Kāpēc Atēnu Olimpiskā stadiona būvnieki neuzvar Salaspils skrejceļa konkursā?

Dace Vite, 21/03/2014

Post image for Kāpēc Atēnu Olimpiskā stadiona būvnieki  neuzvar Salaspils skrejceļa konkursā?

Mana sarunu biedra Salaspils novada domes izpilddirektora ANDREJA JAUNKALNA pieredze iepirkumos ir tikpat sena kā pats PIL un tā priekšgājējs, likums „Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām”, kopā. Tāpēc interesanti uzzināt, kā likums reāli darbojas būvniecības iepirkumos no konkrēta pasūtītāja ‒ Salaspils novada domes pārstāvja A. Jaunkalna – skatupunkta. Lūk, viņa pārdomas.

Viens no PIL mērķiem ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, taču, ievērojot visas likuma prasības, šī mērķa sasniegšana bieži vien nav iespējama. Mūsu likumdošana ir tendēta uz procedūrām, tās ir smalki aprakstītas, lai varētu salīdzinoši viegli pārbaudīt, bet visā šajā procesā pats rezultāts ir kļuvis otršķirīgs.

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Manis teiktais noteikti nesaskanēs ar daudzu citu viedokli, bet es tomēr uzskatu, ka mūsu mērķis iepirkumos būtu zemākā cena. Taču būvniecības pakalpojumu nozarē tas ir iespējams tikai pie zināmiem nosacījumiem: ja ir ļoti precīzi izstrādāta tehniskā specifikācija un ir ļoti kvalitatīvs tehniskais projekts. Šobrīd saimnieciski izdevīgākais piedāvājums drīzāk ir mīts, kas ir izdevīgs tikai uz papīra. Lai par to pārliecinātos, pietiek paskatīties, kādi ir tie kritēriji, pēc kuriem iepirkumu komisijai tas jānosaka.

Pirmkārt, tā ir cena. Labs kritērijs pie nosacījuma, ka iepirkuma pamatā izsniegtais tehniskais projekts ir labi un detalizēti izstrādāts, ja specifikācija ir perfekta un pilnīgi atbilst visiem rasējumiem. Godīgi teikšu, tas ir retums. Pārējie kritēriji nav nepieciešami, jo tos var aizstāt pasūtītāja obligātās prasības. Tomēr šīs prasības iepirkumos pārtapušas kritērijos.

Piemēram, otrais kritērijs ir darbu izpildes termiņi. Ja pasūtītājs nav norādījis minimālo robežu, tad pretendents tur var uzrādīt zilus brīnumus, kas neatbilst projekta darba uzdevumā norādītajiem darbu izpildes termiņiem. Rezultātā mēs saņemam fiktīvus piedāvājumus, bet vēlāk, jau būvniecības laikā, šis uzvarētājs meklēs objektīvus iemeslus, kāpēc nav iespējams pasūtījumu izpildīt laikā. Savukārt, ja iepirkuma nolikumā norādīts minimālais termiņš, tad visi pretendenti tieši šo termiņu arī piedāvās. Un atkal nav iespējas neko izvērtēt, jo visiem pretendentiem būs vienāds punktu skaits šajā kritērijā! Ja kāds no pretendentiem izrādās godīgs un norāda reālu termiņu, kas ir kaut par mēnesi garāks, viņa piedāvājums automātiski vairs nav konkurētspējīgs.

Aizmirsi paroli?
Abonēt

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: