Izstrādātas vadlīnijas telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma iepirkumiem

Iepirkumu Uzraudzības Birojs, 16/10/2020

Post image for Izstrādātas vadlīnijas telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma iepirkumiem

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbojas ar nozaru asociācijām, lai pilnveidotu atsevišķu nozaru iepirkumu kvalitāti un sniegtu pasūtītājiem ieteikumus un skaidrojumus, kā novērst būtiskākās problēmas attiecīgo nozaru iepirkumos. Viena no šādām jomām ir uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi.

Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (turpmāk – LPUAA) ir profesionālā organizācija, kuras mērķis ir pārstāvēto nozaru attīstības sekmēšana Latvijā. LPUAA sadarbībā ar nozares ārvalstu ekspertiem un Iepirkumu uzraudzības biroju ir sagatavojusi vadlīnijas telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu iepirkumu veikšanai.

Vadlīniju mērķis ir palīdzēt pasūtītājiem apsaimniekošanas un uzkopšanas iepirkumu sagatavošanā, atbilstoši nepieciešamībai definēt iepirkuma priekšmetu, kā arī veikt iepirkuma procedūru.

Uzkopšanas pakalpojumi ir iepērkami, piemērojot Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktās iepirkumu procedūras, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma paredzamā līgumcena ir 428 000 euro vai lielāka (bez PVN), un pasūtītājiem Publisko iepirkumu likuma izpratnē iepirkuma paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka (bez PVN). Pasūtītājiem Publisko iepirkumu likuma izpratnē uzkopšanas pakalpojumu iepirkumiem, kuru līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, piemēro likuma 9.panta regulējumu.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: