Lai iepirkums rosinātu izaugsmi

Iveta Cirse, 05/06/2019

Post image for Lai iepirkums rosinātu izaugsmi

2019. gada 25. aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Finanšu ministrijas sagatavotais likumprojekts grozījumiem Publisko iepirkumu likumā (PIL). Grozījumu mērķis ir panākt atklātības un godīgas konkurences veicināšanu iepirkumos, kā arī paaugstināt iepirkumu sagatavošanas kvalitāti. Ar plānotajām izmaiņām iecerēts pilnveidot PIL regulējumu, piedāvājot risinājumu vairākām pēdējā laikā arī publiskajā telpā aktualizētām problēmām publisko iepirkumu norisē. Protams, nav iespējams atrast vienu universālu risinājumu mērķa sasniegšanai, turklāt jāņem vērā, ka iepirkumu norises kvalitātes paaugstināšana ne vienmēr atvieglos darbu pasūtītājiem vai paātrinās iepirkumu norisi. Būtiski ir mainīt izpratni par iepirkuma nozīmi, jo iepirkums nav tikai līdzeklis finansējuma iztērēšanai, pretī iegūstot kādas noteiktas preces, pakalpojumus vai būvdarbus. Iepirkumam pakāpeniski ir jākļūst par stratēģisku līdzekli, ar kuru īstenot nozaru politikas, stimulēt zinātnes, ražošanas un tirgus attīstību kopumā, tādējādi veicinot inovācijas, un energoefektīvu un videi draudzīgu risinājumu arvien plašāku izmantošanu.

Nepieciešamība uzlabot publisko iepirkumu norisi

Eiropas Komisijas 2018. gada ziņojumā par Latviju1 secināts, ka Latvijai joprojām ir vāji rezultāti publisko iepirkumu jomā, ko rada konkurences, atklātuma problēmas un korupcijas riski iepirkumu procesā. Konkurences padome, vēršot uzmanību uz raksturīgākajiem trūkumiem konkurences uzraudzībā 2018. gadā2, ir izcēlusi iepirkumu karteļus kā vienu no konkurences vides galvenajiem riskiem. Savukārt viena no būtiskākajām ar konkurences neesamību saistītajām problēmām, uz ko vairākkārt savās publikācijās cita starpā ir norādījusi arī Sabiedrība par atklātību “Delna”, ir ievērojamais tādu publisko iepirkumu skaits, kuros tiek iesniegts tikai viens piedāvājums vai pieteikums. Piemēram, kā rāda Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) sniegto datu analīze, ar ko sīkāk iespējams iepazīties likumprojekta anotācijā, viens piegādātājs bez konkurences piedalījies 20% iepirkuma procedūru 2017. gadā, bet 2018. gadā šis rādītājs pieaudzis līdz 25%3.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: