Iepirkumu dalīšana daļās un līgumcena

Astra Bērziņa, 27/11/2013

Post image for Iepirkumu dalīšana daļās un līgumcena

Šajā nodarbībā aplūkosim, kādas priekšrocības piedāvā Publisko iepirkumu likuma 9. panta sestā un septītā daļa, kad mazāko daļu, kas nepārsniedz 20 % no kopējās iepirkuma līgumcenas, pircējs drīkst nodalīt no kopējā iepirkuma apjoma, tādējādi daļēji atvieglojot pretendentiem piedāvājuma gatavošanu, īpaši, ja tie ir maza apjoma iepirkumi. Tā arī iepircējam tiek nodrošināta ātrāka iepirkuma norise, jo liela apjoma darbiem iepirkuma procedūras laiks ir garš, savukārt nodalot darbus, kas ir mazāki par 20 % no kopējā apjoma, tie veicami īsākā laikā.

Dalīšana daļās iepirkumā ar nelielu konkurentu skaitu
Dalīšanu daļās biežāk piemēro gadījumos, kad iepirkuma apjoms ir liels ar plašu iepērkamo preču sortimentu, garāku noslēdzamā līguma periodu, ar dažādu pretendentu (ir gan ražotāji, gan tirgotāji) loku. Taču dažkārt ir gadījumi, kad iepērkamo preču apjoms ir samērā neliels, taču dalīšana daļās dod iespēju uz kādu daļu no kopējā apjoma pretendēt komersantam, kura rīcībā ir nelieli apjomi. Tas raksturīgi apvidos, kur nedarbojas daudz komersantu vai arī piegādes attālums līdz konkrēto preču piegādes vietai ir neizdevīgs no loģistikas viedokļa.

Dalīšanu daļās, slēdzot vispārīgo vienošanos, var piemērot gadījumos, kad pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu nevar piegādāt neviens vai to uzņemas vien ļoti ierobežots komersantu loks, jo iepērkamais apjoms ir ļoti neliels. Tā kā ir gadījumi, kad meža un lauku saimniecībām ir grūtības samaksāt zemes nodokli pašvaldībai vai norēķināties par bērnu ēdināšanu skolā, ir radīta iespēja, kā pašvaldības var būt pretimnākošas un publisko iepirkumu organizēt tā, lai šo nelielo saimniecību īpašnieki varētu piedalīties iepirkumā.
Lielisks piemērs, kā atbalstīt vietējos meža īpašniekus ir, piemēram, malkas iepirkuma organizēšanā izmantot dalījumu daļās viena iepirkuma ietvaros, slēdzot ar pretendentiem vispārīgo vienošanos vai iepirkuma līgumu.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: