Komercnoslēpuma aizsardzība publiskā iepirkuma procedūrā un iepirkuma līguma izpildē

ILZE BUKALDERE, 30/09/2014

Post image for Komercnoslēpuma aizsardzība publiskā iepirkuma procedūrā un iepirkuma līguma izpildē

Tā kā ikvienas personas, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, rīcībā varētu būt lietas un dažādas ziņas, kam ir noteikta vērtība un kas atbilst Komerclikumā noteiktajām prasībām1, svarīgi ir apzināties arī attiecīgās aizsardzības iespējas un noteikumus publiskā iepirkuma procedūrā, lai nodrošinātu tās komercnoslēpuma aizsardzību2. Īpaši nozīmīgi tas ir tāpēc, ka viens no Publisko iepirkumu likuma (Likums) mērķiem ir nodrošināt iepirkuma procedūru atklātumu3, bet ikvienam piegādātājam ir izņēmuma tiesības uz tā komercnoslēpumu, kā arī tiesības prasīt sava komercnoslēpuma aizsardzību un tā prettiesīgas izpaušanas vai izmantošanas rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību4. Tātad publiskas un atklātas procedūras ietvaros pasūtītājam ir jānodrošina ierobežotas pieejamības statuss un atbilstoša aizsardzība noteiktai informācijai, ko piegādātājs ir nodevis pasūtītājam līdz ar savu piedāvājumu vai iepirkuma līguma izpildes ietvaros. Turklāt šādas procedūras ietvaros pasūtītājam ir jānodrošina arī pašam savas klasificētas informācijas pienācīga aizsardzība.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: