KP brīdina uzņēmumus un Daugavpils pašvaldības namsaimnieku par rīcības neatbilstību konkurences tiesībām

Konkurences padome, 08/09/2020

Post image for KP brīdina uzņēmumus un Daugavpils pašvaldības namsaimnieku par rīcības neatbilstību konkurences tiesībām

Konkurences padome (KP) brīdina divas automazgātavas SIA “Felicitas.Z” un SIA “LP Group”, kā arī Daugavpils pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” par iespējamu darbību saskaņošanu š.g. sākumā kapitālsabiedrības organizētajā cenu aptaujā par autosalona un virsbūves kopšanas pakalpojumiem.

KP konstatēja atsevišķas aizliegtu vienošanos pazīmes SIA “Felicitas.Z” un SIA “LP Group” darbībās, piedaloties Daugavpils pašvaldības namsaimnieka organizētajā cenu aptaujā par “Autosalona un virsbūves kopšanas pakalpojumiem”. Papildu tam tika saskatīta objektīvi neizskaidrojama pašvaldības kapitālsabiedrības rīcība tādās rīkotajās cenu aptaujās kā reprezentācijas preču piegāde un elektroinstrumentu piegāde. Piemēram, uzaicinājumi par iespēju piedalīties cenu aptaujās tika sūtīti konkrētiem uzņēmumiem uz e-pasta adresēm, kas nav publiski pieejamas un identificējamas ar minētajiem uzņēmumiem.

KP veicot izpēti, secināja, ka pretendenti cenu aptaujā par autosalona un virsbūves kopšanas pakalpojumu sniegšanu savos iesniegtajos piedāvājumos norādīja augstākas cenas, nekā publiski pieejams gan pretendentu, gan citu automazgātavu tīmekļa vietnēs un pakalpojumu sniegšanas vietās. Atsevišķas cenu piedāvājumu pozīcijas tika norādītas pat divas reizes augstākas nekā pašu norādītās cenas publiskajā telpā. Neskatoties uz minētajiem apstākļiem, pretendents ar mākslīgi sadārdzinātajām cenām tika atzīts par uzvarētāju, kas, KP ieskatā, liecina par publiskas personas nepilnvērtīgi veikto tirgus izpēti, lai noskaidrotu labākos piedāvājumus. Tādējādi KP vērsās pie kapitāldaļu turētājas Daugavpils pilsētas domes un aicināja rūpīgi izvērtēt kapitālsabiedrības rīcības atbilstību godīgas konkurences principiem, organizējot iepirkumu procedūras.

Savukārt attiecībā uz uzņēmumu saskaņotām darbībām cenu aptaujā KP atklāja, ka pretendentu SIA “Felicitas.Z” un SIA “LP Group” iesniegtajos piedāvājumos ir identiskas gramatiskās kļūdas, kas liecina par SIA “Felicitas.Z” un SIA “LP Group” iespējamu savstarpēju komunikāciju un saskaņotu darbību pirms piedāvājumu iesniegšanas.

Atbilstoši iestādes lietu prioritizācijas stratēģijai, ja iespējamais pārkāpums ietekmē nebūtisku tirgus daļu vai mazu daļu sabiedrības, to iestāde novērš alternatīvos veidos, piemēram, izsakot brīdinājumus un nepiemērojot naudas sodu, kā tas bija šajā gadījumā. Tas atbilst arī vispārējam valsts pārvaldes “Konsultē vispirms” principam.

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite: “Šajā cenu aptaujā novērotas aizdomīgas sakritības gan uzņēmēju, gan iepirkuma organizētāju rīcībā, kas liek uzdot jautājumus par godprātīgu publisko finanšu līdzekļu izlietojumu. Publiskai personai, kas šajā gadījumā ir Daugavpils pašvaldības kapitālsabiedrība, ar savu rīcību būtu jārāda piemērs sabiedrībai par atbildīgu un godīgu rīcību, tāpēc ir nepieņemami, ka kapitālsabiedrība jebkādā veidā ir iesaistīta pati vai veicina uzņēmēju iesaisti konkurences tiesību pārkāpumā.”

KP saglabā informāciju par izteiktajiem brīdinājumiem. Ja brīdinātais uzņēmums nākotnē atkārtoti nonāks KP redzeslokā saistībā ar līdzīgiem iespējamiem pārkāpumiem, tie tiek izmeklēti kā atkārtota pārkāpuma lieta.

Informāciju sagatavoja Zane Gorškova, Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītāja.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: