ar iepirkumiem.

→ Lasīt visu

Iepirkumu dalīšana daļās un līgumcena

Astra Bērziņa, 27.11.2013
Thumbnail image for Iepirkumu dalīšana daļās un līgumcena

Šajā nodarbībā aplūkosim, kādas priekšrocības piedāvā Publisko iepirkumu likuma 9. panta sestā un septītā daļa, kad mazāko daļu, kas nepārsniedz 20 % no kopējās iepirkuma līgumcenas, pircējs drīkst nodalīt no kopējā iepirkuma apjoma, tādējādi daļēji atvieglojot pretendentiem piedāvājuma gatavošanu…

→ Lasīt visu

Dalīšana daļās, vispārīgā vienošanās un paredzamā līgumcena. II daļa

Astra Bērziņa, 04.11.2013
Thumbnail image for Dalīšana daļās, vispārīgā vienošanās un paredzamā līgumcena. II daļa

Iepriekšējā nodarbībā aplūkojām, kā noteikt paredzamo līgumcenu, ja noteiktā laika periodā jāveic līdzīga rakstura darbi, jāiepērk līdzīgas preces vai nepieciešams saņemt līdzīga rakstura pakalpojumus, bet piegādātāju loks dažkārt ir līdzvērtīgs, bet citkārt – atšķirīgs.

→ Lasīt visu

Dalīšana daļās un līgumcena. 1. daļa

Astra Bērziņa, 24.09.2013
Thumbnail image for Dalīšana daļās un līgumcena. 1. daļa

Šoreiz aplūkosim pamatlietas par iepirkuma priekšmeta daļās dalīšanas principiem dažāda veida iepirkumos, dalīšanas plusiem un mīnusiem, un kā tā ietekmē iepirkuma līgumcenas noteikšanu. Publisko iepirkumu likumā tiek regulāri veikti grozījumi, kas vērsti gan uz administratīvā sloga mazināšanu, gan, lai samazinātu pasūtītāju risku…

→ Lasīt visu