Dažas tiesu prakses atziņas (IV)

Džeina Gaile, 05/06/2019

Post image for Dažas tiesu prakses atziņas (IV)

Dažas tiesu prakses atziņas (IV)

Rakstā turpinām apskatīt Latvijas Republikas Augstākās Tiesas (AT) 2018.gada atziņas1.

Piedāvājuma vērtēšana: AT atgādina, ka, ja ar konkrētiem argumentiem apšaubīta piedāvājumā ietvertās informācijas atbilstība tehniskajai specifikācijai, par pietiekamu pierādījumu atbilstībai nebūtu atzīstams uzvarētājas tehniskā piedāvājuma apraksts (piedāvājuma forma), jo tas norāda vienīgi uz pretendenta uzskatu par savu piedāvājumu, bet pats par sevi neapliecina tā satura patiesumu. Tā kā lietā strīds ir tieši par to, vai uzvarētāja piedāvājums atbilst nolikumam, tad pasūtītāja un uzvarējušā pretendenta viedoklis, ka uzvarētājs ir izpildījis nolikuma prasības, pats par sevi nevar tikt uztverts kā pietiekams objektīvs apliecinājums piedāvājuma atbilstībai. Tieši preces ražotājs var sniegt visizsmeļošāko informāciju par preci, līdz ar to ražotāja sniegtās ziņas varētu būt viens no pierādījumiem piedāvājuma atbilstības novērtēšanai. (06.09.2018. SKA-909/2018)

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: