Ir iepirkumi, ir problēmas

Ilva Lapiņa, 06/02/2019

Tradicionāli katra jauna gada sākumā gribas veikt analīzi: kas paveikts, kas bijis labs, kas sagādājis vilšanos. Nenoliedzami, ir arī jaunā gada apņemšanās un ieceres. Iepirkumu jomā viss turpināsies stingri likumā noteiktā kārtībā. Cik tas ir vienkārši vai gluži pretēji – sarežģīti un dažkārt arī ļoti laikietilpīgi, žurnāls “Iepirkumi” jautāja ar iepirkumiem saistītajiem ekspertiem. Vienprātīgā atziņa – bez iepirkumiem nevar. Cita lieta – izmaiņas, kas dažbrīd būtiski traucē attīstīt uzņēmējdarbību.

LITA KALNIŅA,
Smiltenes novada domes Iepirkumu speciāliste:

– 2018. gadā būtiski auga iepirkumu skaits un noteikti varam teikt, ka šis novadā bija ar iepirkumiem ražīgākais gads. Kopumā ir veikts vairāk nekā 160 iepirkumu procedūru. 2018. gadā Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) tika iesniegta arī viena sūdzība par atklātā konkursā pieņemto lēmumu, kur pēc izskatīšanas IUB komisija atzina iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par tiesisku un atļāva slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu. Šis iepirkums (ID Nr. SND/2018/11/AK) bija arī bagātākais grozījumu un skaidrojumu jomā.

2019. gadā nozīmīgs iepirkums turpināsies saistībā ar projektu “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”. Iepirkumu procedūras tiek veiktas jau kopš 2017. gada. Projekts tiek īstenots pa daļām. 2017. gadā tika veikti projektēšanas darbi, 2018. gadā sākta būvniecība, kas turpināsies līdz 2020. gadam. Laba pieredze ir ar iepirkumu dokumentu priekšpārbaudēm no Centrālās un finanšu līgumu aģentūras un IUB. Tas palīdz uzlabot iepirkumu dokumentāciju ne tikai pie konkrētā projekta iepirkumiem, bet arī pārējos pašaldības izsludinātajos iepirkumos.

Evija Poļakova,
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Iepirkumu speciāliste:

– Kopumā 2018. gadu iepirkumu jomā vērtēju pozitīvi. Sakarā ar būvniecības straujo izaugsmi Latvijā gan saskārāmies ar problēmu, ka būvdarbu un projektēšanas iepirkumos piedāvātās cenas pārsniedz plānoto līgumcenu. Aizvien apjomīgākais un darbietilpīgākais iepirkums ir pārtikas produktu iegāde pašvaldības izglītības iestādēm. Tas patērē milzīgus resursus, bet ne vienmēr dod gaidīto rezultātu. 2019. gadā ceru uz ērtāku un vienkāršāku Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. E-konkursu vide ir sarežģīta, laikietilpīga un neērta pasūtītājam.

ANDRIS RĀCENIS,
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļas vadītājs:

– 2018. gads iepirkumu sistēmā vērtējams ar vienu vārdu – sarežģīts. Pirmkārt, Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) nepilnības. Tās iepirkumu veicēju darbu padara laikietilpīgāku un sarežģītāku. Līdzīgs viedoklis
ir arī citu pašvaldību kolēģiem. Pretendentu viedoklis dalās – daļa EIS vērtē negatīvi, kamēr citi izsaka atzinību.

Kritiski vērtējama ir arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma sasaiste ar publiskajiem iepirkumiem – iepirkumu veicējiem ir uzlikts papildus slogs, bet iespējamība, ka var iestāties ar šo likumu saistīts izslēgšanas gadījums, ir ļoti niecīga. Manuprāt, pietiktu ar to, ka līguma projektos iestrādātu iespēju izbeigt līgumu, ja tiktu konstatēti likumā minētie apstākļi. Apšaubu, vai ar iepirkumu palīdzību varēs sakārtot visas valsts problēmas.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, viens no svarīgākajiem iepirkumiem noteikti ir Bauskas pilsdrupu konservācijas 3. kārta, kas turpina iepriekšējā gadsimtā iesākto pils atjaunošanu. Līguma ietvaros būvdarbus veiks centrālajā tornī: tam uzliks jumtu un iekārtots jaunu skatu laukumu, kā arī konservēs pilsdrupu mūrus. Otrs 2018. gadā veiktais iepirkums, ko gribētos atzīmēt, ir par sporta laukuma izbūvi. Būvdarbu līgums tika noslēgts pavasarī, un jau uz Latvijas 100. dzimšanas dienu sporta laukums tika atklāts. Multifunkcionālajā sporta laukumā notiks mācību nodarbības trīs izglītības iestāžu audzēkņiem, savukārt no mācību nodarbībām brīvajā laikā laukums būs pieejams ikvienam novada iedzīvotājam.

Kā trešais svarīgākais iepirkums ir jāmin Lidlauka ielas būvniecība Bauskā, kas ir pašvaldības ieguldījums uzņēmējdarbības veicināšanā Bauskas novadā. Kopumā aizvadītajā gadā prioritāte bija ielu un ceļu atjaunošana, tāpēc lielākais procedūru īpatsvars bija saistīts tieši ar šīs infrastruktūras būvniecības iepirkumiem.

2018. gadā tika iesniegtas arī divas sūdzības, kurās Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums bija aizliegt slēgt iepirkuma līgumu, tomēr, atkārtoti izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, uzvarētājs nemainījās, un līgums tika noslēgts ar sākotnēji izraudzīto uzvarētāju.

2019. gadā aktuāls ir iepirkums par Mēmeles ielas pārbūvi Bauskā, kas ir viens no šī gada apjomīgākajiem projektiem. Vēl ir iecerēts veikt iepirkumus skolu pārbūvēm, kuru īstenošanā finansējumu piesaistīs no ERAF. Patlaban realizāciju gaida Bauskas bibliotēkas būvprojekts, kura īstenošanai pašvaldība cenšas rast iespējas saņemt līdzfinansējumu. Tikko tas izdosies, būs nepieciešams veikt iepirkumu, jo bez iepirkumiem mēs iztikt nevaram.

Raivis Grīviņš,
Valmieras pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs:

– Atskatoties uz aizvadīto gadu kopumā, var teikt, ka darbs ar iepirkumiem vērtējams pozitīvi. Neskatoties uz vairākiem izaicinājumiem un jauninājumiem iepirkumu jomā, esam veiksmīgi īstenojuši izstrādāto iepirkumu plānu. Iespējams, ka viens no lielākajiem aizvadītā gada izaicinājumiem bija jaunās Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) ieviešana praksē un aktīva tās lietošana. EIS ieviešanai ir gan savi plusi, gan mīnusi, tomēr, tā kā sistēmu nemitīgi uzlabo un pilnveido, var cerēt uz pozitīvu skatu nākotnē. Papildus slogs pasūtītājam ir izmaiņas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Tas nozīmē, ka pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt, vērtēt un izslēgt no iepirkuma kandidātus vai pretendentus, kuriem noteiktas sankcijas, kas var kavēt līguma izpildi. Tāpat, pamatojoties uz izmaiņām Publisko iepirkumu likumā, pasūtītājam jāveic ārzonā reģistrētu piegādātāju vērtēšana. Tas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā, ja pieprasītajās izziņās ir uzrādītas ziņas par pretendenta reģistrācijas valsti, tā jāsalīdzina ar IUB tīmekļvietnē publicēto sarakstu. Šīs minētās darbības ir padarījušas iepirkumu procesu sarežģītāku un laikietilpīgāku.

Ņemot vērā, ka iepirkumu 2019. gada budžets vēl nav apstiprināts, mums nav sagatavots 2019. gada iepirkumu plāns. Tomēr jau patlaban ir zināms, ka arī šogad būs jārīko apjomīgas iepirkuma procedūras gan lai nodrošinātu pašvaldības pamatfunkcijas un ikdienas darbu, gan īstenotu un ieviestu dažādus ES fondu projektus.

Ritvars Komarovskis,
SIA “Dampadruvas buki” valdes priekšsēdētājs balvu novada Vīksnas pagastā:

– Iepirkumu sistēmā saskāros ar uzņēmējam nepatīkamām lietām. Es izsludināju konkursu man vajadzīgā agregāta pirkumam ar saviem noteiktiem kritērijiem, atsaucās firmas, kas gatavas šos nosacījumus izpildīt un piedāvāja savus pakalpojumus. Kad biju izvēlējies uzvarētāju, pēkšņi no viņa puses nāca negaidīts pieprasījums par priekšapmaksu, kā arī aizbildināšanās, ka nevarēs vajadzīgo preci piegādāt man vēlamajā laikā, bet pēc vairākiem mēnešiem. Ar šādu lietu saskāros pirmo reizi, neviena firma nekad neko līdzīgu neprasīja, tādēļ nekādai priekšapmaksai nepiekritu un līgumu nenoslēdzu. Diemžēl viss šis ir radījis sarežģījumus manā uzņēmējdarbībā. Ir jārīko jauns iepirkuma konkurss, kas vismaz uz pusgadu nobremzēs uzņēmējdarbību. Papildus tam – tikmēr jāmaksā par jau iegādāto agregātu, ko līdz nākamā iegādei nevaru izmantot.

Protams, iepirkumi ir bijuši arī veiksmīgi un esam pēdējos gados iegādājušies daudz kā jauna: rekultivācijas frēzi, arklu, frontālo iekrāvēju, traktoru. Konkursi un sadarbība ar uzvarētājiem noritējusi bez sarežģījumiem, abpusēji izdevīgi un korekti.

LIGITA ŠNORE,
Rojas novada Iepirkumu komisijas locekle un sekretāre:

– Pērn praktiski apstājās iepirkumi privātajā sektorā Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) dēļ, jo ne visi uzņēmēji bija gatavi piedāvājumu iesniegt elektroniski. Pieļauju, ka šogad problēmas turpināsies, jo EIS jāiesniedz arī visi mazie iepirkumi. Diemžēl sistēma nav viegla un ērta ne no iepirkumu sagatavošanas viedokļa, ne iepirkumu komisijas locekļiem. Ir ārkārtīgi precīzi, punkts punktā, minūti minūtē jānospiež taustiņš, ka esi piedalījies. Pieļauju, ka nākotnē šī sistēma kaut ko palīdzēs, bet patlaban es neteiktu, ka EIS ir solis uz priekšu. Protams, tāds ir mans personiskais viedoklis. Es ar diezgan lielām bažām gaidu pirmo iepirkumu, kas būs jāizsludina EIS. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Piedzīvojām arī pretestību no būvniekiem. Mums bija izsludināts iepirkums māju siltināšanai. Kad sazinājāmies ar iepējamiem pretendentiem, viņi pateica, ka elektroniski pieteikumus nesniegs. Mans ieteikums – varbūt šīs un citu sistēmu izstrādāšanas laikā vajadzētu prasīt un ņemt vērā speciālistu viedokli un ieteikumus. Diemžēl vispirms tiek apstiprināta sistēma un tad ar likumu piespiesta ievērot. Negribas jau kritizēt, bet ar šādām problēmām saskaramies.

Irīna Elste,
Preiļu novada domes juriste, Iepirkumu komisijas locekle:

– Bez problēmām jau laikam nekad neiztiksim, jo viss mainās, top jauni likumi, jāievieš Elektronisko iepirkumu sistēma. Ir sarežģīti un kādu laiku vēl būs, kamēr viss ieiesies praksē. Galvenais, iepirkumu veicēja darbu tas nevis atslogo, bet palielina, teju dubulto. Pērnā gada lielākais iepirkums Preiļos bija Rietumu ielas būvdarbiem par vairāk nekā trīs miljoniem eiro. Šis projekts ļaus līdz šim nesakārtotā, purvainā teritorijā izveidot industriālo zonu un samazināt smagā autotransporta plūsmu caur pilsētas centru. Šogad Rietumu ielas posmā ir iecerēts uzbūvēt vairākas glabātavas. Vēl šogad, ja deputāti pieņems pozitīvu lēmumu par finansējumu, izsludināsim iepirkumu konkursu Veselības kompleksa veidošanai.

Indulis Jansons,
Kooperatīva “VAKS” vadītājs un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs:

– Kaut gan karstuma un sausuma dēļ aizvadītais gads graudkopjiem radīja daudz problēmu, apstājušies tādēļ neesam un iespēju robežās ir gan investēts, gan attīstība turpināsies. Regulāri jau ik gadu kaut ko jaunu uzbūvējam vai pilnveidojam. Pērn ir izsludināti konkursi vairākos iepirkumos, noteikti uzvarētāji un tiek īstenoti projekti, uzbūvējot jaunas graudu pirmapstrādes kompleksa tvertnes, kalti, graudu glabāšanas kompleksu. Šā gada sākumā jau izsludinājām iepirkumu un gaidām pretendentu pieteikumus dzelzceļa vagonu pārkraušanas punkta un graudu pieņemšanas glabātavas izbūvei Gulbenes stacijā ELFLA projekta ietvaros. Tā kā mēs ne tikai iepērkam graudus, bet esam dažādu agregātu augsnes apstrādei, minerālmēslu izkliedēšanai, piekabju, kombainu, traktoru un citas jaunas un mazlietotas lauksaimniecības tehnikas tirgotājs, tad arī paši piedalāmies iepirkumu konkursos, ko izsludina zemnieku saimniecības un uzņēmumi. Uzvaram diezgan bieži, jo izvēlas mūsu piedāvātā kvalitāti, un droši vien uzvarētu vēl vairāk, ja būtu apstiprināti visi lauksaimniekiem pieejamie projekti.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: