Izsludināts iepirkums par jaunu siltumtīklu būvniecību

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums", 10/07/2020

Post image for Izsludināts iepirkums par jaunu siltumtīklu būvniecību

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” izsludinājusi iepirkumu par jaunu centralizētu siltumtīklu būvniecību Kuldīgas ielā un būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu.

Jaunas bezkanāla tipa siltumtrases būvniecība no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem paredzēta ēkām Kuldīgas ielā 134, kur atrodas bērnudārzs “Bitīte” un Kuldīgas ielā 138, kur taps daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs. Kopējais plānotais siltumtrases garums būs nedaudz vairāk kā 900 metri.

Izsludinātajam iepirkumam par siltumtrases būvniecību piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 16.jūlijs. Piedāvājumi iesniedzami līdz plkst. 14.30 elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv, kurā tiešsaistes režīmā būs iespējams sekot līdzi arī iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma prasībām.

Plānots, ka jaunbūvējamai ēkai Kuldīgas ielā 138 siltumtrases pieslēgums ar iespēju padot siltumenerģiju būs jānodrošina jau līdz šā gada 30.decembrim. Savukārt jaunbūvējamās siltumtrases būvdarbi ar teritorijas labiekārtošanu būs jāpabeidz līdz 2021.gada 31.maijam, bet objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta līdz 2021.gada 31.jūlijam.

Tajā pat laikā izsludinātajam iepirkumam par būvuzraudzības nodrošināšanu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 14.jūlijs plkst.14.00. Piedāvājumi cenu aptaujai iesniedzami pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv vai arī klātienē Talsu ielā 84, Ventspilī.

Plašāk par iepirkumiem var uzzināt pašvaldības SIA “Ventspils siltums” mājaslapā: http://ventspilssiltums.lv

Informāciju sagatavoja Arnis Uzaris, Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” valdes priekšsēdētājs.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: