Jauna cerība, ka mikroautobusi Rīgā kursēs arī nākamgad

Daina Vārpiņa, 03/10/2018

Post image for Jauna cerība, ka mikroautobusi Rīgā kursēs arī nākamgad

Žurnāla “Iepirkumi” septembra numurā jau vēstījām, ka SIA “Rīgas satiksme” (RS) iepirkumu “Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas tīkla daļas maršrutos” izsludināja 2016. gada vasarā, bet pagaidām bez rezultāta. Turklāt Augstākā tiesa apmierināja AS “Liepājas autobusu parks” un AS “Nordeka” blakussūdzības lietā par RS rīkoto mikroautobusu iepirkumu un nolēma aizliegt RS turpināt iepirkuma procedūru bez labojumu izdarīšanas. Septembrī tie ir veikti, uzaicinājumi nosūtīti pretendentiem un 1. oktobris ir piedāvājumu iesniegšanas datums.

Augstākā tiesa ar savu 2018. gada 20. augusta lēmumu lēma: Atcelt Administratīvās rajona tiesas 2018. gada 4. jūlija lēmumu, un personu apvienības AS „Liepājas autobusu parks” un AS „Nordeka” blakus sūdzību apmierināt. Tāpat Augstākās tiesas lēmums bija piemērot pagaidu noregulējumu – aizliegt SIA „Rīgas satiksme” turpināt iepirkuma procedūru „Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos” (id. Nr. RS 2016/25) bez grozījumu izdarīšanas 2018. gada 2. jūlija uzaicinājuma uz sarunu procedūru 8.3.6. un 8.4. apakšpunktā. Augstākās tiesas komentārā žurnālam “Iepirkumi” teikts, ka tiesas kompetencē nav iepirkuma procedūras prasību novērtēšana no lietderības vai ekonomiskā izdevīguma viedokļa: “Tiesai ir jāraugās, vai iepirkuma procedūras prasības nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem un brīvu konkurenci starp tiem. Tiesa savā lēmumā vērsa “Rīgas satiksmes” uzmanību uz to, ka, ņemot vērā šaubu ēnu, ko tā pati ar savu rīcību radījusi šajā iepirkuma procedūrā, tai turpmākajā procesā būtu ar īpašu rūpību jāpievēršas pamatojuma un caurskatāmības principa ievērošanai. “Rīgas satiksme” ir atbildīga par tiesiskas iepirkuma procedūras organizēšanu. Līdz ar to tā ir “Rīgas satiksmes” atbildība, lai Rīgā arī 2019. gadā tiktu nodrošināta mikroautobusu satiksme.”

Aizmirsi paroli?
Abonēt

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: