Iepirkumu līgumu grozīšana

Kaspars Trelibs, 05/10/2017

Post image for Iepirkumu līgumu grozīšana

Izpratne par iepirkumu līgumu grozīšanu

Līdzējiem nodibinot darījumattiecības, ir svarīgi noteikt precīzu un nepārprotamu saistību raksturu un apjomu, kādu puses ir uzņēmušās ar konkrēto līgumu, tādējādi veicinot sekmīgu saistību izpildi. Tas attiecas uz tiesiskiem darījumiem kopumā, tai skaitā arī uz iepirkumu līgumiem. Tomēr ne visi attiecīgajā nozarē praktizējoši eksperti, jo sevišķi juristi ar relatīvi mazu pieredzi līgumu sastādīšanā, ir spējīgi sagatavot tādu līgumu, kura saturs veicina nepārprotamu pielīgto saistību skaidrojumu, nevis rada nenoteiktību un iespējas satura interpretācijai par labu kādai no pusēm. Vienlaikus jāatzīmē, ka, pat abstrahējoties no attiecīgo nozaru speciālistu pieredzes kvalitatīva līguma satura sastādīšanā, līdzēji ne vienmēr var iepriekš paredzēt visus līguma izpildes aspektus. Tāpat arī līguma izpildes laikā var rasties tādi apstākļi, kurus puses pirms līguma noslēgšanas nevar paredzēt, bet kuri var būtiski ietekmēt līguma izpildi. Šā iemesla dēļ ir taisnīgi un saprātīgi paredzēt normas līgumu grozīšanai attiecībā uz jau spēkā esošiem līgumiem, lai sekmētu efektīvu līgumu izpildi, kas ir sevišķi svarīgi iepirkumu gadījumā, ņemot vērā to būtību un mērķi.

Aizmirsi paroli?
Abonēt

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: