Notiks otrā LVC apspriede ar iepirkuma pretendentiem konkursā par autoceļu ikdienas uzturēšanu

LETA, 22/01/2021

Post image for Notiks otrā LVC apspriede ar iepirkuma pretendentiem konkursā par autoceļu ikdienas uzturēšanu

Lai sniegtu aktuālo informāciju saistībā ar iepirkumu par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu 2021.-2026.gadā un iepirkuma iespējamām prasībām, šodien notiks valsts SIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) rīkota otrā apspriede ar potenciālajiem piegādātājiem, aģentūru LETA informēja LVC.

LVC pārstāvji pauda, ka apspriedē plānots runāt par iepirkuma plānoto laika grafiku, kvalifikācijas prasībām un darba organizācijas prasību projektiem, paredzamo līgumcenu un būtiskākajiem līguma noteikumiem.
Pretendentiem, kas piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta un tās kopsavilkums tiks publicēts. Apspriedē izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai pasūtītājs nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un neierobežotu konkurenci.

LVC vienlaikus vērsa uzmanību, ka piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju un piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu. LVC un tās pārstāvju sniegtā informācija apspriedes prezentācijā un apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un tā var mainīties, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju.
Tāpat sanāksmē iespējams piedalīties arī mediju pārstāvjiem.

Jau ziņots, ka Saeimas lēmums paredz no 2022.gada 1.maija atvērt autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgu Latvijā.

Lai izraudzītos valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veicēju atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem, SIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ir tiesīga no 2021.gada 1.janvāra sākt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu publiskos iepirkumus.
LVC autoceļu uzturēšanas darbu veicēju izvēlēsies iepirkuma priekšmetu sadalot daļās pa atsevišķiem reģioniem, vienlaikus nosakot, ka LVC ir tiesīga uzsākt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu publisko iepirkumu procedūru ar šā likumprojekta spēkā stāšanās brīdi, lai laicīgi tiktu izraudzīti valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veicēji.

Savukārt pašreizējais valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veicējs – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) – šos darbus atbilstoši deleģēšanas līgumam veiks līdz 2022.gada 30.aprīlim, kā arī pēc tam gadījumos, ja objektīvu iemeslu dēļ attiecīgajā reģionā (teritorijā) nevar tikt nodrošināta valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem. Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu LAU deleģēs uz laiku, kas nav īsāks par deviņiem mēnešiem, bet nepārsniedz trīs gadu periodu, lai nodrošinātu LAU ar iespēju plānot resursus un mobilizāciju, kā arī kvalitatīvu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu.

Satiksmes ministrija paredzēja, ka tirgus dalībnieki konkurences apstākļos var nodrošināt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu izmaksu efektīvākā veidā, kasradītu izmaksu samazinājumu no 0,43375 miljoniem eiro pirmajā gadā līdz 2,035 miljoniem eiro otrajā un trešajā gadā. Potenciālos valsts autoceļu uzturēšanā ietaupītos līdzekļus plānots novirzīt papildu autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai vai autoceļu remontdarbiem.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: