Jauna cerība, ka mikroautobusi Rīgā kursēs arī nākamgad

Daina Vārpiņa, 03/10/2018

Post image for Jauna cerība, ka mikroautobusi Rīgā kursēs arī nākamgad

Žurnāla “Iepirkumi” septembra numurā jau vēstījām, ka SIA “Rīgas satiksme” (RS) iepirkumu “Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas tīkla daļas maršrutos” izsludināja 2016. gada vasarā, bet pagaidām bez rezultāta. Turklāt Augstākā tiesa apmierināja AS “Liepājas autobusu parks” un AS “Nordeka” blakussūdzības lietā par RS rīkoto mikroautobusu iepirkumu un nolēma aizliegt RS turpināt iepirkuma procedūru bez labojumu izdarīšanas. Septembrī tie ir veikti, uzaicinājumi nosūtīti pretendentiem un 1. oktobris ir piedāvājumu iesniegšanas datums.

Augstākā tiesa ar savu 2018. gada 20. augusta lēmumu lēma: Atcelt Administratīvās rajona tiesas 2018. gada 4. jūlija lēmumu, un personu apvienības AS „Liepājas autobusu parks” un AS „Nordeka” blakus sūdzību apmierināt. Tāpat Augstākās tiesas lēmums bija piemērot pagaidu noregulējumu – aizliegt SIA „Rīgas satiksme” turpināt iepirkuma procedūru „Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos” (id. Nr. RS 2016/25) bez grozījumu izdarīšanas 2018. gada 2. jūlija uzaicinājuma uz sarunu procedūru 8.3.6. un 8.4. apakšpunktā. Augstākās tiesas komentārā žurnālam “Iepirkumi” teikts, ka tiesas kompetencē nav iepirkuma procedūras prasību novērtēšana no lietderības vai ekonomiskā izdevīguma viedokļa: “Tiesai ir jāraugās, vai iepirkuma procedūras prasības nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem un brīvu konkurenci starp tiem. Tiesa savā lēmumā vērsa “Rīgas satiksmes” uzmanību uz to, ka, ņemot vērā šaubu ēnu, ko tā pati ar savu rīcību radījusi šajā iepirkuma procedūrā, tai turpmākajā procesā būtu ar īpašu rūpību jāpievēršas pamatojuma un caurskatāmības principa ievērošanai. “Rīgas satiksme” ir atbildīga par tiesiskas iepirkuma procedūras organizēšanu. Līdz ar to tā ir “Rīgas satiksmes” atbildība, lai Rīgā arī 2019. gadā tiktu nodrošināta mikroautobusu satiksme.”

Rīgas satiksme nosūtījusi grozītu uzaicinājumu pretendentiem

“Augstākās tiesas 2018. gada 20. augusta lēmums nav pārsūdzams. Līdz ar to, lai RP SIA “Rīgas satiksme” būtu iespējams turpināt iepirkuma procedūru, tai šis lēmums bija jāievēro. Ņemot vērā tiesas lēmumā norādīto, RP SIA “Rīgas satiksme” sagatavoja grozītu uzaicinājumu pretendentiem iesniegt piedāvājumus un 06.09.2018. uzaicinājumi tika  nosūtīti pretendentiem. Piedāvājumu iesniegšanas datums – 01.10.2018,” informē RP SIA “Rīgas satiksme” Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča: “Ja netiks apstrīdētas uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus prasības, teorētiska iespēja pastāv šī iepirkuma rezultātā noslēgt iepirkuma līgumu un uzsākt pakalpojuma sniegšanu 2019. gada 1. janvārī. Tas atkarīgs no pretendentu piedāvājumiem kopumā, bet it īpaši tajos  norādītā pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laika, kā arī no pretendentu viedokļa attiecībā uz nepieciešamību apstrīdēt iepirkuma procedūras norisi un rezultātus.”

Jebkurā gadījumā RP SIA “Rīgas satiksme” patlaban nepieļaujot iespēju, ka paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pārvadājumi Rīgā tiktu pārtraukti un izvērtē iespējamos risinājumus, lai mikroautobusu pārvadājumi tiktu nodrošināti arī pēc 2019. gada 1. janvāra, uzsver B.Bartaševiča.

Paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumi ar mikroautobusiem tiek sniegti ievērojamā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļā – 20 maršrutos katru darba dienu nobraukums veido 25% no visa nobraukuma Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā un  gadā vidēji tiek pārvadāti aptuveni 10 miljoni pasažieru. Mikroautobusu maršruti ir izveidoti tā, lai nodrošinātu iespēju pasažieriem ērti un ātri nokļūt no vienas Rīgas apkaimes citā. Salīdzinot ar RP SIA “Rīgas satiksme” apkalpotajiem sabiedriskā transporta maršrutiem, ir virkne savienojumu, kas tiek nodrošināti tikai ar mikroautobusiem, rezumē B.Bartaševiča.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: