Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Sandija Novicka, 31/05/2018

Post image for Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Neskatoties uz Saeimas Juridiskā biroja, Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) un Finanšu ministrijas (FM) iebildumiem, 2018. gada 26. aprīlī Saeimā tika pieņemti grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), ar kuriem noteikts pienākums pasūtītājiem izslēgt no publiskiem iepirkumiem ārzonā reģistrētas juridiskās personas un personu apvienības. Šie grozījumi attieksies uz iepirkumiem, kuri izsludināti, sākot ar 2018. gada 1. jūniju.

Ar grozījumiem PIL veikti arī vairāki tehniski labojumi, precizējot atsauces un vairākas normas, lai nodrošinātu to atbilstību Direktīvai 2014/24/ES, kā arī papildināti vairāki panti.

Pienākums izslēgt no iepirkuma ārzonā reģistrētas personas

Ar grozījumiem PIL ir papildināts to gadījumu saraksts, kad pasūtītājam ir pienākums izslēgt kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Pēc 2018. gada 1. jūnija kandidāts vai pretendents būs izslēdzams no iepirkuma, ja:

  1. kandidāts vai pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
  2. Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
  3. kāds no kandidāta vai pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem vai kāda no personām, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.


Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: