Deputāti vērtēs ieceri paplašināt iespējas no iepirkuma izslēgt pretendentu

LETA, 20/11/2020

Post image for Deputāti vērtēs ieceri paplašināt iespējas no iepirkuma izslēgt pretendentu

Saeima šodien izskatīšanai parlamenta Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā nodeva Finanšu ministrijas (FM) izstrādātos grozījumus Publisko iepirkumu likumā, ar kuriem tiks paplašinātas pasūtītāja iespējas no iepirkuma izslēgt pretendentu.
Likuma grozījumos plānots noteikt, ka pasūtītājs varēs izslēgt no iepirkuma kandidātu vai pretendentu, ja tas ar citiem piegādātājiem būs vienojies, un šādas vienošanās būs vērstas uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkuma procedūrā.
No iepirkuma varēs izslēgt arī pretendentu, kurš būs pārkāpis Latvijas vai Eiropas Savienības normatīvus vides, sociālo vai darba tiesību jomā, koplīgumu vai ģenerālvienošanos noteikumus, vai starptautiskās konvencijas.
Tāpat paredzēts, ka no iepirkuma varēs izslēgt pretendentu, kas profesionālajā darbībā būs pieļāvis būtiskus pārkāpumus, pamatoti apšaubot iespēju godprātīgi izpildīt līgumu. No iepirkuma varēs izslēgt arī pretendentu, kurš būs mēģinājis prettiesiski ietekmēt pasūtītāja vai iepirkumu komisijas vai tās locekļa lēmumu vai iegūt konfidenciālu informāciju, kas sniegtu tam nepamatotas priekšrocības.
Ar grozījumiem likumā plānots arī noteikt, ka iepirkuma kandidāti un pretendenti būs izslēdzami no dalības iepirkumā, ja tiem vai to patiesā labuma guvējam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, būs neizpildītas nodokļu saistības.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: