FM, VID un būvniecības nozares uzņēmēji paraksta sadarbības memorandu

iepirkumi, 29/08/2018

Finanšu ministrijā (FM) ir parakstīts sadarbības memorands ar mērķi sekmēt ilgtspējīgu būvniecības izaugsmi Latvijā un būvniecības uzņēmumu godīgu konkurenci, mazinot ēnu ekonomiku nozarē.

Memorands paredz būvniecības nozares elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) vēl pirms tiek izveidota vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāze un datu nodošana kļūst obligāta.

Memorandu parakstīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane. Iniciatīvai var pievienoties arī jebkurš cits būvniecības nozares uzņēmums, iesniedzot FM pievienošanās vēstuli un tādējādi sniedzot arī savu ieguldījumu ēnu ekonomikas mazināšanā un tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā mūsu valstī.

VID, uzraugot nodoto elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu atbilstību faktiski nostrādātajam darba laikam, nodrošinās “konsultē vispirms” principa piemērošanu un sniegs būvniecības nozares uzņēmumiem konsultatīvo atbalstu. Savukārt FM sekmēs tādas vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes ieviešanu, kas ir ērti lietojama būvniecības nozares uzņēmumiem un ir efektīvs atbalsta rīks valsts pārvaldei tās mērķu sasniegšanā. Šīs labprātīgās sadarbības rezultātā gūtā praktiskā pieredze būs vērtīgs informācijas avots visām iesaistītajām pusēm.

“Parakstot šo memorandu, būvniecības nozares uzņēmumi apņemas nodot elektroniskā darba laika uzskaites sistēmās reģistrētos datus Valsts ieņēmumu dienestam vēl pirms vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izveides. Vienlaikus sagaidām, ka valsts no savas puses apņemas nodrošināt jēgpilnu datu izmantošanu, kā arī atbalstīs un veicinās samērīgas un līdzsvarotas sodu sistēmas izveidi saistībā ar pārkāpumiem, kas radušies sistēmā. Uzņēmumu ieskatā datu nodošanai valsts kontrolējošajām iestādēm jākalpo nevis kā represīvam, bet gan kā palīginstrumentam darbā ar negodprātīgiem būvkomersantiem,” uzsver Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Sadarbības memorands ir secīgs turpinājums 2016. gada 31. maijā noslēgtā sadarbības memoranda ar būvniecības nozares organizācijām ietvaros uzsāktajai produktīvajai sadarbībai un panāktajam progresam ēnu ekonomikas ierobežošanā, būvniecības nozarē ieviešot elektronisko darba laika uzskaiti, norāda FM.

Informācija par sadarbības memorandu un saraksts ar biedrībām un uzņēmumiem, kas ir parakstījušas vai ir pievienojušās sadarbības memorandam, ir ievietota FM un VID tīmekļa vietnēs.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: