Karaliste, kurā aizliegts ievest citrusaugļus

Ilona Jakubsone, 24/03/2014

Post image for Karaliste, kurā aizliegts ievest citrusaugļus

Spānijai, tāpat kā citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, ir savs Publisko iepirkumu likums, kurā nevar būt iekļautas tiesību normas, kas ir pretrunā ar ES noteikto regulējumu. Galvenās atšķirības nacionālajos likumos parasti skar sistēmas modernizācijas pakāpi, pieeju iepirkumu centralizācijai, kā arī pārsūdzību efektivitāti.

Visi minētie faktori būtiski ietekmē valsts Publisko iepirkumu sistēmu un tās veidošanas jēgu, tāpēc tiek darīts viss iespējamais, lai mazinātu birokrātiju un motivētu uzņēmējus būt atbildīgiem, lieki neizšķiežot resursus dažādu aizdomīgu shēmu atbalstīšanai.

Spānija kopā ar Portugāli pievienojās desmit valstu kopienai 1986. gadā, kad vēl nebija noslēgts 1993. gada Māstrihtas līgums, bet bija jau pieņemtas pirmās divas publisko iepirkumu direktīvas ‒ 1971. gada 26. jūlija Padomes direktīva 71/305/EEK par procedūru koordinēšanu, piešķirot uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (grozījumi izdarīti ar direktīvu 89/440/EEK) un 1976. gada 21. decembra Padomes direktīva 77/62/EEK, kura koordinē procedūras piegādes līgumu piešķiršanai valsts vajadzībām (grozījumi izdarīti ar direktīvu 88/295/EEK).

Tagad savus piedāvājumus Spānijas izsludinātajās iepirkumu procedūrās var iesniegt teju ikvienas pasaules valsts uzņēmēji, ja vien tie ievēro starptautisko līgumu, ES un pašas Spānijas noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Pasaules Bankas sniegto informāciju Spānijas karalistes ekonomika ir devītā lielākā pasaulē un piektā lielākā ekonomika Eiropas mērogā. Publiskajiem iepirkumiem tā tērē aptuveni 13 % no IKP. 1999. gadā Spānijā tika ieviesta eiro valūta.

Atsaukties iesniegt piedāvājumus Spānijas valsts un pašvaldību iestāžu publiski izsludinātajās iepirkuma procedūrās tiek aicināti uzņēmumi, kuri atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un to ir attiecīgi pierādījuši. Lai atvieglotu akreditāciju minētajām prasībām, Spānijā ir izveidota uzņēmumu klasifikācijas sistēma. Tajā vēlams reģistrēties ikvienam uzņēmumam, kurš ir gatavs un vēlas noslēgt publiska iepirkuma līgumu. Reģistrā tiek norādīts, uz kādiem līgumiem katrs no uzņēmumiem var pretendēt. Citu ES valstu uzņēmumi atbilstību kvalifikācijas prasībām var pierādīt ar attiecīgiem dokumentiem, sertifikātiem, kā arī esamību savas valsts līdzvērtīgā, atzītā reģistrā, kas izveidots tādam pašam nolūkam.

Sistēmas modernizācija

Ikvienam uzņēmumam ir svarīgi, lai publiskā iepirkuma procedūra būtu vienkārša un rezultāts – prognozējams. Spānija ir modernizējusi publisko iepirkumu sistēmu, akcentējot, ka tas tiek darīts, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos iepirkumos. Moderna iepirkumu sistēma nozīmē, ka informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem galvenokārt norit elektroniski – pasūtītājs vienuviet publicē sludinājumu un iepirkuma dokumentāciju, savukārt kvalificēts piegādātājs elektroniski iesniedz savu piedāvājumu, kuru pasūtītājs novērtē un paziņo par rezultātu. Ja kritēriji ir objektīvi, tad ikvienam ir saprotams, kāda iemesla dēļ tas ir vai nav atzīts par labāko.

Galvenie Publisko iepirkumu direktīvā nr. 2004/18EK paredzētie modernizētas sistēmas elementi ir: kvalifikācijas sistēma, dinamiskā iepirkumu sistēma un elektroniskā izsole. Ja tās tiek ieviestas ar paredzēto mērķi, tad praktiski tiek izslēgta otkatu sistēmas pastāvēšana un zūd argumenti pārsūdzībām.

Aizmirsi paroli?
Abonēt

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: