KNAB brīdina, ka krīzes apstākļos var pieaugt korupcijas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas riski

LETA, 15/04/2020

Post image for KNAB brīdina, ka krīzes apstākļos var pieaugt korupcijas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas riski

Krīzes apstākļos pieaug korupcijas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas riski, tāpēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aicina valsts amatpersonas arī ārkārtējās situācijas laikā savā darbībā ievērot labas pārvaldības principus, aģentūru LETA informēja KNAB.

KNAB skaidro, ka krīzes apstākļos korupcijas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas riski pieaug tāpēc, ka lēmumi par ļoti lielu naudas līdzekļu izlietojumu ir jāpieņem un jāīsteno ātri.

Lai nodrošinātu iespēju atbildīgajām institūcijām krīzes apstākļos ātri risināt ar Covid-19 izplatību saistītās problēmas, valdība pieņēma lēmumu noteiktās situācijās nepiemērot Publisko iepirkumu likumu (PIL) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (SPIL).

Atbalstot valdības lēmumu, KNAB un IUB aicina institūcijas ārkārtējās situācijas laikā tomēr iespēju robežās piemērot abus likumus, pēc nepieciešamības mainot vien atsevišķu procedūru aspektus, piemēram, saīsinot piedāvājumu iesniegšanas termiņus.

Lai sniegtu atbalstu institūcijām korupcijas un interešu konflikta risku novēršanā, KNAB sadarbībā ar IUB ir izstrādājis ieteikumus iegāžu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā.

Abas iestādes rosina iespēju robežās piemērot Publisko iepirkumu likumu, kā arī iepirkumu komisijas sastāvā vēlams iekļaut dažādu publiskas personas institūciju amatpersonas.

Tāpat korupcijas apkarošanas uzraugi norāda, ka iegādes dokumentu sagatavotāji un iepirkumu komisijas locekļi nedrīkst pārstāvēt kandidātu un nedrīkst būt saistīti ar potenciālajiem piegādātājiem – tiem jāparaksta atbilstošs apliecinājums.

Eksperti arī rekomendē to, ka iepirkumu komisija uzrunā vismaz trīs potenciālos piegādātājus, ja vien tirgus piedāvājums un potenciālo piegādātāju loks nav ļoti šaurs, bet vienīgā piegādātāja izvēles gadījumā jāsagatavo pamatojums.

Vienlaikus KNAB atgādina, ka ārkārtējās situācijas apstākļos amatpersonām joprojām jāievēro visi spēkā esošie normatīvie akti, tai skaitā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un citos normatīvajos aktos noteiktais.

KNAB norāda, ka šajā, visai sabiedrībai sarežģītajā, laikā tas aizvien sniedz un turpinās sniegt atbalstu institūcijām korupcijas risku novēršanā gan vadības, gan ekspertu līmenī.

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, KNAB turpina darbu, un atbilstoši kompetencei veic visas savas funkcijas, tai skaitā pastiprināti seko līdzi informācijai publisko iepirkumu jomā. Īpašu uzmanību KNAB pievērš Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iepirkumiem.

Novērtējot sabiedrības atbalstu korupcijas izskaušanā, KNAB aicina iedzīvotājus par novērotām koruptīvām darbībām vai iespējamu kādas amatpersonas interešu konfliktu ziņot KNAB, izmantojot katram ērtāko saziņas formu.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: