Izmaksu sadārdzinājumi ES fondu līdzfinansētajos projektos

iepirkumi, 03/10/2018

ES fondu vadošās iestādes skaidrojums par izmaksu sadārdzinājumu ES strukturālo fondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos 2014. – 2020. gada plānošanas periodā

Izmaksu sadārdzinājuma pamatotībai un kritēriju noteikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014. – 2020. gada plānošanas periodā tiek izmantota jau iepriekš esošā prakse, kas tika īstenota iepriekšējos ES fondu plānošanas periodos. Izvērtējot izmaksu pamatotību, jāņem vērā Ministru kabineta (MK) 2014. gada 16. decembra noteikumi Nr. 784, Publisko iepirkumu likums, Iepirkuma uzraudzības biroja sagatavotās metodikas iepirkumu vadībai, kā arī atbildīgās iestādes /sadarbības iestādes metodikas konkrētā specifiskā atbalsta mērķa projekta iesniegumu sagatavošanai, izmaksu – ieguvumu analīžu veikšanai un izmaksu efektivitātes analīzes veikšanai u.c.

Finansējuma saņēmējs/projekta iesniedzējs (FS):

  • Plāno projekta budžetu,
  • sagatavo iepirkuma dokumentāciju,
  • izsludina iepirkuma procedūru,
  • slēdz iepirkuma līgumu,
  • uzrauga līguma izpildi,
  • veic izmaiņas/ grozījumus iepirkumu līgumos.


Aizmirsi paroli?
Abonēt

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: *