Klāt trešais “Iepirkumu Gada balvas” konkurss!

iepirkumi, 03/10/2018

Sākusies pieteikšanās trešajam “Iepirkumu Gada Balvas” konkursam, ko rīko žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB). Par jaunumiem šā gada konkursa norisē stāsta “Iepirkumu Gada balvas 2018” konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājs, IUB Juridiskā departamenta direktores vietnieks Otto Daugulis.

Kādās kategorijās žūrija šogad vērtēs labākos iepirkumu veicējus?

“Iepirkumu Gada balvas 2018” konkursā pavisam ir septiņas kategorijas, no kurām trijās ir divas apakškategorijas. Tās ir: “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”, “Gada iepirkumu speciālists”, kas sadalīta divās apakškategorijās, proti, pasūtītājiem un piegādātājiem. Trešā kategorija “Gada pasūtītājs” arī sadalīta divās apakškategorijās – “Preces un pakalpojumi” un “Būvdarbi”. Publisko iepirkumu likums, kā zināms, būvdarbus izdala atsevišķi. Tieši pēc tāda paša principa ir sadalīta kategorija “Gada piegādātājs” – “Preces un pakalpojumi” un “Būvdarbi”. Piektā kategorija ir “Gada iepirkums”, sestā – “Gada zaļākais iepirkums”. Iepriekš nosauktās kategorijas bija iekļautas arī iepriekšējā “Iepirkumu Gada balvas” konkursā. Pēc viena no žūrijas komisijas locekļu ieteikumiem, šajā gadā ir izveidota jauna, septītā kategorija – “Iepirkumu simpātija”.

Esam saglabājuši agrāko nosacījumu, ka pieteikumu konkursam par piegādātājiem iesniedz pasūtītāji un par pasūtītājiem – piegādātāji. Tas, manuprāt, ir pašsaprotami – par sevi taču nesniegsim pieteikumu konkursā, neaicināsim atzīt sevi par vislabāko iepirkumu nozarē. Precizēšu, ka ir kategorijas, kur nominantu var pieteikt ikviena persona. Tās ir: “Gada iepirkums”, “Gada zaļākais iepirkums”, “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā” un “Iepirkumu simpātija”. Pretendentus “Iepirkumu Gada balvai 2018” var pieteikt līdz šā gada 19. oktobrim. Ar konkursa nolikumu var iepazīties žurnāla “Iepirkumi” tīmekļvietnē www. zurnalsiepirkumi.lv.

Kā var pieteikt nominantus “Iepirkumu Gada balvas 2018” konkursam?

Pieteikšanās kārtība ir tā pati iepriekšējā – pieteikums iesniedzams elektroniski, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi gadabalva@iepirkumi.lv vai klātienē, iepriekš piesakoties kontaktpersonai, vai arī pa pastu, sūtot uz adresi: Zvaigžņu iela 24-72, Rīga, LV-1009. Ir precizēta pieteikumu forma, kas būs pieejama žurnāla “Iepirkumi” tīmekļvietnē. Pērn atsevišķi pieteikumi tika iesniegti ar apjomīgiem aprakstiem, kuros bija iekļauta visa nepieciešamā informācija vienkopus, ko bija apgrūtinoši uztvert. Lai vienkāršotu pieteikšanos un atvieglotu žūrijas komisijas darbu, žurnāla “Iepirkumi” tīmekļvietnē www.zurnalsiepirkumi.lv ir izveidota universāla pieteikuma forma.

Kas un ko var pieteikt jaunajā kategorijā “Iepirkumu simpātija”?

Šajā kategorijā ir jāizvirza iepirkums, nevis pasūtītājs vai piegādātājs. Nominēt, pieteikt iepirkumu var jebkura persona.

Žūrijas komisijai arī ir tiesības izvirzīt šajā kategorijā kādu nominantu (iepirkumu), ņemot vērā, ka žūrijas komisijā darbojas publisko iepirkumu jomā strādājoši eksperti no uzraugošajām iestādēm.

Šajā kategorijā vērtēs, cik liela nozīme konkrētajam iepirkumam ir iepirkumu nozarē kopumā. Proti, vai tā veikšanas procesā vai rezultātā no jauna izveidotai būvei, piegādātai precei vai sniegtajam pakalpojumam ir izmantoti efektīvi un lietderīgi risinājumi.

Žūrija vērtēs arī to, vai iepirkuma rezultātā ir ieviests jauns, sabiedrībai ērts risinājums. Jāuzsver – šeit nav runa par inovāciju. Vienā no žūrijas komisijas sanāksmēm secinājām, ka akcents jāliek uz sabiedrībai ērtu risinājumu ieviešanu. Un, ja reiz uzsvars ir uz sabiedrību, tad “Iepirkumu simpātijas” balvas saņēmēju noteiks pati sabiedrība, balsojot žurnāla “Iepirkumi” tīmekļvietnē.

Vietnē www.zurnalsiepirkumi.lv būs publicēti izvirzītie pretendenti – pie katra iepirkuma būs apraksts un pamatojums, kāpēc šis iepirkums ir kvalificējies nominācijai “Iepirkumu simpātija”. Balsojums sāksies šā gada decembrī. Žūrijas komisija ir iecerējusi iespējami vairāk popularizēt šo nomināciju, lai iegūtu objektīvu ainu par sabiedrības viedokli, lai nebūtu tā, ka par vienu iepirkumu, piemēram, ir saņemtas vien divas, bet par kādu citu iepirkumu trīs balsis. \

Kādu mērķi ar konkursa rīkošanu centīsies sasniegt tā rīkotāji?

Konkursa rīkotāju mērķis jau trešo gadu ir sniegt atgriezenisko saiti pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem un visiem citiem, kas darbojas publisko iepirkumu nozarē. Mērķis ir izteikt viņiem atzinību par ieguldījumu publisko iepirkumu jomā un rosināt viņus būt vēl labākiem. Tas ir ļoti būtiski, lai motivētu šos cilvēkus turpināt lietderīgi izmantot publiskajos iepirkumos gūto pieredzi konkrētajā jomā, nevis pievērsties citai, ar iepirkumiem nesaistītai nozarei. Vēlamies novērtēt publisko iepirkumu nozares ekspertu ieguldījumu nozares attīstībā un pateikties viņiem par veikumu.

Iepriekšējais raksts: *

Nākamais raksts: