Kas ir Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments?

iepirkumi, 31/05/2018

Post image for Kas ir Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments?

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD) Latvijā tikpat kā neizmanto, lai gan tas varētu atvieglot iepirkuma procedūru gan pasūtītājiem, gan arī pretendentiem. Žurnāls “Iepirkumi” iepazīstina ar ESPD un e-ESPD, un to izmantošanas iespējām.

Kas ir ESPD un e-ESPD?

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) ir instruments, kas atvieglo dalību publiskā iepirkuma procedūrās. Tā ir pašdeklarācija par uzņēmumu piemērotību, finansiālo stāvokli un spējām, kas kalpo par sākotnēju pierādījumu publiskā iepirkuma procedūrās, kas pārsniedz ES noteikto robežvērtību. Tas ir pieejams visās ES valodās un tiek izmantots par sākotnējo pierādījumu, ka ir izpildīti nosacījumi, kas vajadzīgi publiskā iepirkuma procedūrās visā ES.

Pateicoties ESPD, pretendentiem vairs nav jāsniedz pilnīgi dokumentāri pierādījumi un dažādas veidlapas, kas agrāk tika izmantotas ES iepirkumā, un tas ievērojami vienkāršo piekļuvi iespējām piedalīties pārrobežu konkursos. No 2018. gada oktobra ESPD sagatavos vien elektroniskā formā.

Eiropas Komisija piedāvā pircējiem, pretendentiem un citām ieinteresētajām personām bezmaksas tīmekļa pakalpojumu – aizpildīt ESPD elektroniski. Tiešsaistes veidlapu var aizpildīt, izdrukāt un nosūtīt pircējam kopā ar pārējo piedāvājumu. Ja procedūru veic elektroniski, ESPD var eksportēt, saglabāt un iesniegt elektroniski. Iepriekšējā publiskā iepirkuma procedūrā izmantoto ESPD var atkārtoti izmantot tikmēr, kamēr šī informācija ir pareiza. Pretendentus var izslēgt no procedūras vai sodīt, ja informācija ESPD ir būtiski sagrozīta, noklusēta vai par to nevar iesniegt apliecinošus dokumentus.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: