Medikamentu katalogi EIS tiks būtiski papildināti

Elita Kļaviņa, 28/03/2013

Post image for Medikamentu katalogi EIS tiks būtiski papildināti

Medikamentu katalogi Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) uzturētajā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv jau ir tradicionāla preču grupa, kuru izmanto ārstniecības iestādes visā Latvijā. Kopš 2008. gada EIS pircējiem ir pieejami pretinfekciju medikamenti un kopš 2010. gada – muskuļu un skeleta sistēmas medikamenti.

Šā gada otrajā ceturksnī Elektronisko iepirkumu sistēmā medikamentu katalogi tiks papildināti ar jaunu, plašu medikamentu katalogu – Stacionāros biežāk lietojamie medikamenti.

Iepirkums veidots sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru un Nacionālo veselības dienestu. Tajā iekļauti stacionāros biežāk izmantojamie medikamenti no šādām farmakoterapeitiskajām grupām:
A – gastrointestinālais trakts un vielmaiņa;
B – asinis un asinsrades orgāni;
C – kardiovaskulārā sistēma;
D – dermatoloģiskie līdzekļi;
G – uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni;
H – hormonus, izņemot dzimumhormonus un insulīnus, saturoši zāļu līdzekļi sistēmiskai lietošanai;
L – pretaudzēju un imūnsistēmu ietekmējoši līdzekļi;
N – nervu sistēma;
P – pretparazītu līdzekļi, insekticīdi un repelenti;
R – elpošanas sistēma;
S – maņu orgāni;
V – dažādi līdzekļi.

EIS iekļauti arī nereģistrēti medikamenti īpašiem gadījumiem, pamatojoties uz statistikas datiem par iepriekšējā periodā lietotajiem nereģistrētajiem medikamentiem no šādām farmakoterapeitiskajām grupām:
A – gastrointestinālais trakts un vielmaiņa;
B – asinis un asinsrades orgāni;
C – kardiovaskulārā sistēma;
G – uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni;
L – pretaudzēju un imūnsistēmu ietekmējoši līdzekļi;
N – nervu sistēma;
R – elpošanas sistēma.

Nereģistrētos medikamentus e-katalogā var izplatīt saskaņā ar Farmācijas likumā noteikto, proti, ir atļauts izplatīt tikai Latvijas Republikā reģistrētās un Latvijas zāļu reģistrā vai Latvijas veterināro zāļu reģistrā iekļautās zāles, bet atsevišķos gadījumos, kad saņemta Zāļu valsts aģentūras atļauja, – arī ārvalstīs reģistrētas un lietotas zāles.

Zāļu valsts aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniedz medikamentu izplatīšanas atļaujas ārvalstīs reģistrētām un lietotām zālēm (ja tās būtiski nepieciešamas ārstniecības procesa nodrošināšanai, paredzētas retu slimību ārstēšanai un izplatāmas ierobežotā daudzumā).

VRAA regulāri izsludina atklātus konkursus par medikamentu piegādi, un mūsu novērojumi liecina, ka ar katru gadu pieaug iesniegto piedāvājumu skaits un kvalitāte, pretstatā slimnīcu teiktajam, ka ir problēmas ar piedāvājumu saņemšanu pašu izsludinātajos iepirkumos. Mūsuprāt, tas liecina par to, ka elektronisko iepirkumu sistēmas priekšrocības sāk novērtēt ne tikai pircēji, bet arī piegādātāji.

Kopējais medikamentu apgrozījums EIS 2012. gadā bija vairāk nekā 18,27 miljoni latu. Medikamentu apgrozījuma īpatsvars tajā ir 12,4 procenti.

2008. un 2009. gadā, kad medikamentu iepirkums tika veidots sadarbībā ar toreizējo Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru, medikamentu e-kataloga lietošana bija obligāta visām ārstniecības iestādēm. Turpmākajos gados medikamentu katalogu lietošana pircējiem vairs nebija obligāta. Grafikā redzams, ka, izmantojot katalogus brīvprātīgi, pagājušā gada medikamentu apgrozījums ir sasniedzis 2008. gada līmeni.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2012. gadā pircēji pārsvarā ir stacionārās veselības aprūpes iestādes – 31 slimnīca. Tomēr starp pircējiem ir arī citas iestādes, kurām jāsaskaras ar cilvēku veselības nodrošināšanu, piemēram, valsts un pašvaldību sociālās aprūpes centri, Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Rīgas patversme.

Iepriekš ierasta prakse bija iepirkt konkrētu medikamentu daudzumu vienā pasūtījumā. Šogad ieviestais jauninājums – nepieciešamības gadījumā veidot ilgtermiņa pirkumu ar iespēju sadalīt to uz vairākām piegādēm ilgākā laika posmā – padara medikamentu pirkšanu elektronisko iepirkumu sistēmā vēl ērtāku.

Drīzumā tiks papildināta arī atskaišu sadaļa EIS: medikamentu pircējiem būs pieejams Pārskats par izlietotajām zālēm, kas katram pircējam jāiesniedz Nacionālajā veselības dienestā divas reizes gadā, kurā atbilstoši saistošajiem MK noteikumiem tiks iekļauti visi pircēja medikamentu iepirkumi, kas veikti EIS.

Nesen EIS ir ieviesta jauna funkcionalitāte, kas medikamentu pircējiem atvieglo pirkumu pieprasījumu procedūru. Tā ir pirkuma grozu apvienošana vienā pirkuma pieprasījumā. Piemēram, slimnīcā katras nodaļas vecākā māsa veido savu medikamentu grozu, un par iepirkumu atbildīgais darbinieks – iepircējs – visus šos grozus apvieno vienā kopējā pirkuma pieprasījumā. Gadījumos, kad pasūtījuma kopējā summa ir liela (virs atliktā groza limita, kas medikamentu iepirkumos ir 20 tūkstoši latu), vienu pasūtījumu var veidot ar piegādi uz vairākām adresēm.

Ar katru gadu pieaug ne tikai pircēju, bet arī piegādātāju pieredze darbam ar EIS, – tiek apgūtas saistību izpildes prasmes, pilnveidota savstarpējā komunikācija. Regulāri tiek saņemtas arī pozitīvas pircēju atsauksmes.

Turpinām domāt arī par tālākajiem uzlabojumiem. Nākamajā gadā ir plānots integrēt pretinfekciju medikamentu, muskuļu un skeleta sistēmas medikamentu un stacionāros biežāk lietojamo medikamentu katalogu vienā lielā, kopīgā medikamentu katalogā, kurā tiks iekļauti visu farmakoterapeitisko grupu medikamenti. Pircējiem kataloga lietošana kļūs vēl ērtāka.

Teksts: Elita Kļaviņa, VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktora vietniece

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: