Noteikta lielāka ES fondu projektu īstenotāju atbildība

iepirkumi, 29/08/2018

Jūnija beigās valdība lēma par stingrākas disciplīnas ieviešanu attiecībā uz sākotnēji plānoto ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondu) projektu īstenošanas un plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņu, kā arī apjoma ievērošanu.

Kā ziņots agrāk, atsevišķās nozarēs ir vērojami projektu plānu izpildes kavējumi. Secināts, ka finansējuma saņēmēji maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpildē būtiski neievēro disciplīnu – nereti neiesniedz maksājumu pieprasījumus plānotajā termiņā un finanšu apjomā, kā arī vairākkārt iesniedz mainītus maksājumu pieprasījumu plānus, tos ievērojami samazinot gan pa mēnešiem, gan gadā kopumā.

Lai novērstu turpmākus ES fondu finansējuma ieviešanas riskus un disciplinētu projektu īstenošanu, lemts par nepieciešamību virzīt labojumus ar projektu īstenošanas nosacījumu kontroli saistītajos Ministru Kabineta (MK) noteikumos.

MK noteikumu labojumi sagatavoti, lai noteiktu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) kā sadarbības iestādes rīcību situācijā, kad finansējuma saņēmēja projekta gada finanšu plāns nav izpildīts virs 25% vai finansējuma saņēmējs projektu vēlas pagarināt par vairāk kā sešiem mēnešiem.

Aizmirsi paroli?
Abonēt

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: