Lidosta “Rīga” ir gatava iesaistīties normatīvo aktu pilnveidē taksometru pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

LETA, 07/10/2020

Post image for Lidosta “Rīga” ir gatava iesaistīties normatīvo aktu pilnveidē taksometru pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sadarbībā ar Satiksmes ministriju ir gatava iesaistīties normatīvo aktu pilnveidošanā, lai uzlabotu lidostas pasažieriem un viesiem sniegto taksometru pakalpojumu kvalitāti un veicinātu konkurenci, komentējot Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojumu par taksometru pakalpojumu organizēšanas lidostā “Rīga”, aģentūrai LETA pauda lidostas pārstāve Laura Kulakova.
Lidosta “Rīga” ir iepazinusies ar VK revīzijas ziņojumu par taksometru pakalpojumu organizēšanas lidostas “Rīga” teritorijā atbilstību normatīvajiem aktiem un kopumā atzinīgi vērtē revīzijas secinājumus jautājumā par nepieciešamību turpināt normatīvo aktu pilnveidošanu, lai vēl vairāk uzlabotu lidostas pasažieriem un viesiem sniegto taksometru pakalpojumu kvalitāti un veicinātu konkurenci. Nepieciešamības gadījumā lidosta sadarbībā ar Satiksmes ministriju ir gatava aktīvi iesaistīties šādu grozījumu izstrādē.
Vienlaikus Kulakova uzsvēra, ka kopš pērnā gada rudens spēkā esošais jaunais regulējums un lidostas paveiktais, informējot un izglītojot ceļotājus, ir būtiski uzlabojis situāciju un mazinājis pasažieru sūdzības par taksometru pakalpojumu kvalitāti un cenām. Sekojot VK ieteikumiem, lidosta sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu ir pilnveidojusi lidostas transporta informācijas vietnē “airport-transport.lv” sniegto informāciju, kurā skaidrotas pasažieru iespējas un tiesības, izmantojot taksometru pakalpojumus.
Kulakova norādīja, ka savā darbībā lidosta pievērš īpašu uzmanību korporatīvās pārvaldības jautājumiem un darbības atklātībai un caurspīdīgumam, par ko ir saņēmusi augstus novērtējumus gan no valsts institūcijām, gan nevalstiskajām organizācijām, tāpēc uzņēmums īpaši rūpīgi izvērtēja VK atzinuma daļu par iepirkuma metodes piemērošanu, 2017.gadā izvēloties sadarbības partneri satiksmes organizēšanas stratēģijas izstrādei un īstenošanai.
Lidosta apliecina, ka, organizējot attiecīgo iepirkumu un izvēloties piemērojamo procedūru, uzņēmums vadījās pēc labas pārvaldības principiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,” pauda Kulakova, piebilstot, ka lidosta nevar piekrist VK apgalvojumam, ka procedūras izvēles rezultātā ir sašaurināts iespējamo pretendentu loks, kā arī secinājumam, ka iepirkuma rezultātā veiktā stratēģijas izstrāde un ieviešana nav sasniegusi vēlamo rezultātu.
Lidostas pārstāve uzsvēra, ka sadarbības partneris stratēģijas izstrādei tika izvēlēts atklātā konkursā, piemērojot uzņēmuma iekšējo procedūru, kas ir izstrādāta atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likumam. Viņa skaidroja, ka šī procedūra nodrošināja visus svarīgākos publiskā iepirkuma principusatklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi un pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli mazinot riskus.
Kulakova arī pauda, ka konkurss tika izsludināts publiski, un pieteikšanās laikā izrādītā gan vietējo, gan starptautisko pretendentu interese, par ko lidosta revīzijas laikā sniedza pierādījumus VK revidentiem, kas apliecina, ka informācija par iepirkumu bija pietiekami pieejama, lai sasniegtu visus interesentus.
Kā ziņots, VK revīzijā norādījusi, ka Covid-19 pandēmijas krīze ir īstais brīdis taksometru pakalpojumu sakārtošanai lidostā “Rīga”. Revidenti atzīmēja, ka taksometru kompāniju cīņai par klientiem starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā ir vairāk nekā desmit gadus sena vēsture. “Lai arī risinājumi ir meklēti, aizvien nav panākts vēlamais rezultāts, lai pasažieri lidostā varētu saņemt drošu, kvalitatīvu un savām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. Ilgus gadus lidosta noteica savu kārtību taksometru pakalpojumu sniegšanai, tomēr šāda pieeja neatbilda normatīviem aktiem, ko likumsakarīgi 2017.gadā pārtrauca tiesas lēmums,” pauž revidenti.
Revīzijā arī minēts, lai novērstu lidostā pastāvošo problēmu taksometru pakalpojumu sniegšanā, lidosta konkursā izraudzījās ārpakalpojuma sniedzēju. Vienlaikus vairākkārt tika grozīti un no jauna izdoti normatīvi, bet rezultātu līdz pat 2019.gada septembrim tā arī nebija. Ir arī veiktas normatīvu korekcijas, nosakot lidostas tiesības organizēt taksometru pakalpojumu sniedzēju piekļuvi taksometru līnijai un kritērijus, kuriem atbilstot, pārvadātāji taksometru līnijā var sniegt pakalpojumus.
“Ar to vajadzētu pietikt arī kārtības ieviešanai taksometru pakalpojumu pieejamībā. Tomēr Valsts kontrolei pēc lidostā veiktās revīzijas nākas atzīt, ka problēmas joprojām pastāv un pasažieri, paši to nenojaušot, var nonākt negodīgu pārvadātāju transporta līdzekļos,” min revidenti.
Revīzijā norādīts, ka lidostas “Rīga” infrastruktūra izveidota tā, lai pasažieris kā prioritāti apsvērtu izmantot taksometru. Tiesa, situācija būtiski mainīsies, izbūvējot jauno pasažieru termināli un savienojumu ar “Rail Baltica”. Tomēr jārēķinās, ka tuvāko gadu laikā taksometru pakalpojumiem arvien būs būtiska nozīme lidostas teritorijā.
“Kopš 2017.gada tiesas sprieduma, kurā tiesa lēma, ka lidostas noteiktā kārtība liedz iespēju visiem taksometru pakalpojumu sniedzējiem iebraukt lidostas taksometru līnijā, lidostai tika uzlikts par pienākumu mainīt pastāvošo kārtību un nekavējoties demontēt barjeru, kas ierobežoja visiem taksistiem vienlīdzīgu piekļūšanu tiem atvēlētajai satiksmes joslai pie lidostas. Ne lidosta, ne tās kapitāldaļu turētāja Satiksmes ministrija nesteidzās pildīt tiesas lēmumu, tādēļ likumsakarīgs bija rezultāts – tiesas piespriestā piespiedu nauda gan lidostas valdes locekļiem, gan Satiksmes ministrijas valsts sekretāram,” teikts revīzijā.
Tajā arī minēts, ka lidosta izvēlējās taksometru pakalpojumu problēmas risināšanu nodot ārpakalpojumā, proti, 2017.gada decembrī izsludināja konkursu par tiesībām izstrādāt un īstenot pasažieru pārvadājumu pakalpojumu un satiksmes organizēšanas stratēģiju lidostas teritorijā. Pēc konkursa noslēguma 2018.gada vidū pasažieru pārvadājumu pakalpojumu un satiksmes organizēšana tika nodota ārpakalpojumā vienīgajam konkursa pretendentam – pilnsabiedrībai “Lidostas satiksme”.
Gan Valsts kontrole, gan Iepirkumu uzraudzības birojs, kas revīzijas ietvaros sniedza atzinumu par notikušo konkursu, uzskata, ka pretendenta atlasei bija jāpiemēro iepirkumu regulējums, nevis lidostas iekšējā kārtība. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka lidosta nav ievērojusi iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci, tādējādi ir tikusi ierobežota konkurence starp eventuālajiem konkursantiem.
Revīzijas dati liecina, ka pilnsabiedrības darba uzdevums aptvēra plašu risināmo jautājumu loku, piemēram, tajā bija iekļauta prasība izstrādāt un īstenot vienotu kustības organizāciju pie lidostas, tostarp, lai tā būtu droša personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, uztveres vai veselības problēmām. Tomēr no plašā uzdevumu klāsta kā prioritāte tika izvirzīta taksometru satiksmes uzlabošana, atstājot novārtā pārējos uzdevumus.
“Arī izmaiņas normatīvos, kuras tika veiktas laikā, kad lidostā pastāvēja “taksometru kari”, nebija pietiekamas, lai taksometru pakalpojumu saņemšanas kārtība lidostā kļūtu pasažieriem saprotama. Tikai 2019.gada augustā regulējumā tika izdarītas tādas izmaiņas, kas deva pamanāmu rezultātu,” uzsvēra Valsts kontrolē.
Vienlaikus revīzijas iestāde novērtē Satiksmes ministrijas vēlmi sakārtot to savas saimniecības daļu, kas tieši skar ne tikai pasažieru ērtības, bet arī Latvijas reputāciju, jo lidosta daudziem ir pirmā saskarsme ar Latviju, zināmā mērā – Rīgas vizītkarte.
Starptautiskā lidosta “Rīga” ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: