Juridiskā puse

iepirkumi, 31/08/2017

Post image for Juridiskā puse

Turpinājums, sāk. skat. “Iepirkumi” 2017. g. jūnija numurā

Iesniegto dokumentu izskaidrošanas robežas

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47. panta ceturtā daļa paredz pasūtītāja tiesības, nevis pienākumu pieprasīt, lai pretendents izskaidro piedāvājumu. Otrkārt, norma attiecas uz tādiem gadījumiem, kad piedāvājums (ar to saprotot visu pasūtītājam iesniegto dokumentu paketi) nav gana precīzs, lai varētu pārbaudīt atbilstību nolikuma prasībām. Šajā gadījumā tiesa secināja, ka pieteicējas piedāvājumam pievienotais iekārtas buklets saturēja precīzas ziņas tieši par pieteicējas piedāvāto tehniku, līdz ar to iepirkuma komisijai nebija nekā, kas būtu jāprecizē, prasot pieteicējai skaidrojumu. Tas, ka piedāvājumā norādītais vispārīgais apstiprinājums tehnikas atbilstībai nolikumam nesaskan ar bukletā ražotāja precīzi norādītajiem tehniskajiem parametriem, pats par sevi nenozīmē, ka piedāvājums ir neskaidrs, bet gan var norādīt uz piedāvātās preces neatbilstību pasūtītāja prasībām.

AT ALD 2016. gada 15. novembra rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA‑539/2016

Lai secinātu, ka vēlāk iesniegtā instrukcija (instrukcijas precizējumi, papildinājumi) ir piedāvājuma papildinājumi vai grozījumi, tā būtu jāsalīdzina ar sākotnējo piedāvājumu, pārbaudot, vai vēlāk iesniegtie dokumenti izmaina piedāvājumu pēc būtības.

AT ALD 2016. gada 10. novembra spriedums lietā Nr. SKA‑714/2016

 

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: